Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

ISL1005 MUHASEBE - I 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Engin DİNÇ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Fikret ÇANKAYA,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Özellikle muhasebenin temel kavramları, genel ilkelerİ, hesapların işleyişini vererek, öğrencilere uygulamada gerekli altyapıyı ve daha sonra uygulamalarını göstermek ve uygulayabilmelerini sağlamak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

muhasebenin kavramlarını ve ilkelerini tanımlayabilirler.

4,6,7,8

1,3

ÖÇ - 2 :

muhasebedeki hesapları açıklayabilirler.

4,6,7,8

1,3

ÖÇ - 3 :

örnek uygulama çözebilirler.

4,6,7,8

1,3

ÖÇ - 4 :

teknik bilgileri pratik ile ilişkilendirebilirler.

4,6,7,8

1,3

ÖÇ - 5 :

bilanço ve gelir tablosu ile muhasebe blgilerini özetleyebilirler.

4,6,7,8

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Muhasebe, belgeler, hesap ve kayıt yöntemleri, bilanço ve gelir tablosu, ticari malları kaydetme yöntemleri, defter tutma ve tutulacak defterler, katma değer vergisi ve muhasebeleştirilmesi, dönem başı işlemleri ve dönem içi işlemler, aktif, pasif, gider gelir hesaplarının işleyişi, dönem sonu işlemeleri, kayıt hataları ve düzeltme yolları, bir işletmede olabilecek her türlü işlemeleri kapsayacak geniş ve sayısal uygulama örnekleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Temel kavramlar ve tanımlar (işletme, muhasebe, varlık, borç, sermeye, temel bilanço eşitliği)

 Hafta 2

Bilanço ve Gelir Tablosunun tanımı ve hazırlanması

 Hafta 3

Hesap Kavramı, işleyiş Kuralları ve kayıt yöntemleri

 Hafta 4

Sürekli ve aralıklı envanter yöntemlerine göre Ticari mal hareketlerinin muhasebeleştirilmesi

 Hafta 5

Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgelerin kısa tanıtımı

 Hafta 6

KDV ve muhasebe işlemleri

 Hafta 7

Muhasebe döngüsünün örnek bir işletme üzerinde açıklanması

 Hafta 8

Nakit Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Senetli ve Senetsiz Alacakların Muhasebeleştirilmesi

 Hafta 11

Duran Varlık işlemleri ve amortisman (itfa payı) uygulamaları

 Hafta 12

Mali ve ticari borç işlemlerinin muhasebeleştirilmesi

 Hafta 13

Ücret Bordrosu

 Hafta 14

Genel ve kesin mizan, bilanço ve gelir tablosu hazırlama ve hesapların kapatılması

 Hafta 15

Uygulamalar

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Dinç Engin ve Fikret Çankaya (2017), MSUGT ile Uyumlu Genel Muhasebe, Celepler Matbaası, Trabzon

 

İlave Kaynak

1Akdoğan, N. ve Sevilengül, O. 2007, Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulaması, Gazi Kitabevi, Ankara.

2Yalkın, Y.K. 2005, Genel Muhasebe-İlkeler Uygulamalar, 14.Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

3Türedi, H, 2005, Genel Muhasebe, Celepler matbacılık, Trabzon

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

23/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Arasınav için hazırlık

8

2

16

Arasınav

1

1

1

Ödev

1

3

3

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

3

30

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

150