Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

PEM3023 PEYZAJ PLANLAMA VE TASARIMI 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim Üyesi
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, peyzajı oluşturan bütün elemanları (doğal, yarı doğal ve yapılaşmış çevre) , farklı ölçeklerde (mikro-makro) , yaşamın temel öğeleri (toprak-su-hava-bitki ve hayvan varlığı) ile ilişkili olarak ekeolojik prensipler ışığı altında, doğa koruma ve çevre temelli planlama yaklaşımları temelinde öğrencilere vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kentlerde ve kırsal alanlarla ilgili ekolojik veri tabanı hakkında bilgi sahibi olacaklar.

1,2,3,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19

1

ÖÇ - 2 :

kent ile kıra ait çevre değerlerinin peyzaj planlamada nasıl kullanılması gerektiğini öğrenecekler

2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16

3

ÖÇ - 3 :

kentlerde ve kırsal alanlarda peyzaj planlama çalışmalarında uygulanan metodolojik yaklaşımlar konusunda bilgilendirilecekler, bilgilerini kent ve kırsal peyzaj alanlarının tasarımda kullanabilecekler

4,5,6

3

ÖÇ - 4 :

ders kapsamında yapacakları uygulama çalışmasında doğal ve kültürel çevre değerlerini tasarım ve planlama sürecinde nasıl kullanmalarını gerektiğini öğrenecekler.

3,4,5

5

ÖÇ - 5 :

Almanya'da uygulanmakta olan peyzaj planlama yaklaşımlarını esas alarak Türkiye'deki durumu değetlendirebilecek, olumlu ve olumsuzlukları tartışabilecek

1,4

6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Dersle ilgili genel bilgi ve dünya yaşam dokusu Peyzaj planlamanın tarihçesi ve niçin peyzaj planlama? Peyzaj planlamanın amacı, Peyzaj planlama sürecindeki ana konular Planlar ve planlama seviyeleri Peyzaj planlamada tasarım elemanları Peyzaj planlamanın sorumluları ve hedef kitle Peyzaj planlamanın çevre koruma işlevi Peyzaj planlamanın yerel yönetimler açısından faydaları nelerdir? Peyzaj planlamanın görevleri ve aşamaları Peyzaj planlama süresi Ortak çaba olarak peyzaj planlama Peyzaj planlamanın uygulaması ile ilgili problemler

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ders İle İlgili Genel Bilgi, Dünya yaşam Dokusu Boyutları

 Hafta 2

Peyzaj Planlamanın Tarihçesi ve Niçin Peyzaj Planlama?

 Hafta 3

Peyzaj Planlamanın Amacı ve Peyzaj Planlamasında Esas Unsurlar

 Hafta 4

Planlar ve Planlama Evreleri Peyzaj Planlamada Tasarım Elemanları

 Hafta 5

Kurban Bayramı/Tatil

 Hafta 6

Sorumlu ve Hedef Kitle Kim?

 Hafta 7

Peyzaj Planlama ve Çevresel Koruma

 Hafta 8

Peyzaj Planlama Çalışmalarının Yerel Yönetimlere Katkısı Nedir ve Hangi Amaca Hizmet Eder?

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Ortak Çaba Olarak Peyzaj Planlama Peyzaj Planlama Süreçleri, İş ve Uygulamalar

 Hafta 11

Proje/Öğrenci Sunumları/2.Ara Sınav

 Hafta 12

Proje/Öğrenci Sunumları/2.Ara Sınav

 Hafta 13

Öğrenci Sunumları/2.Ara Sınav

 Hafta 14

Peyzaj Planlama Uygulamaları İle İlgili Problemler/Quiz

 Hafta 15

Dönem sonu sınavı

 Hafta 16

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Kiemstedt, H. 1994; Landscape Planning, Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz Und Reaktorsicherheit-Referat Landschaftsplanung, Planungsgruppe Ökologie Und Umwelt, 34 p., Bonn.

2Demirel, Ö. 2005; Peyzaj Planlama ve Tasarım, Kapsam ve İçerikleri, K.T.Ü.Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 115 s., Yayınlanmamış Ders Notu, Trabzon

3German Federal Agency for Nature Conservation, 2002; Landscape Planning for Sustainable Municipal Development, 24 p., Druckerei Jürgen Risse, Leipzig

 

İlave Kaynak

1Marsh, W.M.1997; Landscape Planning Environmental Applications, Third Edition, John Wiley and Sons, Inc., 434 s., USA

2Kırzıoğlu, M.I. 1995; Peyzaj Kavramı ve Şehir Planlamasında Kullanımı, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Yayınları No:175, 42 sayfa, A.Ü.Z.F.Ofset Tesisi, Erzurum

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2016

2

30

Yıl içi çalışma

4
6
7
8

12/10/2016, 26/10/2016, 02/11/2016, 09/11/2016

8

5

Kısa sınav

14

12/10/2016

2

5

Proje

11
12
13

30/11/2016
07/12/2016
14/12/2016

6

10

Dönem sonu sınavı

15

06/01/2016

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

12

24

Arasınav için hazırlık

2

1

2

Arasınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

0

1

0

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

30