Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3011 KENTSEL KORUMA 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Sanem ÖZEN TURAN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Doğal ve kültürel mirasın bizlere emanet olduğu bilincinin öğrencide kavramsallaştırılması. Mirasın gelecek kuşakların ve hatta ulusların ortak mirası olduğu bilinicini güçlendirmek. Korumanın bir kültür sorunu ve kültürel birikimin ürünü olduğuna inancını öğrencilerde yerleştirmek. Koruma için yasal, yönetsel, teknik altyapının önemini vurgulamaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Koruma felsefesi, koruma kuramları aracılığıyla koruma bilinci kazanacaklar.

ÖÇ - 2 :

Mimari mirası ve doğal mirası değerlendirebilecekler.

ÖÇ - 3 :

Mimari mirası tespit ve tescil etme süreçlerini kavrayacaklar, yapıların inceleme ve değerlendirmesini yapabilecekler

ÖÇ - 4 :

Koruma planları için araştırma, analizler yapabilecekler, toplum yararını kollamanın ve savunmanın araçlarını öğrenecekler

ÖÇ - 5 :

Korumanın topluma ve bireye maliyetini hesaplama yöntemlerini kullanabilecekler ve hesaplamasını yapabilecekler

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Korumaya ilişkin kavramlar. Kültür-Kültürel süreklilik. Koruma gerekçeleri. Koruma yöntemleri. Sit koruma. Korumanın yasal çerçevesi. Koruma amaçlı imar planı. Ulusal-uluslararası örnekler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kültür, uygarlık, uygarlık alanları,kültür varlığı, kültürel süreklilik

 Hafta 2

Koruma, korunacak alan nedir, niçin ve kim için koruma

 Hafta 3

Tartışma: Korumayı gerekli bulanlar X Korumayı gereksiz bulanlar

 Hafta 4

Koruma gerekçeleri, karşı görüşler, korumada taraflar ve paydaşlar

 Hafta 5

Korumanın yasal çerçevesi, örgütlenme, Koruma süreçleri

 Hafta 6

Korumanın yasal çerçevesi, örgütlenme, Koruma süreçleri

 Hafta 7

Koruma yaklaşımları

 Hafta 8

Koruma yaklaşımları

 Hafta 9

ARASINAV

 Hafta 10

Koruma amaçlı imar planı yapımı ve uygulaması, örnekler

 Hafta 11

Öğrenci Sunuları: Ülkemizde tarihi çevreler, karşılaştıkları sorunlar ve yaşadıkları değişimler

 Hafta 12

Öğrenci Sunuları: Ülkemizde tarihi çevreler, karşılaştıkları sorunlar ve yaşadıkları değişimler

 Hafta 13

Öğrenci Sunuları: Ülkemizde tarihi çevreler, karşılaştıkları sorunlar ve yaşadıkları değişimler

 Hafta 14

Alan çalışması

 Hafta 15

Değerlendirme

 Hafta 16

Dönem Sonu Sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Kuban, D., 2000, Tarihi Çevre Korumanın Mimarlık Boyutu, YEM Yayınevi, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Cohen, N., 1999, Urban Conservation, MIT

2Lichfield, N., 2015, Economics in Urban Conservation, Cambridge Uni Press

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

18/11/2016

1

30

Uygulama

3

07/10/2016

2

5

Sunum

11
12
13

02/12/2016
09/12/2016
16/12/2016

2
2
2

15

Dönem sonu sınavı

16

06/01/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

7

7

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

2

2

4

Arasınav

1

1

1

Uygulama

2

3

6

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

3

4

12

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

59