Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2002 ANADOLU TARİHİNDE KENT 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. DR Nilgün KİPER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin kent ve planlama tarihi içinde ele alınan konulara çok boyutlu bakabilme, tarih ve coğrafya verilerini ilişkilendirebilme ve başvurulan kaynaklara eleştirel yaklaşım geliştirebilmelerini sağlamaktır. Öğrencilere Türkiye'de modern öncesi ve modern dönemde toplumsal, ekonomik, teknolojik ve siyasi faktörlerin kentsel dokuyu nasıl belirlediğini araştırabilecek bakış açısı kazandırmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Anadolu'da ulaşım ve yerleşim ağındaki dönüşümleri tarihsel dönemlerin ekonomik, politik, toplumsal ve teknolojik bağlamları içinde değerlendirebilecekler

2,5

1,6

ÖÇ - 2 :

endüstri öncesi dönemde Osmanlı'da kentsel formun bileşenleri hakkında bilgi verebilecekler.

2

1

ÖÇ - 3 :

Osmanlı Devleti'nde Tanzimat öncesi ve sonrası dönemde kent yönetimi hakkında bilgi sahibi olabilecekler

2,11

1

ÖÇ - 4 :

19. yüzyıl Osmanlısında modern anlamda kent planlama uygulamalarını analiz edebilecekler.

2,11

1,6

ÖÇ - 5 :

başkent Ankara ile ilgili ilk planlama faaliyetleri hakkında değerlendirme yapabilecekler.

2,11

1

ÖÇ - 6 :

seçtikleri bir kentin morfolojik gelişimine dair yaptıkları araştırma sonuçlarını dinleyici bir grup karşısında sunabilecekler.

5,21

5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Anadolu'nun tarih içinde Akdeniz coğrafyasıyla siyasi, ticari ve kültürel ilişkileri; Anadolu'da yerleşim ve ulaşım ağının oluşumu, dönüşümü ve bunları belirleyen faktörler ele alınacak; söz konusu yerleşim ağı içinde kentin yeri ve üstlendiği rol üzerinde durulacaktır. Dönemler itibariyle öne çıkan kentlerin mekânsal yapıları irdelenecek, kent formlarının oluşumu, bu oluşumdaki devlet müdahaleleri ve zaman içinde kent planlamanın değişen anlamı ve kapsamı ele alınacaktır. Bizans dönemi, ortaçağda Anadolu'da yerleşmeler; Anadolu Selçuklu devleti ve beylikler döneminde ulaşım ve yerleşim ağı; Osmanlının kuruluş yıllarında kent: Bursa örneği; Bir imparatorluk sistemi içinde (15. ve 16. yüzyıllar) Osmanlı coğrafyasında ulaşım ve yerleşim ağı- Endüstri öncesi dönemde Osmanlı Devletinde kent yönetimi, kentsel kurumlar; Osmanlı Anadolu kentlerinde mekânsal yapılanma ve kentsel doku özellikleri; 19. Yüzyıl modernleşme süreci, idari yapıdaki dönüşüm, yerleşimler arası ilişkilerin yeniden tariflenmesi; 19. Yüzyıl Osmanlı kentleri; 19. Yüzyıl sonu ve 20. Yüzyıl başında Osmanlı'da imar operasyonları ve planlama; Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bir Ulus Devletin İnşa Sürecinde Planlama Kurumu.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin kapsamı, ele alınacak temel kavramlar ve ders işleyişi hakkında açıklamalar Ortaçağ Anadolusu, Bizans Döneminde Anadolu Kentleri

 Hafta 2

Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde Ulaşım ve Kentsel Yerleşim Ağı

 Hafta 3

Osmanlının Kuruluş Yıllarında Kent; Bursa, Edirne, İznik

 Hafta 4

Bir İmparatorluk Sistemi: Ekonomik Yapılanma; Kır ve Kent Ekonomisi 15. ve 16. yüzyıllarında Osmanlı Coğrafyasında Ulaşım ve Yerleşim Ağı

 Hafta 5

15-16. Yüzyıllarda Osmanlının İskân Politikaları Bir Başkent olarak İstanbul'un yeniden imarı ve iskânı

 Hafta 6

Osmanlı Klasik Çağında Kent Yönetimi ve Kentsel Kurumlar

 Hafta 7

Osmanlı Anadolu Kentlerinde Mekânsal Yapılanma Kentsel Doku Özellikleri

 Hafta 8

17. ve 18. Yüzyılda Toplumsal ve Ekonomik Dönüşüm Anadolu?da Ekonomik ve Toplumsal Sorunlar ve Nüfus Hareketlerinin Anadolu Yerleşim Sistemine Yansımaları.

 Hafta 9

Yıl içi çalışma

 Hafta 10

19. Yüzyıl Modernleşme Süreci, İdari Yapıdaki Dönüşüm, Yerleşimler Arası İlişkilerin Yeniden Tariflenmesi

 Hafta 11

19. Yüzyıl Osmanlı Kentleri

 Hafta 12

19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Osmanlı'da Planlama ve İmar Operasyonları

 Hafta 13

19. Yüzyıl Sonu ve 20. Yüzyıl Başında Osmanlı'da Planlama ve İmar Operasyonları

 Hafta 14

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bir Ulus Devletin İnşa Sürecinde Planlama Kurumu Bir Başkentin İnşası: Ankara

 Hafta 15

1970'e kadar Türkiye'de kentleşme, kentsel sorunlar ve planlama yaklaşımları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Sey, Y. (der.) 1996; Tarihten Günümüze Anadolu?da Konut ve Yerleşme, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul

2Faroqhi, S. 2000; Osmanlı?da Kentler ve Kentliler, çev. N. Kalaycıoğlu. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

3Akın, N. vd. (der.) 2000; Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı ?Uluslarüstü Bir Miras?. Yapı Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları, İstanbul

4Aktüre. S. 1978; 19. Yüzyıl Sonunda Anadolu Kenti Mekânsal Yapı Çözümlemesi. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara

5Dumont, P. ve Georgeon, F. (der.) 1999; Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri. çev. A. Berktay. Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

6Pamuk, Ş. 2005; Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi: 1500-1914. İletişim Yayınları, İstanbul

7Çelik, Z. 1998; 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti: Değişen İstanbul, çev. S. Deringil. 2. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

8Yavuz, E. ve Uğurel, Ü.N. (der.) 1984; Tarih İçinde Ankara, OTDÜ Yayınları, Ankara

 

İlave Kaynak

1Ergenç, Ö. 1995; XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya / Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı, Ankara Enstitüsü Vakfı, Ankara

2Ortaylı. İ. 2003; İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı. İletişim Yayınları, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

09/04/2018

1

30

Ödev

10

16/04/2018

1

20

Dönem sonu sınavı

16

03/06/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

3

12

36

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

12

1

12

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

4

6

24

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

18

1

18

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

120