Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SBP1005 KENT PLANLAMAYA GİRİŞ 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl1. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuŞehir Ve Bölge Planlama Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiÖĞR. GÖR. DR Nilgün KİPER
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Planlama ile ilgili olarak kentin tüm boyutları ve öğeleriyle genel olarak tanınması, değişim ve gelişiminin kavranmasıdır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kent, kentleşme, kentsel büyüme, metropoliten kent, mega-kent, kent bölgesi gibi kente ilişkin terimleri açıklayabilecekler.

1,2

1,3

ÖÇ - 2 :

planlama, kent planlama, bölge planlama, kentsel tasarım gibi planlama alanlarının kapsamını ve ele aldığı konular hakkında bilgi verebilecekler.

1,2,3

1,3

ÖÇ - 3 :

Türkiye'de 1950 sonrası kentleşme, kentsel sorunlar ve kent planlama konuları hakkında değerlendirme yapabilecekler.

5

1,3

ÖÇ - 4 :

geniş kapsamlı planlama ve planlama sürecine ilişkin açıklama yapabilecekler.

1,2,3

1

ÖÇ - 5 :

ulaşım sistemi ile kentsel arazi kullanımı arasındaki ilişkiyi kavramış olacaklar.

1,2,5

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Yerleşme tipleri; Kentlerin doğuş, gelişme ve çöküşleri; Kentleşme ve problemleri; Kentli, kentlilik; Yerleşmeler sistemi; Kentsel arazi kullanımı; Kent morfolojisi, tipleri; Kent ekolojisi; Kent Ekonomisi; Kent politika ve yönetimi; Kentsel tasarım ve planlama; Çevre ve planlama.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin amacı, kapsamı, ele alınacak konular ve ders işleyişine dair açıklamalar.

 Hafta 2

Kent nedir? Kent olabilme ölçütleri, kentsel yerleşme tipleri: istatistiksel, işlevsel, biçimsel, yönetsel vb.

 Hafta 3

Kentleşme ve kentlileşme nedir? Türkiye?de kentleşme süreci

 Hafta 4

Metropoliten kent, kent bölgesi, bitişik küme kent, megapol Kentsel büyüme, banliyöleşme, kentsel saçaklanma,

 Hafta 5

Planlama ve kent planlama nedir? Kent Planlamanın Bilimsel Konumu ve Disiplinlerarası Özelliği

 Hafta 6

Planlamanın tarihsel gelişimi.

 Hafta 7

Planlamanın temel ilkeleri

 Hafta 8

Bir Planlama Yaklaşımı olarak Geniş Kapsamlı Planlama

 Hafta 9

Yıl içi çalışma

 Hafta 10

Planlama Süreci

 Hafta 11

Planlama Süreci

 Hafta 12

Planlamanın konuları ve türleri: Bölge Planlama, Çevre Düzeni Planı, Arazi Kullanım Planlaması, Ulaşım Planlaması

 Hafta 13

Planlamanın konuları ve türleri: Nazım ve Uygulama İmar Planı, Koruma Amaçlı İmar Planı Kentsel Yenileme, Kentsel Tasarım

 Hafta 14

Planlamanın Yasal Araçları

 Hafta 15

Planlamanın Yönetsel Araçları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Aydemir, Ş. vd. 2004; Kentsel Alanların Planlanması ve Tasarımı, Akademi Kitabevi, Trabzon

2Keleş, R. 2006; Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi, Ankara

3Suher, H. 1996; Şehircilik, İTÜ Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Arkon, C. 2006; Şehir Planlama / Tasarım Sözlüğü, İYTE Yayınları, İzmir

2Levy, J.M. 1997; Contemporary Urban Planning, Prentice Hall, New Jersey

3Pacione, M. 2005; Urban Geography, Routledge, Lonra

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

14/11/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

02/01/2018

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

12

12

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

8

1

8

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

60