Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2016 YAKIN DÖNEM TÜRKİYE İKTİSADİ TARİHİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Edip ÖNCÜ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Türk sosyo-ekonomik hayatının bilhassa 1950lerden itibaren hangi temellerde değişim ve gelişim gösterdiğini kavrayabilmek ve Türkiye'nin şehirleşme eksenindeki iktisadi hayat parametrelerini küresel çerçevede özümseyebilmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Türkiye Cumhuriyeti İktisadi Tarihi'nin temellerü, önemli hususları ve dönüm noktalarını kavrayacaklardır.

2,5,6

ÖÇ - 2 :

Günümüz Türkiyesi'nin ekonomik ve demografik yapısını şekillendiren tarihsel altyapı süreçlerine hakim olacaklardır.

6,8

ÖÇ - 3 :

Türkiye'nin şehirleşme sürecini açıklayabilecek temel iktisadi tarih kavramlarını özümseyeceklerdir.

8,11,14

ÖÇ - 4 :

Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihsel panoramasını sosyoekonomik bağımlılık ve bağımsızlık parametreleri bazında değerlendirip yorumlayabileceklerdir.

5,11,14

ÖÇ - 5 :

Türkiye İktisadi Tarihi'ni kentleşme bağlamında değerlendirerek bu konuda araştırma, değerlendirme ve sunum yapabilecek düzeye geleceklerdir.

5,8,12,14,17,18,21

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi iktisadi tarihinin sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik açılardan tarihsel temel hatlarda incelenmesi. Türkiye'nin sosyo-ekonomik yapısının süreklilik ve değişim, insani gelişim endeksi, emperyalizm, liberalizm (neo-liberalizm), globalizm ve devletçilik ve kent-taşra ilişkileri açılarından yorumlanması. Günümüz Türkiyesi'nin demografik yapısının şekillenmesine etki eden ekonomik ve kültürel etkenlerin 20. yy'ın başlıca tarihsel dönüm noktaları çerçevesinde değerlendirilmesi. Türkiye ekonomik göstergelerinin gelecekteki seyrine dair beklenti ve çıkarımlar.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İktisat tarihinin tanımı, amaçları ve metodolojisi; Türk İktisat Tarihi'nin temelleri.

 Hafta 2

İki Dünya Savaşı arasında Türk İktisadi Tarihi (1923-1945)

 Hafta 3

Türkiye'nin Batı dünyasına entegrasyonu, dışa açılma; çok partili hayata geçiş (1946- 1950)

 Hafta 4

Demokrat Parti İktidarı (1950-1960)

 Hafta 5

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1962-1967)

 Hafta 6

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)

 Hafta 7

Dünya Petrol Bunalımı; Silah Ambargosu ve Ekonomik Kriz (1973-1977)

 Hafta 8

Siyasi İstikrarsızlık, Gecekondulaşma ve 24 Ocak Kararları (1978-1982)

 Hafta 9

Ara Sınav.

 Hafta 10

Özal ve Neoliberalizm; Yoğun Kentleşme, Göç ve Yoksulluk (1983-1988)

 Hafta 11

Küreselleşme; Emek Piyasası ve Hizmet Sektörünün Büyümesi, Üçüncü İzmir İktisat Kongresi (1989-1997)

 Hafta 12

IMF güdümündeki Türk Ekonomisi ve 2008 Dünya Ekonomik Krizi (1998-2009)

 Hafta 13

Hizmet Sektörü ve Sermaye Piyasalarının Hakimiyeti; Arap Sermayesi (2009-2015)

 Hafta 14

Dönemin Özeti

 Hafta 15

Geleceğe yönelik projeksiyonlar; 2023'e doğru sosyo-ekonomik parametreler.

 Hafta 16

Final Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Kemal Yakut- Süleyman Yaşar, eds. Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.

2Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara, 2014.

 

İlave Kaynak

1Oktay Yenal, Cumhuriyetin İktisat Tarihi, Homer Kitabevi, İstanbul, 2003.

2Şevket Pamuk, Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2015.

3Metin Toprak- Nazım Çatalbaş, eds. Türkiye Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2013.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

10/4/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/06/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

2

12

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

60