Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2012 KENTSEL TEKNİK ALTYAPI 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Ahmet Melih ÖKSÜZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kentsel alanları besleyen çöp, elektrik, kanalizasyon, arıtma, içme ve kullanma suyu, yollar, hava gazı vb. altyapı sistemlerinin tanıtılması, altyapı türlerinin özelliklerinin ve teknik kısıtlamalarının bilinmesi ve bu özelliklerin kullanılarak planlamanın yönlendirilmesi, özellikle toplu konut alanlarında yaklaşık kapasite hesaplarının yapılabilmesidir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kentsel teknik altyapının planlamayı yönlendirecek özelliklerini öğrenebilecekler.

1,3,4,5,7,8,13

1

ÖÇ - 2 :

teknik altyapı ile ilgili farklı uzmanlarla ortak terminolojiyi kullanabilecekler.

1,3,4,5,7,8,13

1

ÖÇ - 3 :

bir toplu konut tasarımında teknik alt yapı ile ilgili yaklaşık kapasite hesabı yapabilecekler.

1,3,4,5,7,8,13

1

ÖÇ - 4 :

teknik altyapıların mekandaki yer seçimi ve büyüklüğü hakkında karar verebilecekler.

1,3,4,5,7,8,13

1

ÖÇ - 5 :

bir yol güzergahının seçimini kritik edebilecekler.

1,3,4,5,7,8,13

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kentsel teknik altyapı elemanları, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon, arıtma ve katı atık sistemleri, elektrik; Bölge, kent ya da kent alt birimde teknik altyapı talebi, talebin karşılanma yöntemleri; Planlama süreci, tasarım ölçütleri ve performans özellikleri; Arazi uygunluk analiz teknikleri-çok değişkenli niteliksel değerlendirme teknikleri; Kent planlama süreci ile altyapı sistemleri planlama sürecinin bütünleştirilmesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin amacı. Beklenen faydalar. Genel olarak altyapı nedir? Altyapıların sınıflandırılması. Teknik altyapı nedir? Sınıflandırmalar ve tanımlar. Teknik altyapıdan sorumlu kurumlar.

 Hafta 2

Ulaşım altyapısı. Ulaşım kavramı. Ulaşımın faydaları ve türleri. Yollar. Yolların sınıflandırılması. Yolların teknik özellikleri.

 Hafta 3

Yol güzergahlarının belirlenmesi. Güzergah seçiminde etkili olan etmenler. Yol projelendirilmesinde kullanılan bazı kavramlar.

 Hafta 4

Konut alanlarında yol güzergahının belirlenmesinde dikkat edilecek özellikler.

 Hafta 5

İçme ve kullanma suyu altyapısı. Su sağlama kaynakları. Su alma.

 Hafta 6

İçme ve kullanma suyu ihtiyacının hesaplanması. Su iletimi ve dağıtımı. Suyun kentsel alanlarda dağıtımı ile ilgili dikkat edilecek özellikler.

 Hafta 7

Kanalizasyon sistemleri: Sınıflama, sistem maliyeti, sistem seçiminde etkili olan özellikler.

 Hafta 8

Arıtma sistemleri: genel olarak kirleticiler ve kirlenme türleri. Arıtma tesisinin özellikleri. Arıtma süreçleri

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Elektrik sistemleri: Enerji kaynakları, tanımlar, Trafo gücü hesabı, trafo büyüklükleri ve özellikleri.

 Hafta 11

Trafo yer seçim özellikleri, elektrik şebekelerinde hat türleri ve özellikleri. Konut alanlarında elektrik dağıtımı

 Hafta 12

Trafo yer seçim özellikleri, elektrik şebekelerinde hat türleri ve özellikleri. Konut alanlarında elektrik dağıtımı(devam)

 Hafta 13

Kentsel katı atıklar: Çöp miktarının hesaplanması. Çöp toplamada izlenen süreç. Çöp berteraf yöntemleri. Konut alanlarında çöp toplama ile ilgili düzenler.

 Hafta 14

Teknik gezi: Ana indirici trafo merkezi, içme suyu arıtma tesisleri, çöp depone alanı vb. tesislere teknik gezi.

 Hafta 15

Doğal gaz sistemleri.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

1Sıdal, C., Öz, S.E., 2000; Yapıda Sıhhi Tesisat, Birsen Yayınevi, İstanbul.

2Gordon, M. F., Geyer, J. C., Çev. Muslu, Y., 1980; Su Getirme ve Kullanılmış Suları Uzaklaştırma Esasları, Bayındır Kağıtçılık, İstanbul.

3Topacık, D., Eroğlu, V., 1993; Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları, İTÜ İnşaat Fak. Matbaası, İstanbul.

4Nanni, V. (Çev. Yüngül, N.), 1977; Kanalizasyon ve Arıtma Tesisleri Tekniği, KTÜ Yayınları, Trabzon.

5Topacık, D. (ed), 2000; Atıksu Arıtma Tesisleri, Lale Ajans Ltd. İstanbul.

6Bayram, M., 1978; Elektrik Tesisleri Dersleri, İTÜ Matbaası, İstanbul.

7Akpınar, S., 1997; Yüksek Gerilim Tekniğinin Temelleri, KTÜ Basımevi, Trabzon.

8Alagöl, C., Çevre Sorunları (Hava Kirlenmesi, Su kirlenmesi, Katı Atıkların İzalesi), Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Yayınları, Yayın No:417.

9Umar, F., 1994; Yol İnşaatı, İTÜ Yayını, İstanbul

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

13

26

Sınıf dışı çalışma

2

13

26

Arasınav için hazırlık

3

3

9

Arasınav

1

1

1

Kısa sınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

3

9

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

1

3

3

Toplam iş yükü

77