Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP2015 TARİHTE KENT 3+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. DR Nilgün KİPER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kent olgusunun ve ortaya çıkışının kavranması; kentin çok boyutlu ilişkilerini algılama, çözümleme yetisi kazanılması, kentlerin tarihsel gelişmelerinin ve toplumsal, ekonomik, teknolojik ve politik faktörlerin kentsel biçimlenişteki etkilerinin kavranması.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

tarihte kentin nasıl ortaya çıktığını anlatabilecekler.

2,4,5

1

ÖÇ - 2 :

kent formunu incelenen tarihsel dönemlerin toplumsal, ekonomik, teknolojik ve politik bağlamları içinde sorgulayabilecekler.

2,3,4,5

1

ÖÇ - 3 :

farklı dönemlerin kentsel mekan karakteristiklerini karşılaştırabilecekler.

2

1

ÖÇ - 4 :

Avrupa'da 19. yüzyılda kent planlama alanındaki başlıca gelişmeleri özetleyebilecekler.

2,5,6,8

1,6

ÖÇ - 5 :

bir kentin belirli bir tarihsel dönem içindeki mekansal gelişimini irdeleyerek hazırladıkları çalışmayı, bir dinleyici gruba sunabilecekler.

2,21

5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Ders kapsamında neolitik dönemden 20. yüzyıl ortalarına kadar insan yerleşmelerinin geçirdiği evreler incelenecek; kentsel mekân organizasyonunun belirlenen tarihsel dönemlerin ekonomik, toplumsal, teknolojik, politik ve felsefi bağlamları ile ilişkilerini sorgulanacaktır. Bu süreçte kent planlanmasına ilişkin uğraşlar, yaklaşımlar, dönemin kentsel sorunlarına çözüm arayışları, zaman içinde kent planlamanın değişen anlamı ve kapsamı ele alınacaktır. - Anadolu'da neolitik yerleşmeler ve Çatalhöyük; - İlk kent uygarlıkları, Mezopotamya, Mısır, İndus; - Hitit Döneminde Anadolu'da yerleşim ağı ve başkent Hattuşa, - Antik Yunan, Polis ve İon Kentleri, - Roma ve İmparatorluk çağı kentleri, - Ortaçağ Avrupasında kent, - Rönesans düşüncesinde kent planlama ve tasarım, - Aydınlanma, sanayileşme ve modern kent, kente ilişkin yeni yaklaşımlarErken Yirminci Yüzyıl, modernizm, işlevselcilik, CIAM vb gelişmeler.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin kapsamı, ele alınacak temel kavramlar ve ders işleyişi hakkında açıklamalar.

 Hafta 2

Neolitik Dönem (MÖ 8000-3500) Anadolu?da İlk Yerleşmeler, Çatalhöyük Örneği

 Hafta 3

Kentsel Devrim / Bronz Çağı (MÖ 3500-1200) Mezopotamya-Sümer Kentleri Hint-Harappa Kentleri, Mısır Kentleri

 Hafta 4

Anadolu'da Bronz Çağı Kentleri (MÖ 2000-1000) Hitit Uygarlığı, Hattuşa, Asur Ticaret Kolonileri, Kaniş Karumu

 Hafta 5

Antik Dönem, Yunan Kentleri (MÖ 700-500)

 Hafta 6

Roma Dönemi İmparatorluğun Kenti

 Hafta 7

Avrupa'da Orta Çağ Kentleri (500-1400) Toplumsal ve Ekonomik Yaşam

 Hafta 8

Avrupa'da Orta Çağ Kentleri: 11. Yüzyıl sonrasında kentsel çevre

 Hafta 9

Yıl içi çalışma

 Hafta 10

Rönesans Şehirciliği (1450-1600)

 Hafta 11

Avrupa'da Barok Dönem ve Aydınlanma (16. - 18. Yüzyıllar)

 Hafta 12

Ondokuzuncu Yüzyıl Sanayi Kenti ve Sorunları

 Hafta 13

Ondokuzuncu Yüzyıl Sanayi Kenti ve Sorunları

 Hafta 14

Erken Yirminci Yüzyılda Kentler

 Hafta 15

Erken Yirminci Yüzyıl: Modernizm, Fonksiyonalizm, CIAM ve Bahçe Kent, Güzel Kent vb. akımlar Patrick Geddes ve Planlama Yaklaşımı

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Childe, G. 2006; Kendini Yaratan İnsan: İnsanın Çağlar Boyu Gelişimi, çev.F. Ofluoğlu, Varlık Yayınları, İstanbul

2Aktüre, S. 1994; Anadoluda Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

3Aktüre, S. 2003; Anadoluda Demir Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul

4Benevello, L. 1995; Avrupa Tarihinde Kentler, çev. N. Nirven, AFA Yayınları, İstanbul

5Bumin, K. 1990; Demokrasi Arayışında Kent, Ayrıntı Yayınevi, İstanbul

6Owens, E.J. 2000; Yunan ve Roma Dünyasında Kent, çev. C.Bilsel, Homer Kitabevi, İstanbul

7Holder, I. 2006; Çatalhöyük-Leoparın Öyküsü, YKY, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Pirenne, H. 2005; Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, çev.U. Kocabaşoğlu, İletişim Yayınları

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

13
11
2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

05
01
2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

2

12

24

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

6

1

6

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

2

3

6

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

90