Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3014 MESLEKİ DENEYİM - II 0+2+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Aygün ERDOĞAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDiğer ilgili öğretim elemanları
Öğretim Dili Türkçe
Staj30 Gün
 
Dersin Amacı
Analitik Etüt Stajı kapsamında hazırlanan yoğun bir çalışma programı sonucunda bir yerleşmenin mekânsal, ekonomik, demografik, kültürel, toplumsal, tarihsel yapısını anlamaya yönelik tespit ve analiz yöntemlerinin öğrenilmesi ve uygulanması hedeflenmektedir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Bir il ya da ilçe merkezi yerleşiminin içinde bulunduğu bölge kapsamında üst ölçekten başlayarak detay ölçeklerdeki planlama çalışmaları için analitik bir etüt yapma pratiğini kazanacaklar.

3,7,8,9,12,16,18,19,20,21

5,6

ÖÇ - 2 :

Planlamanın ön koşulu olan, profesyonel meslek hayatlarında yapmaları beklenen ve ekip çalışması gerektiren saha çalışmalarından ve kurumlardan elde edilecek verilerin derlenmesinde ve derlenen verilerden teknik bir rapor hazırlanmasındaki analitik teknikleri uygulamalı olarak öğrenecekler.

8,9,12,14,16,17,18,19,20,21

5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yerinde arazi kullanım çalışması; Kurum verileri toplanması; Hanehalkı, ticaret ve sanayi anketleri; Toplantılar ve sunumlar; Çevre yerleşmeler teknik gezisi; Raporlama

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Alan çalışması: Yerinde arazi kullanım çalışması; Hanehalkı anketleri

 Hafta 2

Alan çalışması: Kurum verilerinin toplanması; Ticaret ve sanayi anketleri

 Hafta 3

Alan çalışması: Kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği toplantılar ve sunumlara katılım; Çevre yerleşmeler teknik gezisi

 Hafta 4

Ofis çalışması: Analitik Etüt Raporunun hazırlanması

 Hafta 5

Ofis çalışması: Analitik Etüt Raporunun hazırlanması

 Hafta 6

Ofis çalışması: Analitik Etüt Raporunun tamamlanması ve sunumu

 Hafta 7

 Hafta 8

 Hafta 9

 Hafta 10

 Hafta 11

 Hafta 12

 Hafta 13

 Hafta 14

 Hafta 15

 Hafta 16

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1İller Bankası Analitik Etütlerinden örnekler

2KTÜ ve başka okullarca yapılmış örnek analitik etütler

3Araştırma raporu yazım tekniklerini anlatan çeşitli kaynaklar

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Uygulama

1
2
3
4
5

07/2017
08/2017

4

50

Sunum

6

08/2017

4

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Uygulama

22

5

110

Diğer 1

5

2

10

Toplam iş yükü

120