Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2001 EKONOMİ 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Mehmet DİNÇASLAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kentsel ve bölgesel gelişme, kamu politikaları, taşınmazlar ekonomisi gibi ekonomiyle doğrudan ve/veya dolaylı ilişkili derslere temel oluşturacak ekonomik kavramların ve kuramların öğretilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

ekonomi biliminin temel kavramlarını bilecekler.

2,3,5,7,8,10,13,14,15,16,18,20,21

1,3

ÖÇ - 2 :

ekonomik analiz araçlarını tanıyacak, analiz edebilecekler.

5,6,7,8,10,12,14,15,16,18,20,21

1,3

ÖÇ - 3 :

ekonomik analiz araçlarının uygulama örneklerini değerlendirebilecekler.

2,3,4,5,6,7,11,12,15,16,18,20,21

1,3

ÖÇ - 4 :

optimal bir ülke ekonomisinin ve işletme yapısını tanıyabilecekler.

1,3,4,5,8,13,15,16,18,20,21

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Ekonomik problemler;ana kavramlar; arz-talep teorisi;tüketici dengesi ve tüketici dengesindeki değişmeler, tüketici davranışları;rekabetçi ve eksik rekabetçi pazarlar gibi makro ve mikro ekonomik kuramlara genel bakış; Ulusal gelir ve istihdam kuramı; Gelişme kuramları; Türkiye'nin ekonomik yapısı ve planlı gelişme deneyimleri, ulusal büyüme; Uluslararası ekonomiler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

İktisat bilimini konusu ve tanımlar,transformasyon eğrisi,alternatif maliyet hesaplamaları

 Hafta 2

İktisadi sistemler ve temel ekonomik problemlerin çözümü

 Hafta 3

üretim,tüketim,istihdam,işsizlik,üretim faktörleri,üretim fonksiyonu

 Hafta 4

tasarruf,yatırım,üretim teknolojileri,ekonomik kalkınma ve ekonomik büyüme ve sanayileşme stratejileri,entegrasyon teorileri

 Hafta 5

İktisadi faaliyetlerin akımı,gayrisafi milli hasıla,milligelir ve hesaplama yöntemleri

 Hafta 6

Piyasalar,arz-talep analizleri

 Hafta 7

Arz-talep esneklikleri,Arz-talep esnekliklerinin,talep ve arz değişmeleri ve tüketici davranışları üzerindeki etkileri

 Hafta 8

Maliyet ve gelir analizleri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Piyasa türleri ve firma kar-zarar analizleri

 Hafta 11

Paranın iç değeri(enflasyon,deflasyon,stagflasyon) ve dış değerindeki(devalüasyon,revalüasyon)değişmelerin analizi

 Hafta 12

Ödemeler bilançosu ve denkleştirme politikaları

 Hafta 13

Antienflasyonist ve antideflasyonist maliye politikalarının uygulaması

 Hafta 14

Antienflasyonist ve antideflasyonist para politikalarının uygulanması

 Hafta 15

Türkiye'nin ekonomik yapısı ve planlı kalkınma deneyimleri

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Berber, M.; Bocutoğlu, E. (2016),Genel İktisada Giriş, 6. Baskı, Ekin Yayınları, Bursa

 

İlave Kaynak

1Dinler,Z. 2015; İktisada Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

4

2

8

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

2

10

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

62