Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MİMARLIK FAKÜLTESİ / İÇ MİMARLIK
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

IMB4005 KENT MOBİLYA TASARIMI 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
Bolumuİç Mimarlık Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Şebnem ERTAŞ
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Fiziksel çevrenin oluşumunda, topografya, kültürel değerlerle farklılaşan yaşam biçimi ve yaşam şekillerinin yapılaşması en önemli faktörler olarak sayılabilir. Sosyo-kültürel boyutun kendine özgü biçimsel karakteri fiziksel çevreye anlam kazandırarak mekan kimliğini yaratır. Kentsel mekanın biçimlenmesine katkısı olan kent mobilyaları kimlik oluşumunda tamamlayıcı rol oynar. Kent strüktürü içerisinde yer alan kentsel mekan kimliği, kentsel mekan ve tasarım ilişkisi anlatılmaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Kent, mekan ve kentsel mekan kavramlarını öğrenecekler

1,3,5

ÖÇ - 2 :

Kentsel mekan tasarım ilişkisi ile kentsel mekan tasarımında kent mobilyasını tanımlayacaklar

3,5

ÖÇ - 3 :

kent mobilyalarının tasarım kriterleri ve kent kimliği oluşumuna katkısı değerlendirecekler.

3

ÖÇ - 4 :

Verilen teknikler, stratejiler ve uygulamalar kapsamında araştırma sistematiği kazanacaklar.

1,3,5

ÖÇ - 5 :

Bağımsız veya grup olarak çalışabilme yeteneğini kazanacaklar.

1,3,5

ÖÇ - 6 :

Fark etme, inceleme, tartışma, uygulama bakışı kazanacaklar.

1,3,5

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kent kimliğinin en etkin öğelerinden biri fiziksel çevredir. İnsanların kentsel yaşamdaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanan kent mobilyaları, fiziksel ve sosyal çevre ile uyumlu, güven veren ürünler olmalıdır. kent mobilyaları tasarım kriterleri ve üretim süreci incelenerek; tasarımda oluşan hatalara, kent mobilyalarının insanlarla fiziksel uygunluğu açıdan antropometrik ölçülere ve engellilere yönelik tasarım ölçütlerine yer verilerek, kentsel mekan kimliği oluşumundaki yeri irdelenmektedir.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Kent-mekan-kimlik ilişkisi

 Hafta 2

Kentsel mekan kavramı

 Hafta 3

Kentsel mekan ve tasarım ilişkisi

 Hafta 4

Kentsel mekan; insan ve çevre

 Hafta 5

Kent mobilyasının tanımı ve gelişim süreci

 Hafta 6

Kent mobilyalarının çeşitleri ve sınıflandırılması

 Hafta 7

Kent mobilyalarının kullanıldığı alanlar ve kullanım amaçları

 Hafta 8

Ara sınav

 Hafta 9

Kent mobilyaları tasarım kriterleri

 Hafta 10

Kent mobilyalarında tasarım sorunları

 Hafta 11

Kent mobilyalarında antropometri

 Hafta 12

Engellilere yönelik kent mobilyası tasarımı

 Hafta 13

Belirlenen kentsel mekana dayalı değerlendirme ve öğrenci sunumları

 Hafta 14

Belirlenen kentsel mekana dayalı değerlendirme ve öğrenci sunumları

 Hafta 15

Belirlenen kentsel mekana dayalı değerlendirme ve öğrenci sunumları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Bakan, K. ve Konuk,G., 1987. Türkiye’de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, TÜBİTAK, Uygulama Kılavuzu, Ankara.

 

İlave Kaynak

1Aktürk, D., 1993. Kentsel Mekanların Tasarımında Psikolojik Boyut Üzerine Araştırma ve Bir Yöntem Önerisi, Doktora Tezi, MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

2Anonim, 1990a. Oturma bankları, TSE 7941, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

3Astekin, M., 2001. Kentin Kuramsal Kimliği ve Kent Donatımında Eşgüdüm, I. Uluslararası Kent Mobilyaları Sempozyumu/ Bildiriler, İstanbul.

4Sancak, A., 2009. Kentsel mekan kimliğinin oluşumunda kent mobilyası tasarım kriterlerinin irdelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, MSÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

1,5

30

Sunum

131415

2,2,2

20

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

6

1

6

Arasınav

1

1

1

Uygulama

2

6

12

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

7

2

14

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

5

1

5

Diğer 2

2

1

2

Toplam iş yükü

75