Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT2017 MİKRO İKTİSAT - I 3+0+0 ECTS:7
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Nebiye YAMAK
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Seyfettin ARTAN,PROF. DR. Seyfettin ARTAN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

temel iktisadi kavram ve ilkeleri öğrenebilirler.

1,4,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

iktisadi konular üzerine yapılan tartışmalara katılabilirler.

1,4,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

piyasa mekanizmasının kaynak dağılımındaki rolünü analiz edebilirler.

1,2,4,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

günlük dille anlatılan iktisadi olay ve sorunları iktisadi literatür diliyle açıklayabilirler.

1,2,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

gerçek dünyayı daha iyi anlayabilmek için muhakeme uygulayabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar, iktisat ilminde kullanılan yöntemler ve iktisadi faaliyetlerin akımı, piyasa, talep, arz ve fiyat mekanizması, King Kanunu, Örümcek Ağı Kuramı, marjinal fayda ve farksızlık eğrileri, tüketici dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İktisadın temelleri, iktisadın tanımı, iktisadi sistemler, temel kavramlar, iktisatta kullanılan yöntemler

 Hafta 2

Ekonomik problem, kıtlık ve tercih, fırsat maliyeti

 Hafta 3

Talep, talep fonksiyonu, piyasa talebi eğrisi, gelirdeki değişme, malın fiyatındaki değişme, diğer malın fiyatının değişmesi, telafi edilmiş talep

 Hafta 4

Arz, arz fonksiyonu, piyasa arz eğrisi

 Hafta 5

Piyasa dengesi, denge fiyatı, talepteki kaymaların fiyata etkisi, arzdaki kaymaların fiyata etkisi

 Hafta 6

Talep esnekliği, talebin fiyat esnekliği, talebin gelir esnekliği, talebin çapraz esnekliği

 Hafta 7

Arz esnekliği

 Hafta 8

Arz, talep ve esneklik uygulamaları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Fiyat kontrolleri

 Hafta 11

Tüketici davranışları teorileri, fayda, azalan marjinal fayda kanunu, kardinal ve ordinal fayda, farksızlık eğrileri

 Hafta 12

Tüketici dengesi, tüketici dengesindeki değişmeler, kısa sınav

 Hafta 13

Üretim teorisi, üretim fonksiyonları, toplam ürün, ortalama ürün, marjinal ürün, kısa dönemde optimal faktör bileşimi

 Hafta 14

Eşürün eğrileri, teknik ikame oranı, üretimin ekonomik bölgesi, ölçeğin getirisi, faktör ikamesi, eş maliyet doğrusu, uzun dönemde optimal faktör bileşimi

 Hafta 15

Ulusal gelirin hesaplanması, para, paranın fonksiyonları, para arzı, para talebi, uluslararası ekonomik ilişkiler, iktisadi büyüme ve kalkınma

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Dinler, Z. 2007; Mikro Ekonomi, Ekin Kitabevi Yayınları, 18.Baskı, Bursa

 

İlave Kaynak

1Ünsal, E. 2005; Mikro İktisat, İmaj Yayınevi, 6.Baskı, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

8

14

112

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

10

2

20

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

11

3

33

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

210