Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT2035 MAKRO İKTİSAT - I 3+0+0 ECTS:7
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Adem KALÇA
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Adem KALÇA,PROF. DR. Metin BERBER,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin lisans düzeyindeki makroekonomik konuları anlayabilme becerisini geliştirmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

bazı temel iktisadi kavramları tanımlayabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 2 :

makro iktisat teorisinin ilke ve yapısını anlayabilecek ve değerlendirebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 3 :

iktisadi istikrarsızlığa karşı para ve maliye politikaları vasıtasıyla uygun hükümet politikaları formüle edebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 4 :

güncel iktisadi olayları ve makro ekonomik sorunları analiz edebilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

ÖÇ - 5 :

para ve maliye politikalarının etkilerini göstermek amacıyla basit modeller kullanabilirler.

1,2,3,4,5,6,7,8

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Milli muhasebe sistemi, reel ve nominal GSMH, enflasyon ve işsizlik, makro iktisadın mikro temelleri, para politikası, dışa kapalı ve dışa açık basit Keynesyen modeller, dışa kapalı ve dışa açık IS-LM modelleri, toplam talep-toplam arz modeli, konjonktürel dalgalanmalar teorileri, büyüme teorileri

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İktisadi faaliyetlerin ölçülmesi, gayri safi yurtiçi hasıla(GSYİH), GSYİH hesaplamasının kuralları, reel ve nominal GSYİH, GSYİH deflatörü, diğer gelir ölçüleri

 Hafta 2

Hayat pahalılığının ölçülmesi, fiyat endeksleri,tüketici fiyat indeksi, üretici fiyat indeksi, örtülü fiyat indeksi, enflasyon oranının ölçülmesi

 Hafta 3

İşsizlik,işsizliğin ölçülmesi, işsizlik oranı, GSYİH ve Okun Kanunu

 Hafta 4

Makro iktisadın mikro temelleri, tüketim, Keynes ve tüketim fonksiyonu, Fisher ve zamanlararası seçim, Modigliani ve yaşam döngüsü hipotezi, Friedman ve sürekli gelir hipotezi

 Hafta 5

Makro iktisadın mikro temelleri,yatırım, sabit yatırım, konut yatırımı, stok yatırım

 Hafta 6

Para arzı, paranın tanımı, paranın fonksiyonları, para arzının bileşenleri

 Hafta 7

Para talebi,işlem, ihtiyat ve spekülasyon amacıyla talebi, para talebi teorileri

 Hafta 8

Para politikası,para politikası araçları, para politikası stratejileri, maliye politikası, maliye politikası araçları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Keynesyen sistemler, basit Keynesian model, toplam talebin bileşenleri, denge gelir düzeyi, denge gelir düzeyindeki gelişmeler, çarpan, basit Keynesyen modelde ihracat ve ithalat

 Hafta 11

Keynezyen sistemler, IS-LM modeli, para piyasasında denge ve LM eğrisi, mal piyasasında denge ve IS eğrisi, IS-LM'in birlikte incelenmesi, IS-LM modelinde denge, IS-LM modelinde para ve maliye politikası analizi

 Hafta 12

Keynesyen sistemler, açık ekonomide para ve maliye politikası, Mundell-Fleming modeli, eksik sermaye mobilitesi, tam sermaye mobilitesi

 Hafta 13

Keynesyen sistemler, toplam arz, toplam talep, ücret katılıkları, toplam arz toplam talep modelinde denge, toplam arz toplam talep analizi, toplam arz toplam talep eğrisinde kaymalar

 Hafta 14

Konjonktürel dalgalanmalar teorileri, ekonomik dalgalanmalara giriş, toplam talep şokları, toplam arz şokları, konjonktürel dalgalanma modelinde para ve maliye politikaları

 Hafta 15

Büyüme teorileri, sermaye birikimi, sermaye düzeyinin altın kuralı, nüfus artışı, Solow büyüme modeli, içsel büyüme teorisi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ünsal, E. M. 2013; Makro İktisat, İmaj Yayınları, 10. Baskı, Ankara

 

İlave Kaynak

1Bocutoğlu, E. 2013; Makro İktisat Teoriler ve Politikalar, Murathan Yayınevi, 10. Baskı, Trabzon

2Froyen, R.T.2005; Macroeconomics Theories and Policies, Eighth Ed., Prentice Hall, USA

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

10

14

140

Arasınav

12

1

12

Uygulama

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

14

1

14

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

210