Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP4015 PLANLAMADA YASAL - YÖNETSEL ÇERÇEVE 2+1+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. DR Gökhan Hüseyin ERKAN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Toplum hayatı ve bu hayatı düzenleyen kuralları bilmek; hukuk kurallarının oluşum ve gelişimini kavramak; planlamanın yasal sistemini kavramak; planlama ile ilgili kurumları ve yetkileri ayrıştırmak; planlama mevzuatının temel öğelerini, Türkiye planlama sistemi ile uluslararası planlama sistemlerinin karşılaştırması yaparak evrensel planlama ilkelerini kavramak
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

hukukun kaynağını ve temel ilkelerini anlar

1,2,3,11

1,4,5

ÖÇ - 2 :

sosyal hayatta hukukun gerekliliğini açıklayabilir, temel hukuk kuralları anlar ve yorumlar

1,2,11,12,21

1,4,5

ÖÇ - 3 :

planlama sisteminin kurumsal ve hukuki çerçevesini kavrar

1,2,11,20,21

1,4,5

ÖÇ - 4 :

plan yapım ve uygulama süreçlerini ilgili mevzuatıyla ilişkilendirir

1,2,11,21

1,4,5

ÖÇ - 5 :

planlama konusundaki hukuki süreci, yaptırımları, yargı kararlarını değerlendirebilir

1,2,11,14

1,4,5

ÖÇ - 6 :

Yerel ve merkezi yönetimlerin planlamaya ilişkin karar alma usul ve esaslarını öğrenir

1,2,11,16,20,21

1,4,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Planlamanın hukuki yapısı; temel yasa, yönetmelik ve genelgeler; planlama kurumları (merkezi ve yerel); farklı plan türleri ve planların kademeli birliği; plan hazırlama, değiştirme, onaylama, uygulama ve izleme aşamaları

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Planlama Hukuku’na giriş, normlar hiyerarşisi

 Hafta 2

İdari yapılanma, idare hukuku, idari düzenleyici işlem olarak planlama

 Hafta 3

Türkiye planlama sisteminin tarihsel arka planı (Cumhuriyet dönemi öncesi planlama sistemi)

 Hafta 4

Türkiye planlama sisteminin tarihsel arka planı (Erken Cumhuriyet dönemi planlama sistemi)

 Hafta 5

Türkiye planlama sisteminin tarihsel arka planı (güncel planlama sistemi)

 Hafta 6

Planların kademeli birlikteliği ve planlamada hiyerarşi

 Hafta 7

Planlama, uygulama ve yapılaşma süreci

 Hafta 8

Planlama, uygulama ve yapılaşma süreci

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Planlama kurumları

 Hafta 11

Sektörel planlar (ulaşım planı, bütünleşik kıyı alanları planı, koruma amaçlı plan, vb.)

 Hafta 12

Kentsel dönüşüm planlaması

 Hafta 13

Şehir Plancısının mesleki hak, yetki ve sorumlulukları

 Hafta 14

Ödev teslimi ve sunum (Belediye Meclis Toplantısı izleme notları)

 Hafta 15

Ödev teslimi ve sunum (Belediye Meclis Toplantısı izleme notları)

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1BİB, 2009. Mekansal Planlama Sistemi ve Kurumsal Yapılanma. 1 nolu Komisyon. Kentleşme Şurası

2Tekinbaş, Babacan Belma. 2008. Yargı Kararlarında Planlama. ŞPO Ankara

 

İlave Kaynak

1Altaban, Özcan. (1998); ‘Cumhuriyetin Kent Planlama Politikaları ve Ankara Deneyimi’; Yıldız Sey (ed.), 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık; Tarih Vakfı

2Tekeli, İlhan. (1998) ‘Türkiye’de Cumhuriyet Döneminde Kentsel Gelişme ve Kent Planlaması’; Yıldız Sey (ed.), 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık; Tarih Vakfı

3Özcan, Koray. 2006. TANZİMAT’IN KENT REFORMLARI: TÜRK İMAR SİSTEMİNİN KURULUŞ SÜRECİNDE ERKEN PLÂNLAMA DENEYİMLERİ (1839–1908) Osmanlı Bilimi Araştırmaları VII/2 (2006)

4Tekeli, İlhan. 2005. “Türkiye’de Kent Planlaması Düşüncesinin Gelişimi” Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fındıklı, İstanbul.

5Yörükoğlu, Fuat. 2009. Türk Belediyeciliğinin Gelişim Süreci. Mevzuat Dergisi. Yıl 12. Sayı 135. Mart.

6Balamir, Murat. 1975. Kat Mülkiyeti ve Kentleşmemiz. ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi. Cilt 1. Sayı 2. Sonbahar, 1975.

7Akkar, Müge, Z.. 2006. Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye. Planlama 2006/2

8Ersoy, Melih. 2000. İmar planı uygulamalarında düzenleme işlemi. İçinde: M.Ersoy, H.Ç. Keskinok, Mekan Planlama ve Yargı Denetimi, 2000, Yargı Yayınevi, Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

30

Uygulama

10
14

2

10

Sözlü sınav

13
14

2

10

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

4

8

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

2

1

2

Uygulama

5

4

20

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

6

18

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

102