Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP1006 KENT COĞRAFYASI 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. DR Nilgün KİPER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin kentin mekânsal ve dinamik yapısını sorgulayabilmelerini sağlamaktır. Bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte çağdaş kentsel yapı ve sistemler kuramsal ve ampirik düzelmde irdelenecektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

global ölçekte kentleşme ve kentsel değişimleri değerlendirebilecekler.

1,2,3

1

ÖÇ - 2 :

ekolojik kent modellerini anlatabilecekler.

1,5

1,3

ÖÇ - 3 :

Merkezi Yerler Kuramını açıklayabilecekler.

2

1

ÖÇ - 4 :

1990 sonrası ulusal ve küresel ölçekte kent ekonomisi ve istihdam konusunda ilişkin değerlendirme yapabilecekler.

1,5,8

1,3

ÖÇ - 5 :

kentsel arazi kullanımı ve ulaşım sistemi ilişkisini sorgulayabilecekler.

1,2,5

1,3

ÖÇ - 6 :

ulusal ve küresel ölçekte kentsel sistemleri karşılaştırabilecekler.

1,2,3

1,3

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kentsel coğrafyanın konuları, Küresel ölçekte kentleşme ve kentsel değişimler. Kentsel sistemler ve Merkezi Yerler Kuramı, Ulusal ölçekte kentsel sistemler, Kentsel arazi kullanımı: Tek Odaklı Kent Modeli, Sektörel Model, Çok odaklı kent modeli vd. Merkezi İş Alanı, Perakende Ticaret ve DönüşümleriKüresel ölçekte kent ekonomisi; Fordist / Post-Fordist üretim süreçleri, uluslararası kentsel sistemler. Ulusal ve küresel düzlemde konut sorunu ve konut politikaları

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kentsel coğrafyanın konuları

 Hafta 2

Küresel ölçekte kentleşme ve kentsel değişimler

 Hafta 3

Küresel ölçekte kentleşme ve kentsel değişimler

 Hafta 4

Kentsel sistemler ve Merkezi Yerler Kuramı

 Hafta 5

Ulusal ölçekte kentsel sistemler, Türkiye?de merkez kademelenmesi

 Hafta 6

Kentsel makro form, kentsel ulaşım ve arazi kullanım ilişkileri

 Hafta 7

Ekolojik Yaklaşımlı Kent Modelleri: Tek Odaklı Kent Modeli, Sektörel Model, Çok Odaklı Kent Modeli vd.

 Hafta 8

Klasik kent modellerinin günümüze uyarlanmış örnekleri

 Hafta 9

Yıl içi çalışma

 Hafta 10

Merkezi iş alanı, perakende ticaret ve dönüşümleri

 Hafta 11

Kentsel mekânın oluşumuna ilişkin ekonomi-politik yaklaşımlar

 Hafta 12

Kentsel mekânın oluşumuna ilişkin ekonomi-politik yaklaşımlar

 Hafta 13

Küresel ölçekte kent ekonomisi; Fordizim / post-Fordizim, uluslararası kentsel sistemler.

 Hafta 14

Küresel ölçekte kent ekonomisi; Fordizim / post-Fordizim, uluslararası kentsel sistemler

 Hafta 15

Ulusal ve küresel düzlemde konut sorunu ve konut politikaları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Keleş, R. 2006; Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara

2Aydemir, Ş. vd. 2004; Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Akademi Kitabevi, Trabzon

3Eraydın, A. 1992; Post-fordism ve Değişen Mekânsal Öncelikler, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Yayınları, Ankara

4Eraydın, A. 2006; "Makânsal Süreçlere Toplu Bakış" Değişen Mekân, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara

 

İlave Kaynak

1Harvey, D. 2002; ?Sınıfsal Yapı ve Mekânsal Farklılaşma Kuramı? 20. Yüzyıl Kenti, çev. ve yay.haz. B. Duru ve A. Alkan, İmge Kitabevi, Ankara

2Pacione, M. 2005; Urban Geography, Routledge, Lonra

3Levy, J.M. 1997; Contemporary Urban Planning, Prentice Hall, New Jersey

4Arkon, C. 2006; Şehir Planlama / Tasarım Sözlüğü, İYTE Yayınları, İzmir

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

05/04/2018

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/06/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

3

10

30

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

2

3

6

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

14

1

14

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

90