Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3006 PLANLAMA STÜDYOSU - V 4+4+0 ECTS:10
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulZ.SBP3005 - Planlama Stüdyosu - IV dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. DR Nilgün KİPER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı; kent makroformu, strüktür planı ve eylem planının kapsam ve tekniklerinin kavranmasıdır. Planlama Stüdyosu-V dersi, Planlama Stüdyosu-IV dersi ile bağlantılıdır. Planlama Stüdyosu V'in konusu, kentin içinde bulunduğu alt bölge veya il düzeyinde -bir önceki dönemde- geliştirilen plan kararları çerçevesinde, bu kez Kütahya Merkez İlçe idari sınırları içinde ele alınarak ve üst ölçek plan kararlarının kentsel mekânı etkileme biçimleri üzerine fikir geliştirilerek, Türkiye planlama pratiğine uygun olarak yapısal plan ve alt ölçekli eylem planlarını oluşturmaktır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

üst ölçek plan kararlarını (1/25.000 ölçekli) alt ölçekte mekana indirebilecekler.

2

4,5

ÖÇ - 2 :

çalışma alanına ilişkin sorunları tanımlayabilecekler, nedenlerini sorgulayabilecekler, mekanla ilişkilendirebilecekler, çözüm önerileri geliştirebilecekler.

1,3,7,8,10

4,5

ÖÇ - 3 :

1/5000 ve 1/1000 plan seçeneklerini ilke ve amaçlar doğrultusunda değerlendirebilecekler, uygun değerlendirme tekniklerini seçebilecekler.

1,11,21

5

ÖÇ - 4 :

plan uygulamasına ilişkin uygun politikalar ve araçlar önerebilecekler.

11,21

5

ÖÇ - 5 :

sözlü ve görsel anlatım tekniklerini kullanarak topluluk önünde çalışmalarını sunabilecekler, savunabilecekler.

16,19,20

5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Ders birbiriyle entegre olacak biçimde ve yapısal plan sunum tekniğiyle hazırlanacak üst ve orta ölçekli planlar ile alt ölçekteki eylem planlarının hazırlanmasını içermektedir. Bu doğrultuda çalışma; Kütahya Kent Bölge (1/25.000 ölçekli) ve Kent (1/5000) Yapısal Planları ile alt ölçekli (1/3000- 1/2000 -1/1000 veya 1/500 ölçekli) Eylem Planını kapsamaktadır.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kütahya?daki çalışmalar: Güz dönemi öğrenci çalışmalarının sergilenmesi ve etüt çalışmalarının sunulması, Eksik kurumsal verilerin derlenmesi; Kentin gelişiminde etkili aktörlerin katıldığı vizyon toplantısı; Yapısal plan çalışmalarına yönelik teknik gözlem, muhtar anketleri ve analizlerin alanda yapılması

 Hafta 2

Alanda derlenen eksik kurumsal verilerin paylaşımı; muhtar anketlerinin kodlanması ve paylaşımı, Kente yönelik tanımlanan vizyon üzerinde değerlendirmelerin yapılması, Kütahya Kent Bölge 1/25.000 ölçekli Yapısal Planının amacının belirlenmesi ve planlama sınırının saptanması

 Hafta 3

Kütahya Kent Bölge 1/25.000 ölçekli Yapısal Plan (demografik ve fiziki) kararlarının sorgulanması; Belirlenen amaç doğrultusunda ve tanımlanan problematik çerçevesinde gereken ekonomik, demografik, morfolojik çözümlemelerin yapılması; Alanın sorun ve potansiyellerinin belirlenmesi; Kütahya Kent Bölge 1/25.000 ölçekli Yapısal Planı (Mekânsal Kurgu Analiz ve Sentez Çalışmaları)

 Hafta 4

Kütahya Kent Bölge 1/25.000 ölçekli Yapısal Planı Plan notları ve raporlarının hazırlanması

 Hafta 5

I. JÜRİ Kütahya Kent Bölge 1/25.000 ölçekli Yapısal Planı Kütahya Kenti 1/5000 ölçekli Yapısal Planı (Analiz ve sentez çalışmaları)

 Hafta 6

Kütahya Kent Bölge 1/25.000 ölçekli Yapısal Planı Plan notları ve raporlarının hazırlanması

 Hafta 7

Vizyon bileşenleri-Stratejiler matrisinin oluşturulması; Gelişme Senaryolarının oluşturulması; Eylem planlarının hazırlanması

 Hafta 8

Mekânsal kullanımlar, dağılımları, ulaşım ağı, altyapıya ilişkin makro kararlar; 1/5000 Yapısal Plana ilişkin eskiz çalışmaları; yapısal planın ve plan notlarının hazırlanması

 Hafta 9

Planlama, plan notları ve raporlaması (Devam); Kütahya Kent Bölge 1/25000 ölçekli Yapısal Planı ve Kütahya Kenti 1/5000 ölçekli Yapısal Planının ilişkilendirilmesi

 Hafta 10

II. JÜRİ Kütahya Kent Bölge 1/25000 ölçekli Yapısal Planı - Kütahya Kenti 1/5000 ölçekli Yapısal Planı

 Hafta 11

ARA SINAV HAFTASI (Stüdyo sınavı)

 Hafta 12

Bireysel çalışma: Eylem planları içerisinden seçilen bir eylem planının projelendirilmesi

 Hafta 13

Eylem Projesinin (seçilen alt ölçekli eylem planına yönelik) kavramsal şemasının hazırlanması

 Hafta 14

Kütahya Kent Bölge 1/25000 ölçekli Yapısal Planı- Kütahya Kenti 1/5000 ölçekli Yapısal Planı ve Alt Ölçekli Eylem Planının ve Plan notlarının Revizyonu

 Hafta 15

Grup ve bireysel çalışmalar: Planların çizimi, plan notları ve plan araştırma (pafta ekli olarak) ve açıklama raporlarının hazırlanması ve teslimi

 Hafta 16

FİNAL JÜRİSİ

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Arkon, C. 1988; Şehir Planlamada Niceliksel Teknikler, DEÜ Müh.-Mim. Fakültesi Yayınları, İzmir

2Çubukçu, M. 2008; Planlamada Klasik Sayısal Teknikler, OTDÜ Yayınları, Ankara

3Bademli, R.R. 2006; Doğal, Tarihi ve Kültürel Değerlerin Korunması, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara

4Ersoy, M. 2009; Kentsel Planlamada Arazi Kullanım Standartları, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Ankara

5Güler, B.A. 2006; Yerel Yönetimler, İmge Kitabevi, Ankara

6Özden, P.P. 2008; Kentsel Yenileme, İmge Kitabevi, Ankara

7Tekeli, İ. 2009; Kültür Politikaları ve İnsan Hakları Bağlamında Doğal ve Tarihi Çevreyi Korumak, Tarih Vakfı Yurt yayınları, İstanbul

8Mardan, E. ve Özgönül, N. (der.), 2006; Yasal Düzenlemelerde Taşınmaz ve Kültür Varlıklarının Korunması ve Yerel Yönetimler, KTB Yayınları, Ankara

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

11

04/2017

1

10

Yıl içi çalışma

5

13/03/2017

4

15

Sunum

10

17/04/2017
20/04/2017

4

25

Dönem sonu sınavı

16

06/2017

4

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

14

112

Sınıf dışı çalışma

8

14

112

Arasınav için hazırlık

20

1

20

Arasınav

8

1

8

Dönem sonu sınavı için hazırlık

40

1

40

Dönem sonu sınavı

8

1

8

Toplam iş yükü

300