Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

MLY2002 KAMU MALİYESİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Cemil RAKICI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Cemil RAKICI,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, kamu hizmetleri ve özellikle vergiler başta olmak üzere devletin finansman teknikleri gibi kamu maliyesine ilişkin temel bilgileri öğretmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kamu maliyesine ilişkin temel kavramları tanımlayabilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin çeşitlerini açıklayabilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

kamu harcamalarının ve kamu gelirlerinin ekonomik ve sosyal açıdan değişik etkilerini öngörebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

devlet bütçesi uygulamalarının sonuçlarını değerlendirebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

mali konular ile siyasal yaklaşımlar arasındaki ilişkiyi özetleyebilecek.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kamu maliyesinin konusu; devletin ekonomik fonksiyonları; kamusal mal ve hizmetler; dışsallıklar; kamu harcamaları; kamu gelirleri; vergiler; devlet boçları; devlet bütçesi; yerel yönetimler maliyesi; maliye politikası.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kamu maliyesinin konusu ve içeriği

 Hafta 2

Devletin ekonomik fonksiyonları

 Hafta 3

Kamusal mal ve hizmetler

 Hafta 4

Dışsallıklar analizi

 Hafta 5

Kamu harcamalarının türleri ve artışı

 Hafta 6

Genel olarak kamu gelirleri

 Hafta 7

Vergilerin sınıflandırılması

 Hafta 8

Vergileme ilkeleri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Vergi yükü ve vergi yansıması

 Hafta 11

Genel olarak devlet borçları; borçlanma ihtiyacı; borçların sınıflandırılması

 Hafta 12

Genel olarak devlet bütçesi; bütçe teorileri; bütçeleme ilkeleri; genel olarak Türk Bütçe Sistemi

 Hafta 13

Genel olarak yerel yönetimler maliyesi ve Türkiye'deki yerel yönetimler

 Hafta 14

Genel olarak maliye politikası ve Türkiye'den örnekler

 Hafta 15

Kamu maliyesi alanında yeni konular ve gelişmeler

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Pehlivan, O. 2009; Kamu Maliyesi, Derya Kitabevi, Trabzon.

2Akdoğan, A. 2007; Kamu Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ankara.

3Musgrave, R. A. 2004;Kamu Maliyesi Teorisi, (Çev: Orhan Şener - Yaşar Methibay) , 2004, Ankara.

4Nadaroğlu, H. 1992; Kamu Maliyesi Teorisi, Filiz Katabevi, İstanbul.

5Rosen, H. 2002; Public Finance, 6th Edition, McGraw Hill Irwin.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

20/11/2017

0,75

50

Dönem sonu sınavı

16

15/01/2017

0,75

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Arasınav için hazırlık

6

1

6

Arasınav

.75

1

.75

Dönem sonu sınavı için hazırlık

15

1

15

Dönem sonu sınavı

.75

1

.75

Toplam iş yükü

120.5