Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP4011 KONUT POLİTİKALARI 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Cenap SANCAR
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Bir insan hakkı olarak barınma konusunun çeşitli boyutlarıyla tanınması ve kent yönetimi ve kentleşme politikaları ile ilişkisinin kurularak politika uygulama araçlarının kritik değerlendirilmesi
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

konutla ilgi temel konuları bilmeli- işlevi, konut sunumu, sunum biçimleri, yaşanabilir konut alanı özellikleri, finansal yönleri vd.

5

1,3

ÖÇ - 2 :

konut arz-talep kestirim tekniklerini bilmeli çalışma konusuna uygun seçim yapabilmeli

12,18

1,3

ÖÇ - 3 :

Türkiye'de ve diğer ülkelerde izlenen konut politikalarını değerlendirebilmeli, yorum yapabilmeli

2,21

1,3

ÖÇ - 4 :

konut sorunu genelde emlak, özelde kentsel arsa piyası, inşaat sektörünün yapısı vb. perspektifilerden değerlendirebilmeli

8,14,21

1,3

ÖÇ - 5 :

konut konusunu demokrasi, sosyal adalet, ekonomik gelişme, vd. boyutlarda tartışabilmeli

2,7,16

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Özel tüketim ürünü olarak konut, ekonomik gelişme konut ilişkisi. Konut talebi ve gereksinimi. Konut sunum biçimleri, konut yapım sektörünün özellikleri. Finans sitemleri. Yerel ve merkezi yönetimin konut politikaları-kira kontrol, sübvansiyon, kiralık sosyal konut, vb.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin tanıtımı, Temel kavramlar ("ev", barınma ve konut sorunları, konut hakkı, konut gereksinimi vd.)

 Hafta 2

Konutla ilgili temel kurumlar, kuruluşlar (merkezi ve yerel yönetimler, TOKİ, kooperatifler vd)

 Hafta 3

Konut üretimi-ekonomi ilişkisi;Türkiye'de yapım sektörü

 Hafta 4

Konut gereksiniminin ve talebin belirlenmesi; Dönem ödev konusunun verilmesi

 Hafta 5

Türkiye'de konut politikaları, tarihsel gelişimi

 Hafta 6

Çeşitli ülkelerde konut politikaları ve Türkiye ile karşılaştırmalar

 Hafta 7

Devam; Konut gereksinimi çerçevesinde gelişen toplumsal hareketler (kiracı h., evsizler h., kendine yardım h. vd.)

 Hafta 8

Konut politikalarına ve uygulamalarına (tasarım, örgütlenme, vergilendirme, çevre düzenleme-bakım vb) kentli katılımı

 Hafta 9

Arasınav.

 Hafta 10

Konut yapım sektörü, gelişimi, konut alanları niteliğine etkileri

 Hafta 11

Sürdürülebilir ve yaşanabilir konut alanları bileşenlerinin tartışılması

 Hafta 12

Mevcut konut stokunda sağlıklılaştırma örneklerinin eleştirel değerlendirmesi

 Hafta 13

Konut piyasası, kentsel arsa, refahın/yoksulluğun aktarılması ve/veya yeniden üretimi

 Hafta 14

Ödev değerlendirme

 Hafta 15

Genel değerlendirme

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Tekeli, İ., 1996, Türkiye'de Yaşamda ve Yazında Konut Sorununun Gelişimi, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Ankara

2Keleş, R., 2008, Kentleşme ve Konut Politikaları, İmge Kitabevi, Ankara

3Eraydın, A., Türel, A., Güzel, A., 1996, Konut Yatırımlarının Ekonomik Etkileri, Toplu Konut İdaresi, Ankara

4BİB, 2009, "Kentsel Dönüşüm, Konut, Arsa Politikaları Komisyonu Raporu", Kentleşme Şurası, Cilt I, s., 245-420

 

İlave Kaynak

1Harwey, D., 2006, Sosyal Adalet ve Şehir, Metis Yayınları, İstanbul (5. bölüm)

2Aydın, S., Yarar, B., 2007, "Kentleşme ve Konut Politikaları Açısından Neo-liberalizmin Eleştirel Bir değerlendirilmesi ve Sosyal Adalet Fikrinin Yeniden İnşaası", Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Bahar Vol: 10, No:1, s. 28-57

3Kaleli, U., Özkan, N. (eds), 2000, "Avrupa Kentsel Şartı", Türkiyenin Taraf Olduğu Uluslararası Çevre Sözleşmeleri, İzmir Barosu Yayınları, İzmir, s. 267-313

4Sarıoğlu, P., 2007, "Hollanada'da Konut Politikaları ve İpotekli Kredi Sistemi", METU JFA (24:2), s. 1-16

5Warren, S., "International Trends and Good Practicies in Housing: Some Lessons for South African Housing Policy", http://www.dag.org.za/docs/research/4.pdf

6Çubuk, M., 2009, "Kamu Politikaları ve Kentsel Politikalar", www.planlama.org/new/planlama.org-yazilari/kamu-politikalari-ve-kentsel-politikalar/5.html

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2017

2

30

Sunum

11
12

01/12/2017
08/12/2017

2
2

10

Ödev

14

15/12/2017

2

10

Dönem sonu sınavı

16

05/01/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

13

26

Sınıf dışı çalışma

4

10

40

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

2

1

2

Ödev

5

6

30

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

120