Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3007 PLANLAMA TEORİ VE TEKNİKLERİ 3+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. DR Nilgün KİPER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriÖğr. Gör. Dr. Nilgün Kiper
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrenciye 1945-2000'leri dönemleri arasında planlama düşüncesinin ve teorilerininin gelişimini, toplumsal, teknolojik, sosyal, mekansal ve politik gelişmeler çerçevesinde anlatmak. Gelişme ve değişim süreçleri. Fiziksel planlamadan sosyal planlamaya; rasyonel planlamadan olasılıklar ve politikalar planlamasına geçişlerin nedenleri. Planlama süreci, modelleri, plan yapma ve değerlendirme teknikleri.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

yarışan görüşler içinde kendi duruşlarını/bakış açılarını geliştirecekler,teorileri karşılaştırarak seçim yapabilecekler

1,2,3

1

ÖÇ - 2 :

yöntem ve uygulama arasında bağlantı kuracaklar ve kullanabilecekler

2,21

1

ÖÇ - 3 :

kendi konumlarını sürekli sorgulayabilecekler ve gözden geçirebilecekler

2,6

1

ÖÇ - 4 :

görüşlerini sürekli olarak ifade edebilecekler

2,16

1

ÖÇ - 5 :

akademik ortamda ve toplum içinde verimli ilişkiler kurabilecekler

14

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Planlamanın özüne ve sürecine ilişkin kuramlar. Açıklayıcı ve normatif kuramlar. Sosyo-politik kuramlar. Karar kuramları ve arazi kullanım kuramları. 1980'lerden sonra mekansal paradigmalar ve kuramsal tartışmalar. Yeni felsefe akımlarına dayalı sosyal bilimlerde yöntem tartışmaları. Planlamada kuram- kuramda planlama. 1945-1990 dönemi planlama kuramları. Planlamada modernizm ve post modernizm tartışmaları. Sosyal planlamaların kapsam ve yöntemleri. Sürdürülebilir planlama yaklaşımları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin kapsamı, temel kavramlar ve ders işleyişi hakkında açıklamalar.

 Hafta 2

20. Yüzyıl Başında Planlama Kuramının gelişimi

 Hafta 3

Planlamada Akılcılık (Rasyonalizm) Planlamada Sistem Yaklaşımı

 Hafta 4

Planlamada Akılcılık (Rasyonalizm): Geniş Kapsamlı Planlama Yaklaşımı

 Hafta 5

Rasyonel Planlamanın Politiği, Kamusallık ve Planlama Kuramı

 Hafta 6

Planlamanın Pozitivist Kuramları (Pozitif Planlama) Normatif Planlama Biçimi

 Hafta 7

Sosyal Bilimlerde Paradigma Kırılması ve Planlama Kuramına Yansımaları Modernite Eleştirisi ve Planlamaya post-modern yaklaşım

 Hafta 8

Kapsamlı Planlamaya Liberal Eleştiri

 Hafta 9

Yıl içi çalışma

 Hafta 10

Çoğulculuk ve Savunmacı Planlama Anlayışı

 Hafta 11

İletişimsel Planlama Yaklaşımı ve Planlamada Katılım Teknikleri

 Hafta 12

Stratejik Mekânsal Planlama

 Hafta 13

Kent Planlama Kuramlarına Marksist Eleştiri: Kapital Üretim Sürecinde Kent ve Planlama

 Hafta 14

Lefevbre ve Mekanın Üretimi

 Hafta 15

Risk Toplumu ve Planlama

 Hafta 16

Yıl sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ersoy, M. (der.) 2016; Kentsel Planlama Kuramları, 3. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara

2Camhis, M. 1983; Neden Planlama Kuramı ve Bilim Felsefesi. Mimarlık 11-12, ss. 14-21.

3Harvey, D. 2002; Toplumsal Adalet, Postmodernism ve Kent.? 20. Yüzyıl Kenti, der. ve çev B. Duru ve A. Alkan, İmge Kitabevi, Ankara, ss. 215-248.

4Aydemir, Ş. vd.; 1999, Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, KTÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yayınları, Trabzon

5Beck, U. 2014. Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe Doğru, çev. B. Doğan, İthaki Yayınları, İstanbul

6Şengül, T. 2009; Kentsel Çelişki ve Siyaset, 2. Baskı, İmge Kitabevi, Ankara

 

İlave Kaynak

1Taylor, N. 1999; Urban Planning Theory since 1945, SAGE Publications, Londra

2Özlem, D. 2003. Kavramlar ve Tarihleri, İnkılap Yayınevi, İstanbul

3Campbell, S. ve Feinstein, S. (der.), 2003; A Readings in Planning Theory, Blackwell Publishing, Oxford

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

13/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

02/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

12

48

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

10

1

10

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

3

2

6

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

12

1

12

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

120