Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İKTİSAT
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IKT1003 İKTİSADA GİRİŞ - I 3+0+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
Bolumuİktisat Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Osman Murat TELATAR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Haydar AKYAZI,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

temel iktisadi kavram ve ilkeleri öğrenebilirler.

3,4,5,6,7,9

1,3

ÖÇ - 2 :

iktisadi konular üzerine yapılan tartışmalara katılabilirler.

3,4,5,6,7,9

1,3

ÖÇ - 3 :

piyasa mekanizmasının kaynak dağılımındaki rolünü analiz edebilirler.

3,4,5,6,7,9

1,3

ÖÇ - 4 :

günlük dille anlatılan iktisadi olay ve sorunları iktisadi literatür diliyle açıklayabilirler.

3,4,5,6,7,9

1,3

ÖÇ - 5 :

gerçek dünyayı daha iyi anlayabilmek için muhakeme uygulayabilirler.

3,4,5,6,7,9

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

İktisat ilminin konusu, tanımı, iktisadi sistemler, ana kavramlar, iktisat ilminde kullanılan yöntemler ve iktisadi faaliyetlerin akımı, piyasa, talep, arz ve fiyat mekanizması, King Kanunu, Örümcek Ağı Kuramı, marjinal fayda ve farksızlık eğrileri, tüketici dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İktisadın kapsamı ve metodu

 Hafta 2

Kıtlık, Tercih ve üretim olanakları eğrisi

 Hafta 3

Talep eğrisi, bireysel ve piyasa talebi, talep eğrisinde kaymalar

 Hafta 4

Arz eğrisi, bireysel ve piyasa arzı, arz eğrisinde kaymalar

 Hafta 5

Piyasa dengesi

 Hafta 6

Talep esnekliği

 Hafta 7

Arz esnekliği

 Hafta 8

Arz, talep ve esneklik uygulamaları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Arz, talep ve hükümet politikaları

 Hafta 11

Tüketici davranışları ve fayda maksimizasyonu

 Hafta 12

Tüketici davranışları ve fayda maksimizasyonu

 Hafta 13

Üretici teorisi

 Hafta 14

Piyasa sistemi

 Hafta 15

Tam rekabet ve monopol

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Dinler, Z.2016;İktisada Giriş, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa

 

İlave Kaynak

1Ünsal, E.M.2004;Mikro İktisada Giriş, Turhan Kitabevi, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

..../11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

..../01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

6

14

84

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

11

2

22

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

3

30

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

180