Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2003 PLANLAMA STÜDYOSU - II 4+4+0 ECTS:10
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulZ.SBP1002 - Planlama Stüdyosu - I dersini geçmiş olmalı
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 4 saat teorik ve 4 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Dilek BEYAZLI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDr. Öğr. Üyesi Ersin TÜRK, Dr. Öğr. Üyesi Şeyda BÜLBÜL, Öğr. Gör. Dr. Gökhan Hüseyin ERKAN
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Küçük/orta büyüklükte bir yerleşme özelinde planlama sürecinin deneyimlenmesi. Planlama çalışmasında kavramsal çerçeve, planlama teknikleri. Planın görsel ve yazılı anlatımına ilişkin teknikler.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

planlama sürecini ve plancının süreçteki rolünü tanımlayabilecekler.

1,2,3,9,11

3,5

ÖÇ - 2 :

bir çalışma alanda planlamaya girdi olacak hangi istatistiksel ve mekansal verilere gerek duyulduğunu sıralayabilecekler, veri derleyebilecekler, derlenen verileri kullanılabilir hale dönüştürebilecekler, bunun için, çalışma ölçeğine uygun teknikleri seçebilecekler.

2,5,12,14

3,5

ÖÇ - 3 :

plan/tasarım seçenekleri geliştirmede yerelin fiziksel özelliklerini ve çevre değerlerini değerlendirebilecekler.

4,5,7,9,12,13

3,5

ÖÇ - 4 :

plan raporunun işlevini, içeriğini ve kapsamını kavrayacaklar.

11,16

3,5

ÖÇ - 5 :

planlama sürecinde gerekli verilere nasıl, nereden erişebileceğini bilecekler.

12

3,5

ÖÇ - 6 :

sözlü ve görsel anlatım tekniklerini kullanarak topluluk önünde çalışmalarını sunabilecekler, savunabilecekler.

16,21

3,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Planlama disiplinin temel kavramlarına (kentsel yapı, makro form, çevre, yaşam kalitesi, toplum yararı, yerleşme kimliği, vb. ) ilişkin literatür araştırması, çalışma alanı ile ilişkilendirilmesi. Çalışmaya ilişkin kuramsal ve teknik bilgilerin verilmesi/araştırılması ve uygulanması. Küçük bir kent/kasaba ve etki alanında ya da eşdeğer kent parçasında sosyal, ekonomik, teknik, fiziksel ve algısal özelliklerin araştırılması (analiz çalışması 1/5000, 1/25000) . Mevcut problemlerin tanımlanması, yerleşme ve bölgesinin kaynakları, potansiyelleri ve kısıtlılıklarının analizi. Gelişme vizyonu, amaçlar ve araçların tanımlanması. Yerleşme bölgesi için seçenek plan senaryolarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi (1/25000) . Üst ölçek plan kararlarının 1/5000 ölçeğe aktarılarak seçenek planların üretimi. Seçenekler arasında seçim ve değerlendirme. Plan raporunun hazırlanması.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Proje konusunun verilmesi. Araştırma konularının duyurulması ve çalışma gruplarının oluşturulması.

 Hafta 2

Araştırmaların değerlendirilmesi, kritikler, doküman ve haritaların değerlendirilmesi, konu başlıklarını detaylandırılması, gösterim ve sunum şekilleri,(ihtiyaç halinde genel açıklamalar).

 Hafta 3

Araştırmaların değerlendirilmesi, kritikler, doküman ve haritaların değerlendirilmesi, konu başlıklarını detaylandırılması, gösterim ve sunum şekilleri,(ihtiyaç halinde genel açıklamalar).

 Hafta 4

Çalışma Alanına Gidiş.

 Hafta 5

Kent aktörleri ile görüşme, eksik bilgilerin tamamlanması, alanda elde edilen bilgilerin değerlendirmesi araştırma konularının ve tematik anlatımların çalışma alanı ile ilişkilendirilesi, sunumlara hazırlık

 Hafta 6

Alanda elde edilen bilgilerin değerlendirmesi, haritaya aktarılması.

 Hafta 7

analiz çalışmalarına devam, rapor hazırlama.

 Hafta 8

Değerlendirmeye devam, kısa ve uzun vadeli çözümlerin tartışılması; Çalışma gruplarının oluşturdukları kurguyu geliştirme, sentez oluşturma, (swot).

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Bölge ve alt bölge bazında geliştirme kurgusu yapılması; 1/25 000 ölçekte çevre düzeni ile ilgili çalışma yapılması, (temalara göre); 1/5000 ölçekte makro form için karar üretilmesi

 Hafta 11

1/5000 ölçekli çalışmaya başlama hazırlıkları. Teknikler ve haritaların temini.

 Hafta 12

Standartlar ve teknikler, ulaşım ağı, yoğunluk ulaşım ilişkisi, kurguların mekânsal karşılıklarının arazi kullanım kararı olarak entegrasyonu, rapor sunumu.

 Hafta 13

Proje kritikleri devam ediyor. Sunuma hazırlık.

 Hafta 14

Proje kritikleri devam ediyor.

 Hafta 15

Proje teslimi.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Aydemir, Ş., Aydemir, E.S., Ökten, N., Öksüz, A.M., Sancar, C., Özbaya M., 2004; Kentsel Alanların Planlaması ve Tasarımı, Akademi Kitapevi, Trabzon

 

İlave Kaynak

1Bently, I., Murrain, P., McGlynn, S., Smith, G. 1985; Responsive Environments: A Manual for Designers, Oxord Press.

2Appleyard, D. 1981; Livable Streets, Berkeley: University of California Press.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

23/11/2017

4

30

Dönem sonu sınavı

16

03/01/2018

8

70

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

8

14

112

Sınıf dışı çalışma

8

12

96

Arasınav için hazırlık

20

2

40

Arasınav

4

1

4

Dönem sonu sınavı için hazırlık

40

1

40

Dönem sonu sınavı

8

1

8

Toplam iş yükü

300