Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP4017 DOĞAL AFETLER VE PLANLAMA 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Arzu FIRAT ERSOY
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Güvenli, sürdürülebilir kentsel gelişme bağlamında önemli bir bileşen olan kent jeolojisi ve planlamada kullanımının kavranması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Öğrenciler yeryuvarının oluşumu ve oluşumda etkili olan jeolojik gelişimleri, yeryuvarını oluşturan kayaçları ve mineralleri tanıyabilecekler

2,13

1,3

ÖÇ - 2 :

Öğrenciler yeryuvarı yüzeyinin biçimlenmesinde rol oynayan yapısal unsurları, aralarındaki ilişkiyi grafiksel ve şekilsel olarak gösterebilecekler

2,14

1,3

ÖÇ - 3 :

Öğrenciler yeryuvarı topografyasını ve bu topografyada bulunan jeolojik oluşumları harita ortamında yorumlayabilecekler ve bu oluşumların konumlarını harita ortamında değerlendirebilecekler

3,6,17,19

1,3

ÖÇ - 4 :

Öğrenciler afetlerin oluşum mekanizmasını ve bunların birbiriyle bağlantısını modelleyebilecekler, bununla ilgili yerseçimi modeli geliştirebilecekler

1,9,12

1,3

ÖÇ - 5 :

Öğrenciler farklı nitelikte jeolojik problemleri derleyebilecekler ve bu problemlerle insan arasındaki iletişimi sentezleyebilecekler

3,6,13,19

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yeryuvarı ve yer kabuğu; Mineral ve kayaçlar; Yapısal jeoloji, yüzey jeolojisi, hidrojeoloji, mühendislik jeolojisi; Jeoloji haritaları, heyelan ve depremler, kıyılarda hasarlar; İnsan ve doğal çevresi; Kentsel arazi kullanımında jeolojik yapı; Afete duyarlılık ve yer seçimi araştırmaları; Yasal mevzuat.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş

 Hafta 2

Yeryuvarı, yerkabuğu

 Hafta 3

Mineral ve kayaçlar

 Hafta 4

Yapısal jeoloji

 Hafta 5

Hidrojeoloji

 Hafta 6

Mühendislik jeolojisi

 Hafta 7

Yüzey jeolojisi

 Hafta 8

Arasınav

 Hafta 9

Jeoloji haritaları

 Hafta 10

Heyelan ve depremler

 Hafta 11

Kıyılarda hasarlar

 Hafta 12

İnsan ve doğal çevresi

 Hafta 13

Kentsel arazi kullanımı

 Hafta 14

Kentsel arazi kullanımı

 Hafta 15

Yasal mevzuat

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Monroe, J.S., Wicander, R., 2007, Fiziksel Jeoloji, Jeoloji Mühendisleri Odası Yyaını, 1, Ankara.

 

İlave Kaynak

1Ders notları

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

50

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

3

1

3

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

4

1

4

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

75