Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SEC 402 KAMU ÖLÇMELERİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Veysel ATASOY
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Arsa-Arazi Yönetimine ilişkin her türlü mülkiyet konularını teknik, hukuki ve sosyal yönlerden irdeleyerek; kadastro, imar planı uygulamaları, kıyı kanunu, taşınmaz değerlendirmesi, kat mülkiyeti, kentsel ve kırsal arsa-arazi düzenlemeleri, arazi gelişimi, kamulaştırma, coğrafi/arazi/kent bilgi sistemleri, arazi kullanım değişimlerinin izlenmesi vb konularda bilgi aktarmak.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

arazi yönetimi kavramını öğrenebilecekler

1

1,3

ÖÇ - 2 :

mülkiyet hakkının toplumsal önemini kavrayabilecekler

6,11

1,3

ÖÇ - 3 :

kentsel ve kırsal toprakların yeniden düzenlenmesini öğrenebilecekler

6

1,3

ÖÇ - 4 :

imar planı ile kadastro ilişkilerin neden-sonuç ilişkilerini kavrayabilecekler

15

1,3

ÖÇ - 5 :

imar planı uygulama yöntemlerini tartışabilmeyi öğrenebilecekler

4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kentsel-Kırsal Alan Düzenlemelerine giriş; Arazi yönetimi, taşınmaz ve mülkiyet kavramı; Toplumsal alanda ve kamu hizmetinde mülkiyetin yeri; İmar mevzuatına genel bakış; Arazi kullanımından kaynaklanan sorunlar; Kent, planlama ve yerel yönetimler; Planlama gereksinimi ve plan uygulamaları; Arazi yönetim araçlarına genel bakış; İmar planı uygulama çeşitleri; Kamulaştırma kavramları; Ülkemizde-dünyada kamulaştırma uygulamaları; İfraz-tevhit uygulamaları; Kentsel alan düzenlemesine yönelik Arsa-Arazi Düzenlemesine (AAD) genel yaklaşımlar; AAD'ye giriş; Taşınmaz yönetiminde Kentsel Dönüşüm Yaklaşımı; İmar Affı kapsamında, ıslah imar planı uygulamalarının temel esasları; Coğrafi/Kent/Arazi bilgi sistemlerinin arazi yönetimindeki yeri ve önemi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş

 Hafta 2

Kentsel-Kırsal Alan Düzenlemelerine giriş;

 Hafta 3

Arazi yönetimi, taşınmaz ve mülkiyet kavramı; Toplumsal alanda ve kamu hizmetinde mülkiyetin yeri

 Hafta 4

İmar mevzuatına genel bakış, Arazi kullanımından kaynaklanan sorunlar

 Hafta 5

Kent, planlama ve yerel yönetimler, Planlama gereksinimi ve plan uygulamaları

 Hafta 6

Arazi yönetim araçlarına genel bakış

 Hafta 7

İmar planı uygulama çeşitleri

 Hafta 8

Kamulaştırma kavramları; Ülkemizde-dünyada kamulaştırma uygulamaları; İfraz-tevhit uygulamaları

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Arsa ve Arazi düzenlemesi ve imar planı değişikliğinin hukuksal boyutları. Ödev başlangıç

 Hafta 11

Kentsel alan düzenlemesine yönelik Arsa-Arazi Düzenlemesine (AAD) genel yaklaşımlar

 Hafta 12

AAD'ye giriş;

 Hafta 13

Taşınmaz yönetiminde Kentsel Dönüşüm Yaklaşımı

 Hafta 14

İmar Affı kapsamında, ıslah imar planı uygulamalarının temel esasları

 Hafta 15

Coğrafi/Kent/Arazi bilgi sistemlerinin arazi yönetimindeki yeri ve önemi. Ödev teslimi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Yomralıoğlu, T., 1997. Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Planı Uygulama Teknikleri

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

10
04
2013

1,5

30

Ödev

5

25

20

Dönem sonu sınavı

16

1,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

15

30

Arasınav için hazırlık

8

1

8

Arasınav

1.5

1

1.5

Ödev

5

5

25

Dönem sonu sınavı için hazırlık

12

1

12

Dönem sonu sınavı

1.5

1

1.5

Toplam iş yükü

78