Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP 402 MESLEK UYGULAMA BİLGİSİ 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiMİMAR İnci GÜNGÖR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Serbest plancının veya kamu kurumlarında çalışan plancıların yasal ve kurumsal uygulama alanının tanınması, plancının ahlaki, etik, sosyal sorumluluklarının kamu yararı niteliklerinin belirlenmesi
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

plancının moral ve etik sorumluluklarını, duruşunu tartışabilecekler, bu alandaki sorunlara çözüm önerebilecekler.

2

1,4

ÖÇ - 2 :

serbest plancının çalışma sahasını tanımlayan ve yönlendiren kurumsal yapıyı açıklayabilecekler.

9,11,12,21

1,4

ÖÇ - 3 :

mesleki uygulamalarda karşılaşacağı yasal yapıyı değerlendirebilecekler.

2,6,11,21

1,4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Planlama mesleğinin ve uygulamacı plancılığın incelenmesi. Planlamayı yönlendiren ve biçimlendiren siyasal, kurumsal ve yasal sistem ve etik değerler. Plancının planlama sürecinde aktörlerle ilişkisinde karşılaştığı teknik, hukuki, toplumsal ve etik konular/sorunlar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin amacı, kapsamı, ele alınacak konular ve ders işleyişine dair açıklamalar.

 Hafta 2

Türkiye?de planlama meslek alanının gelişimi

 Hafta 3

Planlama ve Meslek Etiği

 Hafta 4

Planlama ve Meslek Etiği

 Hafta 5

Şehir Planlamada kamu yararı

 Hafta 6

Şehir Planlamada kamu yararı ve kentsel

 Hafta 7

Şehir Planlamada mülkiyet olgusu (uygulama -sınav -)

 Hafta 8

Türkiye?de idari yapı ve planlama

 Hafta 9

Yıl içi çalışma

 Hafta 10

Türkiye?de yerel yönetimler ve planlama

 Hafta 11

Türkiye?de planlama pratiği, sorunlar ve çözüm arayışları

 Hafta 12

Türkiye?de planlama pratiği, sorunlar ve çözüm arayışları

 Hafta 13

Sivil örgütlenme olarak meslek odaları

 Hafta 14

Planlama ve diğer meslek alanlarıyla ilişkisi

 Hafta 15

Bilirkişi olarak şehir plancısı

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Tekeli, İ. 2008; ?Kent Planlama Mesleği Etiğini Nasıl Oluşturuyor??, 8 Kasın Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu, Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara

2Şengül, T. 2008; ?Planlama Meslek Alanı ve Dönüşümü: Bir Çerçeve Önerisi?, 8 Kasın Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu, Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara

3Karaduman, S. ve Kubin,G. (yay. haz.) 1998; Planlamanın Meşruiyeti ve Plancıların Konumları,TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayınları, Ankara

4Güler, B.A. 2006; Yerel Yönetimler, İmge Kitabevi, Ankara

5Şengül, T. 2009; Kentsel Çelişki ve Siyaset, İmge Kitabevi, Ankara

6Sönmez, M.T. Osmanlıdan Günümüze Toprak Mülkiyeti, Yayımevi Yayıncılık, Ankara

7Keskinok, H.Ç. 2006; Kentleşme Siyasaları, Kaynak Yayınları, İstanbul

8Ersoy, M. 2008; ?Bilirkişilik Kurumu ve Etik Sorunlar?, 8 Kasın Dünya Şehircilik Günü 31. Kolokyumu, Planlama Meslek Alanı: Geçmişten Geleceğe Bildiriler Kitabı, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2016

1

25

Uygulama

7

2016

1

25

Dönem sonu sınavı

16

2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

7

14

Arasınav için hazırlık

2

1

2

Arasınav

1

1

1

Uygulama

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

1

3

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

50