Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB4004 SPOR YAPILARI İÇ DÜZENİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Şebnem ERTAŞ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleriyok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin spor yapıları ve iç mekan düzenleri üzerine bilgilendirilmesi. Tek tipte mekan kurgusundan öğrencilerin kurtularak farklı mekan alternatifleri görmeleri ve uygulanan örnekleri irdelemeleri sonucunda tasarıma bakış açılarının değişmesinin sağlanması. Görsellerle desteklenen dersin, öğrencileri araştırmaya, yeni fikirlere açık olmaya, farklı bakış açıları kazandırmaya yöneltmesinin hedeflenmesi.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

spor kavramı tanımlayabilecek ve sporun gelişim üzerindeki etkisini yorumlayabilecekler

3

1,2

ÖÇ - 2 :

eğitimde sporun önemini ve yararlarını sorgulayabilecekler

3

1,3

ÖÇ - 3 :

beden eğitimi ve sporun amaçlarını anlayacak ve farklı spor aktivitelerini tanımlayabilecekler

3

1,5,6

ÖÇ - 4 :

spor yapılarını tanımlayabilecek ve farklı spor yapılarının işlevlerini çözümleyebilecekler

7

1,5,6

ÖÇ - 5 :

farklı amaçlara hizmet eden spor yapılarının iç mekanlarının işlevlerini ve mekanlar arası ilişkileri ayırt edebilecekler

3,7

1,6

ÖÇ - 6 :

iç mekanlarda kullanılan malzeme ve mobilyaları tanıyacak ve farklı spor yapı örneklerini seminer şeklinde anlatabilecekler

12,13

1,5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Spor kavramı: Sporun tanımı ve farklı sporlar Sporun Gelişim Üzerindeki Etkisi: Okul öncesi dönemden günümüze Eğitim ve Spor: Eğitimin önemi, sporun yararları Beden Eğitimi ve Sporun Amaçları: Spor Aktiviteleri Spor Yapılarının Sınıflandırılması ve Tanımlanması Farklı Spor Yapılarının İşlevleri Spor Yapılarının Plan Örgütlenmeleri: Spor Yapıları İç Mekanlarının İşlev Şemaları Farklı Amaçlara Hizmet Eden Spor Yapılarının İrdelenmesi Mekanlar Arası Alt Birimlerin Değerlendirilmesi İç Mekanlardaki, Malzeme, Mobilya, Aydınlatma Birimlerinin İrdelenmesi Geçmişten Günümüze Farklı Spor Yapılarından Örnekler: İrdelenmesi ve Yorumlanması

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Spor Kavramı: Spor Tanımı, Farklı Sporlar

 Hafta 2

Sporun Gelişim Üzerine Etkisi: Okul Öncesi dönemden günümüze kadar

 Hafta 3

Eğitim ve Spor: Sporun Önemi ve Sporun Yararları

 Hafta 4

Sporun fiziksel eğitimdeki amaçları: Spor Faaliyeti

 Hafta 5

Spor Yapılarının Tanımlanması ve Sınıflandırılması

 Hafta 6

Farklı Spor Yapılarının İşlevleri

 Hafta 7

Spor Yapılarının Örgütlenmesi: Spor yapılarının Plan İşlevleri

 Hafta 8

Farklı amaçlara hizmet eden sporyapılarının irdelenmesi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Mekanlar arasındaki alt birimlerin değerlendirilmesi

 Hafta 11

İç Mekanlardaki Malzeme, mobilya ve Aydınlatma Birimlerinin İrdelenmesi

 Hafta 12

Geçmişten Günümüze Farklı Spor Yapılarından Örnekler: İrdelenmesi ve yorumlanması

 Hafta 13

2. Ara Sınav

 Hafta 14

Geçmişten Günümüze Farklı Spor Yapılarından Örnekler: İrdelenmesi ve yorumlanması

 Hafta 15

Dersle ilgili Öğrenci Sunumları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1NOAL, S., 2003; Sporting Spaces-Vol2/Images, Imagez Publishing, Melbourne.

 

İlave Kaynak

1ANONİM, 2003; Interıor World No:21-Clubhouse/Sports Center, Archiworld Co.Ltd, Korea.

2AKSU, A., 1997; Spor tesisi tasarımına yönelik planlama ve programlama önerileri: Ankara örneği, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

07/04/2014

2

30

Uygulama

7
11
12
15

25/04/2014

2
2
2
2

10

Ödev

6
14

23/05/2014

7
7

10

Dönem sonu sınavı

17

03/06/2011

1
50

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

2

14

28

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

1

1

1

Uygulama

2

14

28

Ödev

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

4

2

8

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

101