Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP1000 BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN EVRİMİ VE PLANLAMA 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bilimsel düşüncenin bilim üretmede ve planlamadaki öneminin anlaşılmasına ışık tutmaktır. Bu bağlamda tarihsel ve kültürel perspektiften bilim, bilimsel düşünce, bilimsel yöntemlerin planlamadaki önemini ortaya koymak ve felsefenin temel kuralları içinde, felsefe -planlama ilişkisini kurmak ve planlamaya felsefi bakış kazandırmaktır. Aydınlanma, sanayi devrimi ve sonrasının bilimsel düşünce üzerindeki izlerini göstermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

bilim felsefesi ve bilim kaynaklarını,sınırlarını dili kullanarak ifade edebilecekler, anlayacaklar, özetleyecekler.

2

1,3

ÖÇ - 2 :

doğu ve batı bilimsel yaklaşımlarını karşılaştırabilecekler.

2

1,3

ÖÇ - 3 :

bilinsel düşünce yöntem bilgisini kullanabilecekler.

1,2,7,11

1,3

ÖÇ - 4 :

grup çalışmaları yapabilecek, çalışmaları bilimsel yöntemlerle eleştirebilecekler.

1,2,18,20

3,5

ÖÇ - 5 :

dinleyici-izleyici karşısında kendini serbestçe ifade edebilecekler.

16

5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Bilim, bilimsellik, bilimsel yaklaşımlar. Bacon'ın bilimsel yaklaşım süreçleri. Teknolojik gelişme süreçleri. Çevre-çevreye bakış açısı. Planlamaya felsefi bakış- rasyonalistler, deneyciler, neo-rasyonalistler, rönesans/aydınlanma, modernizm, sanayi dönemi sonrası bilimsel düşünce

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Bilim, bilimsel düşünce, bilimsel yöntem, tarih öncesi çağlarda bilim.

 Hafta 2

Bilim Tarihi: Helenistik Dönem (Ödev gruplarının belirlenmesi)

 Hafta 3

Bilim Tarihi: Roma,

 Hafta 4

Bilim Tarihi: Ortaçağ, İslam

 Hafta 5

Bilim Tarihi: Rönesans

 Hafta 6

Bilim Tarihi: Yeniçağ, Aydınlanma

 Hafta 7

Bilim Tarihi: Endüstri sonrası

 Hafta 8

Felsefe ve bilim, Bilimsel yaklaşım süreçleri: Bacon'ian yaklaşım.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Bilimsel düşüncenin evriminde akımlar; Rasyonalizm, Deneycilik.

 Hafta 11

Bilim ve Planlama ilişkisi, Bilimsel düşünce; Bölge bilimi.

 Hafta 12

Bilimsel düşüncenin önündeki sınırlayıcılar ve gelecek

 Hafta 13

Bilimsel düşüncenin önündeki sınırlayıcılar ve gelecek (Devam)

 Hafta 14

Bilimsel düşüncenin önündeki sınırlayıcılar ve gelecek (Devam)

 Hafta 15

Dersin genel değerlendirmesi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Atalık, G., 1995; Bilim Felsefesi Ders Notu, İTÜ, İstanbul.

2Tameroğlu, S., 2000; Bilimler Tarihi, (duplicated lecture notes)

 

İlave Kaynak

1Adjukeiweiz, A., 1994; Felsefeye Giriş, Gündoğan Yayınları, İstanbul

2Yılmaz, M., 2004; Sanatın Felsefesi, Gündoğan Yayınları, İstanbul

3Sungur, N., 1992; Yaratıcı Düşünce, Özgür Yayınları, İstanbul

4Popper, K. R., 2001; Hayat Problem Çözmektir, YKY, İstanbul

5Deluze, G., Guattari, F., 2001; Felsefe Nedir?, YKY, İstanbul

6Taylor, N., 2003; Urban Planning Theory, Sage Pub.

7Broadbent, G., 1970; Emerging Concepts in Urban Space Design, Van Nostrand.

8Van Assche, K., 2004; Signs in Time, Wageningen University, Holland.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

/04/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

/06/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

13

26

Sınıf dışı çalışma

1

13

13

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

1

1

1

Ödev

1

3

3

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

2

6

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

54