Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2008 CBS VE PLANLAMA 2+2+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Ali İhsan KADIOĞULLARI
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
CBS ile ilgili kuramsal bilginin öğretilmesi ve bu kapsamda planlamayla ilişkili olarak farklı kaynaklardan elde edilen konumsal verilerin bir bilgi sistemi içerisinde konumsal veritabanı mantığı ile nasıl düzenlendiği, coğrafi ve öznitelik veri analizinin ve CBS kullanılarak planlamada karar verme sürecine destek olan haritaların nasıl oluşturuldukları bilgisinin temel düzeyde örnek uygulamalarla kazandırılması amaçlanmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

CBS kapsamındaki temel kuramsal bilgileri öğrenecekler.

1,2,3,4,5,7,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21

1,3,4

ÖÇ - 2 :

Farklı veri kaynaklarından elde edilen konumsal ve öznitelik verileri bir bilgi sistemi kapsamında düzenleyebilecekler.

1,3,4,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21

1,3,4

ÖÇ - 3 :

CBS ortamında bir araya getirilen verileri kullanarak herhangi bir planlama problemine yönelik analizleri yapabilecekler.

1,3,4,5,7,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21

1,3,4

ÖÇ - 4 :

CBS'de sentez haritaları oluşturarak planlamada karar verme sürecine destek olacak girdileri üretebilecekler.

1,3,4,5,7,9,10,12,13,15,16,17,18,19,20,21

1,3,4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) kuramsal temeli, kullanım alanları, örnek uygulamalar. CBS veri kaynakları ve ilgili teknolojiler, CBS?de veri modelleri ve dönüşümleri, CBS?de vektörel veri modelleri (topolojik, spagetti), coğrafi veritabanı, veri kalitesi, tutarlılığı ve tamlığı, coğrafi verilerin koordinatlandırılması ve harita bilgileri, CBS?de temel fonksiyonlarla veri analizleri, planlamaya yönelik analizler, 3 boyutlu CBS, CBS verilerinin sunumu ve çıktı hazırlanması.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Ders kapsamının ve kaynakların tanıtımı ve beklentilerin tartışılması

 Hafta 2

TEORİK: CBS'ye giriş: tanımı, bileşenleri, kullanım alanları, örnek uygulama UYGULAMA: Genel pencere ve menü yapısı, CBS veri dosyası yapısı, dosyalama sistemi, CBS ortamında oluşturulmuş konumsal ve öznitelik verilerin görüntülenmesi, birbirleri üzerinden seçerek basit sorgulamalar

 Hafta 3

TEORİK: Harita ve geoid, datum, projeksiyonlar ve koordinat sistemleri ve CBS?de doğru datum ve koordinat bilgilerinin önemi ve gerekliliği UYGULAMA: Veri tablolarını/katmanlarını doğru datum ve projeksiyon bilgisi ile oluşturma, öznitelik (konumsal olmayan) veri girme, coğrafi veritabanı oluşturulması, veri organizasyonu (coğrafi ve öznitelik veriler)

 Hafta 4

TEORİK: Coğrafi veriye yönelik kavramların açıklanması ve CBS veri modelleri: Raster ve vektör veriler UYGULAMA: Raster haritalar üzerinde bilinen koordinatlarla ve mevcut vektörel haritayla koordinatlandırma, sayısallaştırma, vektör ve raster verilerin birbirine dönüşümleri

 Hafta 5

TEORİK: CBS veri kaynakları ve CBS ile ilişkili teknolojilerin (CAD, UA, GPS,?) tanımı ve kapsamları UYGULAMA: CBS veri kaynakları verilerinin CBS ortamında görüntülenmesi, dönüşümleri ve dönüşümlerdeki veri farklılaşmaları

 Hafta 6

TEORİK: Temel CBS fonksiyonları/analizleri UYGULAMA: Temel CBS fonksiyonları uygulamaları, tematik haritalar, öznitelik verisi güncelleme, nokta oluşturma, coğrafi fonksiyonlarla öznitelik verilerini güncelleme, grafikler

 Hafta 7

TEORİK: CBS?de vektör veri modelleri: Topolojik ve spagetti modeller UYGULAMA: Topolojik ve spagetti modellerin karşılaştırılması, topolojik hatalar ve çözümlemeleri (obje düzenlemeleri,?)

 Hafta 8

İşlenen teorik ve uygulama konularının gözden geçirilmesi, alıştırmalar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

TEORİK: Konumsal ve öznitelik veri kalitesi, tutarlılığı ve tamlığı, VTYS ile ilişkilendirme ve bu veriler üzerinden güncelleme, hyperlink UYGULAMA: Hataların gözlenmesi, düzeltilmesi, öznitelik veri güncellemesi ve hesaplamalar, CBS?nin veritabanı programı (.mdb) ile ilişkilendirilmesi, CBS?de hyperlink vs. oluşturulması ve kullanımı

 Hafta 11

TEORİK: CBS desteği ile yapılan planlamaya yönelik sorgulamalar, analizler, sentezler, çakıştırmalar (eşik analizi, yerleşilebilirlik analizi, ağ analizi,?.) UYGULAMA: Anlatılan konuların uygulaması

 Hafta 12

TEORİK: 3 boyutlu CBS UYGULAMA: Noktasal yükseklik verisi oluşturma, DEM oluşturma, eğim, bakı, hacim ve kesitler, nokta ve alan görünebilirlik analizleri

 Hafta 13

UYGULAMA: CBS çalışmalarının sunumu: Çıktı hazırlıkları, grafikler, vd. kartografik düzenlemeler

 Hafta 14

İşlenen teorik ve uygulama konularının gözden geçirilmesi, alıştırmalar

 Hafta 15

İşlenen teorik ve uygulama konularının gözden geçirilmesi, alıştırmalar

 Hafta 16

Final sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Tecim, V. (2008) Coğrafi Bilgi Sistemleri: Harita Tabanlı Bilgi Yönetimi, Ankara.

2Yomralıoğlu T. 2002; Cografi Bilgi Sistemleri: Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Trabzon: İber Ofset

 

İlave Kaynak

1Aronoff, S., 1991, Geographic Information Systems: A Management Perspective, Ottawa: WDL Publications

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

2016

4

25

Uygulama

3
5
7
10
12
14

26/02/2016
11/03/2016
25/03/2016
15/04/2016
29/04/2016
13/05/2016

12

10

Ödev

3
5
7
10
12
14

26/02/2016
11/03/2016
25/03/2016
15/04/2016
29/04/2016
13/05/2016

12

15

Dönem sonu sınavı

16

2016

4

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

12

48

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

4

2

8

Arasınav

4

1

4

Uygulama

2

14

28

Ödev

2

6

12

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

1

4

Dönem sonu sınavı

4

1

4

Toplam iş yükü

150