Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP4000 PLANLAMA STÜDYOSU - VII 0+8+0 ECTS:12
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulZ.SBP4001 - Planlama Stüdyosu - VI dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 8 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Cenap SANCAR
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriBölüm öğretim üyeleri, Mimarlık Fakültesi ilgili öğretim üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencinin planlama sürecini eğitiminde edinmiş olduğu bilgi ve deneyim ile bireysel olarak gerçekleştirebileceği bir çalışma olup seçilen planlama sorunu hakkında öğrenci tarafından çözüm üretmeye yönelik kapsamlı plan, proje ve rapor hazırlanması beklenmektedir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

planlama sürecini bireysel olarak sürdürebilecekler

9,20

1,3

ÖÇ - 2 :

çalışma konusuna ilişkin sorunların içerik, kapsam ve etkileri açısından açılımlarını yapabilecekler

5,6,8,12

1

ÖÇ - 3 :

çalışma konusu özelinde uygun yaklaşımları, teknikleri seçebilecekler

8,9,18

1,5

ÖÇ - 4 :

çalışma konusunun talep ettiği plan belgelerini üretebilecekler, uygun tekniklerle sunabilecekler, savunabilecekler

7,16,17,19

5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Bitirme Yönetmeliği kapsamında yürütülecek olan bitirme çalışması ayrıntılı inceleme, analiz, sentez, planlama, projelendirme ve izleme aşamalarının tamamlanması, uygulama stratejileri ile araçlarının ortaya konması ve raporlarının hazırlanması biçiminde düzenlenmiştir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Bitirme projesi konularının öğrenci tarafından seçimi

 Hafta 2

1.Jüri: öğrencinin seçtiği konunun kapsam ve içeriğinin netliği, proje başlığının son halini alması, sorun tanımı, öneri araştırma yönteminin uygunluğu, inceleyeceği kaynakların yeterliliğini tartışarak, çalışmasını sistematik hale getirme

 Hafta 3

Bireysel çalışma

 Hafta 4

Bireysel çalışma

 Hafta 5

2.Jüri: öğrencinin önerdiği çalışmanın problem tanımının netliğini, bilgi altyapısının yeterliliğini (analiz ve sentez), görsel kalitesini (sunum teknikleri), önerilerinin genel hatlarını (plan/tasarım ilke ve kararları) izleyerek, geliştirme

 Hafta 6

Bireysel çalışma

 Hafta 7

Bireysel çalışma

 Hafta 8

3.Jüri: bitirme çalışmasının kurgusu, içsel tutarlılığı, gösterim kabiliyeti, raporlama tekniği ve taslak politika önerilerini kapsamlı biçimde tartışma

 Hafta 9

Bireysel çalışma

 Hafta 10

Bireysel çalışma

 Hafta 11

Bireysel çalışma

 Hafta 12

4.Jüri: bilgi altyapısı kurulmuş, mekansal gösterimi gelişmiş, temel ilke ve kararları alınmış olan projeye yönelik detaylı tartışmalar yaparak, final proje niteliğine gelmesi için geliştirilmesi gereken konuları belirleme

 Hafta 13

Bireysel çalışma

 Hafta 14

Bireysel çalışma

 Hafta 15

Proje teslimi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı; Final Jüri

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Bitirme çalışması konusuna uygun dokumanlar, kaynaklar öğrenci tarafından sağlanacaktır.

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Sunum

2
5
8
12

21/02/2018
04/04/2018
09/05/2018

2

30

Dönem sonu sınavı

16

30/05/2018

2

70

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Sınıf dışı çalışma

20

11

220

Arasınav için hazırlık

25

4

100

Arasınav

1

4

4

Dönem sonu sınavı için hazırlık

40

2

80

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

405