Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2011 TÜRK İKTİSAT TARİHİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. Edip ÖNCÜ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriİlgili Öğretim Üyesi
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bu dersin temel amacı öğrencileri Türk ekonomisinin ve Türk iktisadi hayatının tarihsel seyri hakkında bilgilendirmektir.Türk iktisadi tarihinin temellerini, değişimini ve gelişimini incelemekle öğrencilerin Türkiye'nin bugünkü demografik ve şehir (leşme) yapısının oluşmasına etki eden önemli tarihsel dönüm noktalarını anlama, kavrama ve yorumlama becerisini kazanmaları hedeflenmektedir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Türk İktisadi Tarihi'nin temelleri, önemli hususları ve dönüm noktalarını kavrayacaklardır.

ÖÇ - 2 :

Günümüz Türkiyesi'nin ekonomik ve demografik yapısını şekillendiren tarihsel değişim ve gelişim süreçlerine hâkim olacaklardır.

ÖÇ - 3 :

Kendi alanlarındaki okuma ve araştırmalarda kendilerine değişik perspektifler sunacak bilgi ve yorum sahibi olacaklardır.

ÖÇ - 4 :

Türkiye İktisadi Tarihi2ni kentleşme bağlamında değerlendirerek bu konuda araştırma, değerlendirme ve sunum yapabilecek düzeye geleceklerdir.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Türkiye İktisadi Tarihi'nin sosyal ve kültürel açılardan temel hatlarıyla incelenmesi. Türkiye ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyoekonomik yapısının dünya tarihi çerçevesinde kapitalism, merkantilizm, merkez-çevre ilşkisi ve bölgesel eşitsizlikler açılarından analizi. Günümüz Türkiyesi'nin şehir (leşme) ve demografik yapılarının şekillenmesine etki eden ekonomik ve kültürel etkenlerin tarihsel perspektifle değerlendirilmesi. Ekonomik büyüme, ekonomik gelişme ve insani gelişme endeksi kavramları bazında Türkiye'nin tarihsel durumu.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Derse giriş ve kaynak tanıtımı

 Hafta 2

İktisat tarihinin tanımı, amaçları ve metodolojisi, Türk iktisadi tarihinin temelleri.

 Hafta 3

Osmanlı Dönemi Klasik Çağ (1300- 1600)

 Hafta 4

Duraklama Dönemi'nden Tanzimat'a Osmanlı İktisadi Tarihi

 Hafta 5

Tanzimat Sonrası Osmanlı İktisadi Tarihi I

 Hafta 6

Tanzimat Sonrası Osmanlı İktisadi Tarihi I

 Hafta 7

Milli İktisat Dönemi (1908- 1918) ve Kurtuluş Savaşı Yılları

 Hafta 8

1923- 1930 Yılları Arasında Türkiye?de İktisadi Hayat

 Hafta 9

Ara Sınav.

 Hafta 10

1929 Buhranı Sonrası Türkiye?nin İktisadi Tarihi

 Hafta 11

Demokrat Parti Dönemi İktisadi Tarihi

 Hafta 12

1960- 1980: Karma Ekonomi Yılları

 Hafta 13

1980- 2000 Yılları Arasında Türkiye Ekonomisi

 Hafta 14

2001'den Günümüze Türkiye Ekonomisi

 Hafta 15

Genel Değerlendirme.

 Hafta 16

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Pamuk, Ş. 2013; Osmanlı- Türkiye İktisadi Tarihi (1500-1914), İletişim Yayınları, İstanbul.

2Pamuk, Ş. 2013; Türkiye'nin 200 Yıllık İktisadi Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.

3İnalcık, H. 2013; Osmanlı ve Modern Türkiye, Timaş Yayınları, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Boratav, K. 2015; Türkiye İktisat Tarihi, İmge Kitabevi, Ankara.

2Güran, T. 2013; İktisat Tarihi, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

3Yenal, O. 2003; Cumhuriyet'in İktisat Tarihi, Homer Kitabevi, İstanbul.

4Çadırcı, M. 2013,Tanzimat Dönemi'nde Anadolu Kentleri'nin Sosyal ve Ekonomik Yapısı, TTK Yayınları, Ankara.

5Cem, İ. 1989; Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi, Cem Yayınevi, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

19/11/2015

1

50

Dönem sonu sınavı

16

07/01/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

5

2

10

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

2

16

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

100