Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2006 KENT VE BÖLGE EKONOMİSİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Ersin TÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kent ve bölgenin ekonomik yapısının ve ekonomik temelli problemlerin tanınması, olası çözümlerin tartışılabilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kent bölgesini, yerleşmeler kademelenmesini, sektörler arası yatay-düşey bağlantıları açıklayabilecekler.

2,5

1,2

ÖÇ - 2 :

planlamaya konu yerleşmenin/bölgesinin özelliklerine uygun ekonomik analiz teknikleri seçilebilecekler, uygulayabilecekler.

1,5,8,12,14,18,20,21

1,2,3

ÖÇ - 3 :

yerleşmelerin/bölgelerin ekonomik faaliyetleri, karşılıklı ilişkileri, potansiyel ve kısıtları analiz edilebilecek, bunun için uygun teknikler seçilebilecekler.

1,5,6,8,12,21

1,2,

ÖÇ - 4 :

sektörlerin yerseçimi ilkeleri ve çeşitli faktörlerin etkisinde (küresel ekonomik ilişkiler, üretim biçimi, teknoloji, vd.) değişimi açıklanabilecekler.

1,3,4,5,11,20,21

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kentsel ve bölgesel ekonomik faaliyetler, üretim tipleri-fordist/postfordist- ve yer seçimleri. Arazi kullanım ekonomisi. Bölgesel ve sektör el büyümenin kentleşmeye etkileri. Kent ve bölge ekonomisinin analiz teknikleri, yerseçimi teknikleri. Kent ekonomik gelişmesinde kamu ve özel sektör.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ekonomi ve kent ekonomisine giriş

 Hafta 2

Kent olgusunu ve gelişimini ekonomik yönden okumak

 Hafta 3

Yerseçimi kuramları

 Hafta 4

Devam

 Hafta 5

Yerleşmeler hiyerarşisi ve ağları

 Hafta 6

Taşınmazlar ekonomisi

 Hafta 7

Ulaşım ekonomisi

 Hafta 8

Ekonomik yapı analizi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Devam; Ekonomik yapı analizi

 Hafta 11

Uygulama- Ekonomik yapı analiz teknikleri

 Hafta 12

Uygulama

 Hafta 13

Uygulama

 Hafta 14

Uygulama

 Hafta 15

Dönemin genel değerlendirmesi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ertürk, H., 1995, Kent Ekonomisi, Ekin Yayınevi, Bursa

2Kılıçaslan, İ, 2002, Kentleşmenin Ekonomik Yönleri, İTÜ Matbaası, İstanbul

3Eraydın, A., 1992, Post Fordizm ve ve Değişen Mekansal Öncelikler, ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara

 

İlave Kaynak

1Tümertekin, E., Özgüç, N., 1999, "Sanayi Kuruluş Yeri Teorileri", Ekonomik Coğrafya, Çantay

2Dökmeci, V., 2005, Planlamada Sayısal Yöntemler, İTÜ, İstanbul

3Hewings, G., 1977, Regional Industrial Analysis and Development, Palgrave

4Taha, H. A., 2009, Yöneylem Araştırması, Literatür Yayınları, İstanbul (6.basımdan çeviri)

5Aydemir E., S., Aydemir, Ş., 2004, "Kent Ağları: Gelişme Stratejisi: Trabzon-Rize Yoğunluk Bandı Örneği", 11. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, KTÜ, Trabzon, Bildiriler, s. 217-227

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

14/04/2018

2

50

Uygulama

12
13
14

04/05/2018
11/05/2018
18/05/2018

3
3
3

0

Dönem sonu sınavı

16

01/06/2018

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

11

33

Sınıf dışı çalışma

5

10

50

Arasınav için hazırlık

6

1

6

Arasınav

2

1

2

Uygulama

3

3

9

Dönem sonu sınavı için hazırlık

18

1

18

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

120