Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT3017 ULUSLARARASI İKTİSAT - I 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Kenan ÇELİK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Kenan ÇELİK,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, dünya ekonomisinin nasıl çalıştığını, bir milli ekonominin uluslararası ekonomik ilişkilerini ve milli ekonomilere etkilerini göstermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

uluslararası iktisat ile ilgili genel kavramları tanımlayabilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

uluslararası ekonomik ilişkilerin genel çerçevesini açıklayabilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

dış ticaret teori ve politikalarını karşılaştırabilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

uluslararası ekonomik ilişkilerin ulusal ekonomi üzerindeki etkilerini ve dış ticaret ile büyüme arasındaki ilişkileri analiz edebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

ticaret politikaları, teorileri ve dünya ekonomisinin birbirleri arasındaki ilişkileri birleştirebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, arz ve talep modelleri, faktör donatımı teorisi, dış ticaret ve ekonomik büyüme analizleri, dış ticaret politikası, gümrük tarifeleri, tarife dışı ticaret politikası araçları, uluslararası ticaret anlaşmaları ve bağlı ticaret, dünya ticaretinin serbestleştirilmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Uluslararsı Ticaret Teorisinin doğuşu, Merkantilizm, Klasik Liberalizim ve A. Smith, Uluslararası Ticaret Teorisi Analizleri, Mutlak Üstünlük Teorisi, Karşılaştırmalı Üstünlükler.

 Hafta 2

Fırsat Maliyetleri ve Dış Ticaret, Dönüşüm Eğrileri, Sabit Maliyetler ve Dış Ticaret, Çoğalan Maliyetler ve Dış Ticaret, Azalan Maliyetler ve Dış Ticaret,

 Hafta 3

Arz ve talep modelleri, dış ticaret hadleri, karşılıklı talep kanunu, Teklif eğrileri, teklif eğrisi modelinin yararları, teklif eğrilerinde kaymalar.

 Hafta 4

Toplumsal Kayıtsızlık Eğrileri, Kapalı Ekonomide Denge, Açık Ekonomilerde Denge, Dış Ticaretin Kazançları

 Hafta 5

Faktör Donatımı Teorisi, Uluslararası Faktör Fiyatları Eşitliği Teoremi, Stolper-Samuelson Gelir Dağılımı Teoremi, Faktör Hareketsizliği Modeli.

 Hafta 6

Teorinin Test Edilmesi, Leontief Paradoksu, Nitelikli İşgücü Teoremi, Teknoloji Açığı Teoremi, Ürün Dönemleri Modeli, Tercihlerde Benzerlik Teoremi, Ölçek Ekonomileri Teoremi, Monopollü Rekabet Teoremi, Endüstri-içi ve Endüstriler-arası Ticaret ve Ölçülmesi, Taşıma Maliyetleri ve Dış Ticaret.

 Hafta 7

Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Analizleri, Faktör Arzındaki Artışlar and Dış Ticaret, Rybczynski Teoremi, Teknolojik Gelişme, Sapmasız Büyüme, Emek Tasarrufu Sağlayan Teknik Gelişme, Sermaye Tasarrufu Sağlayan Teknik Gelişme, Yoksullaştıran Büyüme, Ticaret Hadleri ve Az Gelişmiş Ülkeler, Ekonomik Kalkınma ve Karşılaştırmalı Üstünlükler.

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

Dış Ticaret Politikası, Dış Ticaret Politikasının Amaçları, Dış Ticaret Politikasının Araçları, Tarihsel Açıdan Dış Ticaret Politikaları

 Hafta 10

Dış Ticarette Korumacılık, Koruyuculuğun Nedenleri, Ulusal Güvenlik, Genç Endüstri Tezi, Stratejik Ticaret Politikası, Dampinge Karşı Koruma, Dış Ödeme Dengesizliklerini Giderme ve Işsizliği Azaltma, Ticaret Hadlerini Iyileştirme, Kişisel Çıkarlara Dayalı Görüşler.

 Hafta 11

Gümrük Tarifeleri, Gümrük Vergilerinin Ekonomik Etkileri, Kısmi Denge Yaklaşımına Gore Ekonomik Etkiler, Tarifelerin Rant Etkileri, Tarifelerin Makroekonomik Etkileri

 Hafta 12

Ticaret Hadleri ve Optimum Gümrük Tarifesi, Gümrük Vergilerinin Yansıması, Etken Koruma Oranları, Özel Dış Ticaret Rejimleri, Türkiye?de Gümrük Vergileri

 Hafta 13

İthalat Kotaları, Ithalat Yasakları, Döviz Kontrolü, Çoklu Kur Sistemi, Yeni Korumacılık, Gönüllü Ihracat Kısıtlamaları, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Standartları, Idari Düzenlemeler,

 Hafta 14

Ihracat Sübvansiyonları, İthalatta Fark Giderici Vergiler, İhracat Vergileri, İhracat Monopolleri ve Karteller.

 Hafta 15

Küreselleşme, Dünya Ticaret Örgütü, GATT, GATT?ın Politika ve Ilkeleri, GATT Toplantıları, Dünya Ticaret Örgütü?nün Görev ve Faaliyetleri,İktisadi Birleşme Türleri, Serbest Ticaret Bölgeleri, Gümrük Birlikleri, Gümrük Birlikleri?nin Ekonomik Etkileri, İktisadi Birlik, İkinci En Iyi Teori, Kutuplaşma Teorisi, İktisadi Birleşmeler ve Az Gelişmiş Ülkeler.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Karluk, Rıdvan, (2009), Uluslararası Ekonomi: Teori ve Politika, Beta Yayınları, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Ünsal, Erdal, (2007), Uluslararası İktisat: Teori, Politika ve Açık Ekonomi Makro İktisadı, İmaj Yayınevi, Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

2.5

14

35

Arasınav için hazırlık

3

7

21

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

12

36

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

150