Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SEC 426 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim Sistemi
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Aykut AKGÜN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
CBS dersinin amacı, haritaya dayalı bilgilerin bilişim teknolojileri ile bütünleştirilmesi ve her türlü konum bilgisinin özel veritabanları yardımıyla yönetilebilmesi becerisinin öğrenciye kazandırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda, coğrafi bilginin ve konumsal veriye bağlı bilgi sistemlerinin öneminin kavratılması, CBS?nin temel bileşenleri, konumsal analiz fonksiyonları ve uygulama alanları hakkında bilgi sahibi olunması hedeflenmiştir
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

konumsal bilginin doğru karar verebilmek için ne kadar önemli olduğunu kavrayabilecek

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Bilgi sistemlerine genel bakış. Konumsal ve konumsal-olmayan bilgi sistemleri. Coğrafi bilgi sistemleri; tanım ve uygulama alanları. Veri modelleri. Veri tabanları. Topolojik veri yapıları ve topoloji oluşumu. CBSde veri tabanı tasarımı. Veri kalitesinin irdelenmesi. CBS de konumsal analizler; sorgulama, topolojik bindirme, tampon bölge oluşturma, ağ analizleri ve diğer konumsal analizler. CBS?de veri sunumu, CBS destekli harita üretim yaklaşımları. CBS de yazılım-donanım ve sistem seçimi yaklaşımları. CBS uygulama alanları. CBS kurum ve organizasyonları. Web tabanlı ve Mobil CBS uygulamaları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Temel harita bilgileri, harita ve ölçek nedir?, harita projeksiyonları, haritaların isimlendirilmesi

 Hafta 2

Coğrafi bilgi sistemlerine giriş, bilgi sistemleri, konumsal ve konumsal olmayan bilgi sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri (CBS) nedir?

 Hafta 3

Coğrafi bilgi sistemlerinin bileşenleri, coğrafi bilgi sistemlerinde vektör ve raster veri modelleri, veri tabanı bilgisi ve öznitelik bilgisi, veri görüntüleme

 Hafta 4

CBS de veri elde etme teknikleri, uzaktan algılama ve GPS ile veri elde edilmesi, basılı haritaların sayısallaştırılması

 Hafta 5

Konumsal analizler ve sorgulamalar, çakıştırma ve birleştirme işlemleri, sayısal yükseklik modellerinin oluşturması ve TIN veri modeli

 Hafta 6

Grid analizi, istatistiksel analizler

 Hafta 7

ArcGIS yazılımının tanıtılması, menülerin tanıtılması, *.shape uzantılı dosyanın oluşturulması ve koordinat bilgilerinin tanıtılması

 Hafta 8

ArcMap?de jeoreferanslama, topoğrafik bir haritanın jeoreferenslanması , sayısallaştırılması ve yükseklik bilgilerinin öznitelik tablosunun oluşturulması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Bilgisayar laboratuvarda uygulama sınavı

 Hafta 11

3D ve spatial analyst uzantılarını kullanmak, sayısal topoğrafik haritadan eğim ve bakı ürünlerini türetmek

 Hafta 12

Basılı bir jeoloji haritasını sayısallaştırmak ve öznitelik tablosunu oluşturmak

 Hafta 13

Üretilen jeoloji , eğim ve bakı haritalarının üzerinde konumsal analizler yapmak, layoutlar oluşturmak

 Hafta 14

Coğrafi bilgi sistemlerinin jeolojide kullanım olanakları, CBS ile belediyecilik uygulamaları, CBS ile doğal afet yönetim uygulamaları

 Hafta 15

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin diğer kullanım alanları

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Yomralıoğlu,T.2000; Coğrafi Bilgi Sistemleri Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Seçil Ofset, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Bonham-Carter, G.F. 1997; Geographical Information Systems For Geoscientists, Modelling with GIS, Pergamon, USA.

2Küpçü, S. 2005; ArcGIS 9 Uygulama Dökümanı, Sinan Ofset Matbaacılık, Ankara

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

29/03/2013

1

50

Dönem sonu sınavı

16

17/06/2013

1,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

1

10

10

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

1

1

1

Uygulama

3

11

33

Ödev

7

1

7

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

1

5

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

90