Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP1004 KENT SOSYOLOJİSİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. DR Gökhan Hüseyin ERKAN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kentsel mekansal sorunların toplumsal faktörler perspektifinden sorgulanabilmesi ve planlama ile toplumsal aktörler arasındaki ilişkilerin/etkileşimin kavranması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

sosyolojinin temel kavramlarını tanımlayabilecekler.

6,14

1

ÖÇ - 2 :

kent ve kır yaşamı arasındaki temel farklılıkları, toplumsal yaşamın değişimini anlatabilecekler.

5,6,14

1,6

ÖÇ - 3 :

kentin sosyal dokusunu, iç yapısı anlayabilecekler ve analiz edebilecekler.

5,6,14

1,6

ÖÇ - 4 :

kent yaşamının sosyal sorunlarını ve mücadele yöntemlerini öğrenebilecekler.

3,6

1,5

ÖÇ - 5 :

kent kültürü, kimliği, kentsel yoksulluk, ve siyaset konularında en temel bilgilere sahip olacaklar.

3,6

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Sosyolojinin temel kavramları; Kentsel yerleşmelerdeki toplumsal değişimin ekonomik ve teknolojik dinamiklerle ilişkili incelenmesi, tarihteki olguların güncel yansımaları; Kent sosyal yapısının analiz; Kentlileşme; Kent toplumunun sorunları (istihdam, konut, sosyal sınıf ve kent yaşamı, kent kültürü, sosyal adalet, kent yönetimi, vb. ) .

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Sosyoloji Biliminin İlgi Alanları, Kent Sosyolojisinin Ortaya Çıkışı

 Hafta 2

Kent Sosyolojisi -Klasik Yaklaşımlar

 Hafta 3

Kent Sosyolojisi -Çağdaş Yaklaşımlar

 Hafta 4

Yeni Kent Sosyolojisi - Tartışmalar

 Hafta 5

modernism, postmodernism, fordism, postfordism and city life

 Hafta 6

göç sosyolojisi

 Hafta 7

kent sosyolojisinde demografik çalışmalar

 Hafta 8

kent sosyolojisinde etnografik çalışmalar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Kent Yoksulluğu ve planlama

 Hafta 11

kent yoksulluğu ve planlama

 Hafta 12

Kentsel Siyaset

 Hafta 13

Türkiye'de kent sosyolojisi çalışmalar

 Hafta 14

kır - kent karşıtlığı

 Hafta 15

Kentlerde bireyler, gruplar ve sosyal kurumlar, toplumsal cinsiyet, katılım

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Giddens, A. 2000; Sosyoloji, Kırmızı Yayınları 2012, Eylül, İstanbul.

 

İlave Kaynak

1Callinios, A. 2007. Toplum Kuramı, Tarihsel Bir Bakış. İletişim Yayınları, İstanbul.

2Kivisto, P. 2008. Sosyolojinin Temel Kavramları. Birleşik Yayınlar, Ankara.

3Harvey, D. 2003; Sosyal Adalet ve Şehir, Metis Yayınları, İstanbul.

4Işık, O., Pınarcıoğlu, M. M. 2001; Nöbetleşe Yoksulluk, İletişim Yayınları, İstanbul.

575 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 1998. İstanbul.

6Giddens, A. 2014. Sosyoloji. Başlangıç Okumaları. Say yayınları. İstanbul.

7Doğan, İ. 2014. Sosyoloji. kavramlar ve sorunlar. Pegem Akademi. Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

07/04/2016

1

50

Dönem sonu sınavı

16

26/05/2016

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

78