Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP1003 PLANLAMADA ANLATIM - İLETİM TEKNİKLERİ 2+2+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Şeyda BÜLBÜL
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriBölümün ilgili ögretim üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Temel Tasarım ve Planlama çizim teknikleri; Temel Tasarım kavramları, elemanları ve teknikleri; Temel Tasarım çizim teknikleri; Kentsel Mekan elemanları ve kentsel yapılı çevrenin bileşenlerinin gözlemlenmesi; Yaratıcı grafik sunum teknikleri konularında genel bilgilerin verilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

temel çizim tekniklerini uygulayabilecekler.

15,16

3,4

ÖÇ - 2 :

harita, ölçek, plan çizimi hakkında teknik bilgiye sahip olacak ve uygulayacaklar.

15,16

3,4

ÖÇ - 3 :

sunum tekniklerini geliştirecekler.

15,16

3,4

ÖÇ - 4 :

maket yapma, tarama yöntemleri, renkli anlatım becerilerini kazanacaklar.

15,16

3,4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Temel Tasarım kavramları, elemanları ve ilkeleri (form, biçim, doku vb) ; Temel Tasarım Teknikleri ve Grafik çizim teknikleri, perspektif çizimleri, renkli anlatım, tarama yöntemleri; Maket teknikleri; Doğal ve yapılı kentsel mekan gözlem ve analizleri; Harita, plan çizimi, ölçek ve yoğunluk gibi konuların teknik bilgileri; Sunum sürecinde grafik tasarım ve çizim uygulamaları (sınav ve ev ödevleri) .

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersle ilgili temel bilgilerin verilmesi. Derse ilişkin araç gereçlerin tanıtılması.

 Hafta 2

Çalışma alanının çizimİ.Çizgi teknikleri ve uygulama.

 Hafta 3

Çizgi teknikleri ve uygulama.

 Hafta 4

Çizgi teknikleri ve uygulama.

 Hafta 5

Plan-kesit-görünüş konusunun anlatımı ve uygulama.

 Hafta 6

Plan-kesit-görünüş uygulaması.

 Hafta 7

Plan-kesit-görünüş uygulaması.

 Hafta 8

Plan-kesit-görünüş uygulaması.

 Hafta 9

Arasınav.

 Hafta 10

Kavaliyer perspektif anlatımı ve uygulama.

 Hafta 11

Militer perspektif anlatımı ve uygulama.

 Hafta 12

Tek kaçışlı perspektif anlatımı ve uygulama.

 Hafta 13

Çift kaçışlı perspektif anlatımı ve uygulama.

 Hafta 14

Rapido ile çizim teknikleri ve uygulama.

 Hafta 15

Maket yapım teknikleri ve uygulama.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Şahinler, O., Kızıl, F. 1997; Mimarlıkta Teknik Resim, Yay Yayıncılık, 4. Basım, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Seylan, A. 2005; Temel Tasarım, Dağdelen Basım Yayınları, Samsun

2Porter, T. 1993; Manual of Graphic Techniques 4, Thomson Litho Ltd., Scotland

3Francis D. K. 2003; Mimarlıkta ve Sanatta Yaratıcı Bir Süreç; ÇİZİM, (Drawing: A Creative Process) , (çev. Çelen Birkan) , YEM Yayın, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

12/04/2017

4

20

Uygulama

4
7
12

08/03/2017
29/03/2017
03/05/2017

4
4
4

20

Ödev

5
6
8
13

15/03/2017
22/03/2017
05/04/2017
10/05/2017

4
4
4
4

10

Dönem sonu sınavı

16

31/05/2017

4

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

1

12

12

Sınıf dışı çalışma

3

8

24

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

4

1

4

Uygulama

3

12

36

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

3

10

30

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

4

1

4

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

120