Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP3003 BÖLGE PLANLAMA 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim Sistemi
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Ersin TÜRK
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Plan kademelenmesinde önemli yeri olan bölge planlamada; bölge tanımı ve kavramları ile bölge planlama yaklaşımlarının karşılaştırmalı olarak tanıtılması ve bölge planlama sürecindeki kuram ve tekniklerin genel olarak öğretilmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

bölge kuramlarını kavrayarak, bölge sınırlarının tanımlamasının ve yerleşme kademelenmesinin nasıl yapıldığını öğrenecekler.

ÖÇ - 2 :

bölge sınırlarının tayini, bölge kavramları ve planlama ilkelerinin farklı ülkeler kapsamında örneklerle karşılaştırmasını yapabilecekler.

ÖÇ - 3 :

bölgesel eşitsizlikler ve olası sonuçlarını tanıyarak, çözümleyecekler.

ÖÇ - 4 :

sürdürülebilir ve dengeli kalkınmanın mekansal ve bölgesel planlama politikasının temeli olduğunu kavrayacaklar ve buna yönelik problemleri analiz edebilecekler.

ÖÇ - 5 :

bölgesel analiz teknikleri ile bölge problemlerini çözme yeteneği kazanacaklar.

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Bölge kavramı, değişen anlamı ve belirlenmesi ilkeleri. Mekansal planlamada ve sürdürülebilir kalkınmada bölge planlamanın önemi. Bölgeleme, yerleşim kademelenmesi ve bölge planlamanın örneklerle karşılaştırılması. Temel bölge kuramları ile bölgesel büyüme ve kalkınma kuramları. Bölgesel analiz tekniklerinin genel çerçevesi ve örnekleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Bölge kavramı, tanımları, temel işlevleri, planlama ölçekleri ile bölge planlama

 Hafta 2

Bölgelerin belirlenmesindeki ilkeler, temel bölge kuramları

 Hafta 3

Türkiye'de bölge planlama bilimi ve uygulamalarının tarihsel gelişimi, Türkiye'de farklı dönemlerdeki siyasal, ekonomik, kentleşme, planlamanın yasal ve kurumsal yapısı bağlamında bölge planlama anlayışı ve çalışmaları

 Hafta 4

AB'de değişen bölge kavramı ve AB'nin ortak hedef ve stratejileri kapsamında bölgesel hedefler ve politikaları

 Hafta 5

AB'deki bölge tanımı, bölge ile ilgili kavramlar, bölge saptama, sınıflama, düzenleme ve fon çalışmaları

 Hafta 6

AB bölge çalışmalarının ve kavramların Türkiye'de bölgeleme ve yerleşme kademelenmesi çalışmaları ile birlikte değerlendirilmesi, AB ve Türkiye'de mekansal ve bölge planlama yaklaşımlarının karşılaştırılması

 Hafta 7

Devam

 Hafta 8

Bölgesel büyüme ve kalkınma kuramları, ulusal ekonomik büyüme ve kalkınma modellerinden geliştirilen kuramlar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Bölgesel analiz teknikleri

 Hafta 11

Devam

 Hafta 12

Bölge planlama ve analiz tekniklerinin dünya ve Türkiye örnekleri üzerinde karşılaştırılması

 Hafta 13

Dönem içi çalışma sunumları

 Hafta 14

Dönem içi çalışma sunumları

 Hafta 15

Dönem içi çalışma sunumları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Atalık, G. (1989) Bölge Planlamasına Giriş, İstanbul: İTÜ Matbaası

2Yiğit, A. (2000) Türkiye?de daha kullanışlı coğrafi bölgeler oluşturma gerekçeleri ve öneriler, KTÜ, Mimarlık Bölümü, Şehircilik Anabilim Dalı, 9. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı içinde, 514-528

3Yörür, N. ve Çırak, A. A. (2007) Türkiye?de 1970?li yıllardaki Nazım Plan Bürosu dönemi ile günümüzdeki bölge planlama çalışmalarının yasal ve kurumsal düzenlemeler açısından değerlendirilmesi, İTÜ, Mimarlık Fakültesi,12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar Bildiriler Kitabı içinde, 39-48

4Yakar, H.B. ve Yenen, Z. (2007) Yerleşmeler kademelenmesi ölçütlerini yeniden belirlemek, İTÜ, Mimarlık Fakültesi,12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar Bildiriler Kitabı içinde, 141-148

5Özel, M. (2003) Avrupa Birliği?nde bölge, bölgeselleşme, bölge yönetimleri kavramları üzerine, AÜ SBF Dergisi, 58(1):97-117

6Aydemir, S. ve Aydemir, Ş. (2002) Avrupa Birliğinde mekansal planlama ve Türkiye, İTÜ, Mimarlık Fakültesi,10. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Şehirsel ve Bölgesel Dönüşüm Bildiriler Kitabı içinde, 11-24

7Ergen, Y.B., Dede, O.M., Ayten, A.M., Yazar, K.H. ve Ergen, M. (2007) İstatistiki Bölge Birimi Kavramına Eleştirel bir Yaklaşım: ?Kayseri-Sivas-Yozgat? örneği üzerine bir değerlendirme, İTÜ, Mimarlık Fakültesi,12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar Bildiriler Kitabı içinde, 33-38

8Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Üçüncü bölüm: Plan bölge ve alt bölgelerin tespiti alt komisyonu raporu, 60-83, http://ekutup.dpt.gov.tr/bolgesel/oik523.pdf

9Özgür, E. M. (2010) Ankara Üniversitesi-Coğrafya Bölümü-Bölgesel Coğrafya Anabilim Dalı (COG 113) Yerleşme Coğrafyasına Giriş dersi notları, Ankara. http://www.geography.humanity.ankara.edu.tr/ders_notu/COG113_ders_notu_1011.pdf (erişim: 03.11.2010)

10Atalık, G. (2007) Bölge Bilimi?nin Gelişimi ve Bölge Bilimi Türk Milli Komitesi, İTÜ, Mimarlık Fakültesi,12. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi, Bölge Biliminde Yeni Yaklaşımlar Bildiriler Kitabı içinde, 1-6

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

17/11/2016

1

30

Sunum

13
14
15

15/12/2016
22/12/2016
29/12/2016

4

20

Dönem sonu sınavı

16

05/01/2017

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

11

22

Sınıf dışı çalışma

3

11

33

Arasınav için hazırlık

8

1

8

Arasınav

1

1

1

Ödev

3

3

9

Dönem sonu sınavı için hazırlık

15

1

15

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

90