Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SEC 420 KENTSEL KÜLTÜREL MİRAS, TURİZM 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Hamiyet ÖZEN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kentin kültürel mirasının, kentin ekonomisine ve kimliğine etkilerinin tanımlanması, tartışılması. Kültürel miras ve turizm arasındaki ilişkiyiler, yerel ekonomik gelişme ve toplumsal refaha etkilerinin irdelenmesi. Ziyaretçilerin kentsel turizme etkilerinin değerlendirilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kentsel miras ve turizm endüstrisini açıklayabilecekler, değerlendirebileceler

ÖÇ - 2 :

kentsel ve kültürel mirası turizm ile ilişkilendirebilecekler

ÖÇ - 3 :

farklı turizm planlama teknikleri ve stratejileri üzerine araştırma yapabilecekler

ÖÇ - 4 :

sınıf ortamındaki çeşitli konulardaki tartışmalara katılabilecekler.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Turizm türleri ve gelişme eğilimleri. Turizmde kültürel mirasın rolü. Kentin turizm potansiyelini belirleme yöntemleri. Turizmin çevre üzerindeki etkileri. Sosyal ve ekonomik maliyet-yarar. Turizm yönetiminde aktörler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Turizm, Kent, Kültür ve Kültürel Miras tanımları ve diğer ilgili kavramlar.

 Hafta 2

Kültürel Miras, Ortak Miras ve Kent kimliği.

 Hafta 3

Kentsel kimlik elemanları, kent morfolojisi ve kent imajı

 Hafta 4

Kentsel imaj oluşturma ve pazarlanma stratejileri.

 Hafta 5

Turizmin çeşitleri (Doğa, Kültür, vb. gibi)

 Hafta 6

Kültürel mirasın turizm planlamasındaki rolü.

 Hafta 7

Turizmin etkileri: Olumlu ve Olumsuz (Sosyal, Ekonomik, Çevresel ve Politik)

 Hafta 8

Turizmin endüstrisine ve alt yapısı.

 Hafta 9

Arasınav.

 Hafta 10

Turizmin Aktörleri: Özel ve Kamu sektörü.

 Hafta 11

Turizmde Sürdürebilirlik.

 Hafta 12

Turizm Planlaması ve Promosyonu.

 Hafta 13

Turizm alanlarının yönetimi.

 Hafta 14

Yerel ve Merkezi yönetimler turizm planlamasındaki yeri.

 Hafta 15

Turizm, kent planlaması ve sorunları.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı.

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

04/04/2016

1

30

Sunum

12

15/04/2016

15

20

Dönem sonu sınavı

16

25/05/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

6

12

Arasınav için hazırlık

2

5

10

Arasınav

1

5

5

Ödev

1

6

6

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

4

8

Dönem sonu sınavı

1

2

2

Toplam iş yükü

71