Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3004 KENT PLANLAMADA MODELLER 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Aygün ERDOĞAN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kent ve bölge planlama çalışmalarında sistem yaklaşımının benimsetilmesi; planlama problemlerinin çözümünde kent modellerinin kullanılması; kent ve bölgelerin nüfus, istihdam ve ekonomik aktivitelerinin yerçekimi/potansiyel/etkileşim modelleri ile kent içine veya bölgelere dağıtımı; yer seçimi modelleri ile farklı sektör ve aktiviteler için uygun bölgelerin belirlenmesi ve planlamada karar verme yöntem ve modellerinin kavranmasıdır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

planlamada sistemleri, özelliklerini, sistem yaklaşımını ve analizini kavrayacaklar.

1,2,3,5,9,12,18

1,3,5

ÖÇ - 2 :

modelleme kavramını, modellemenin amacını ve planlama problemlerinin çözümünde modellerin nasıl geliştirildiklerini öğrenerek farklı model türlerini ayırt edebilecekler.

1,2,5,6,9,12,15,16,18,21

1,3,5

ÖÇ - 3 :

kent ve bölge planlamada nüfus, işgücü ve ekonomik aktivite modellemelerini yapabilecekler.

1,2,5,12,18,21

1,3,5

ÖÇ - 4 :

planlama problemlerinin çözümünde farklı karar verme yöntem ve modellerini uygulayabilecekler.

1,2,3,7,9,12,14,18,21

1,3,5

ÖÇ - 5 :

yer seçimi modelleri ile kent ve bölgeler içindeki farklı sektör ve aktivitelere yönelik uygun konumları belirleyebilecekler.

1,3,4,5,7,21

1,3,5

ÖÇ - 6 :

yerçekimi/potansiyel/etkileşim modelleri ile kent ve bölgelerin nüfus, işgücü ve ekonomik aktivitelerini kent içi ve kentler arası bölgelere dağıtımını yapabilecekler.

1,2,5,8,12,17,21

1,3

ÖÇ - 7 :

öğrendikleri modelleri kalibre edebilecekler.

2,12,21

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Planlamada sistemler; Sistem yaklaşımı; Sistem özellikleri ve analizi; Modelleme kavramı ve amacı, Model geliştirme ve türleri; Nüfus, İşgücü ve ekonomik aktivite modelleri; Karar verme yöntem ve modelleri; Yer seçimi modelleri; Yer çekimi/Potansiyel/Mekansal etkileşim modelleri; Model kalibrasyonları; Örnekler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Genel giriş, dersle ilgili temel konu, kavram ve kapsamın tanıtımı

 Hafta 2

Sistemler (tanımı, özellikleri,...) ve sistem yaklaşımı ve yerleşimler sistemi, şehir sistemleri, modelleme kavramı ve amacı, model geliştirme ve model türleri

 Hafta 3

Nüfus modelleri: Ekstrapolasyon nüfus projeksiyon yöntemi

 Hafta 4

Nüfus modelleri: Kuşak-bileşenleri nüfus projeksiyon yöntemi

 Hafta 5

İşgücü ve ekonomik aktivite modelleri: Ekonomik temel modeli

 Hafta 6

İşgücü ve ekonomik aktivite modelleri: Sabit pay-değişken pay tekniği ve bunun göç hesaplarında kullanımıyla nüfus hesaplarının buna göre revizyonu

 Hafta 7

Yer çekimi/Potansiyel/Mekansal etkileşim modelleri ve kalibrasyonları (Arazi Kullanımı/Ulaşıma yönelik modeller) genel kapsamı ve Hansen modeli

 Hafta 8

Lowry-Garin modeli

 Hafta 9

Çıkış veya varış (tek) kısıtlı yer çekimi

 Hafta 10

Karar verme yöntemleri: Fayda-maliyet, Maliyet-etkinlik analizi, Oyun teorisi, Karar ağacı tekniği

 Hafta 11

Arasınav

 Hafta 12

Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerine örnekler: Ağırlıklı lineer kombinasyon, Lineer/tamsayı programlama

 Hafta 13

Yer seçimi modelleri

 Hafta 14

Önceki derslere yönelik örnek çözümler

 Hafta 15

Önceki derslere yönelik örnek çözümler

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Dökmeci, V., 2005, Planlamada Sayısal Yöntemler, (Başvuru Kaynakları Dizisi No:2), İstanbul: İTÜ Yayınevi

2Çubukçu, K. M., 2015, Planlamada Klasik Sayısal Yöntemler, 2. Basım, Ankara: Nobel Yayıncılık

 

İlave Kaynak

1Lee, C., 1973, Models in Planning: An Introduction to the Use of Quantitative Models in Planning. Pergamon Press

2Aydemir, Ş., 1989, Kent Planlama Teknikleri, KTÜ, Trabzon

3Atalık, G., 1995, Kent Planlama Teknikleri, İTÜ, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

11

04/2017

2

20

Yıl içi çalışma

4
6
8
12

07/03/2017
21/03/2017
04/04/2017
02/05/2017

12

30

Dönem sonu sınavı

16

05/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

14

14

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

1

1

1

Ödev

2

4

8

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

1

4

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

60