Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ 414 FOTOJEOLOJİ VE UZAKTAN ALGILAMA 2+1+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Mehmet Ziya KIRMACI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. REYHAN KARA GÜLBAY,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
öğrencilere hava fotoğfları hakkında teorik bilgiler vermek ve hava fotoğraflarının jeolojide pratik olarak kullanılmalarını göstermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

arazi şekillerini tanıyabilir

11,12

1

ÖÇ - 2 :

hava fotoğraflarından kayaçları tanıyabilir

5,12

1

ÖÇ - 3 :

yapısal unsurları tanıyabilir

11,12

1

ÖÇ - 4 :

hava fotoğraflarından yararlanarak jeolojik haritalar yapabilir

5,12

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Fotojeoloji ve uzaktan algılamanın tanımı, Fotojeolojik yorumlamada kullanılan parametreler, Drenaj şekilleri, Kayaçların rengi, Morfolojik öğeler, Drenaj yoğunluğu, Fotoğraflar üzerinde kıvrımlı ve faylı yapıların ve uyumsuzlukların tanınması, Hava fotoğraflarından jeolojik haritaların ve enine kesitlerin hazırlanması

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Fotojeolojinin Tanımı ve Tarihçesi, Fotojeolojinin Önemi, Fotojeolojik Çalışmaların Arazi Çalışmalarına göre yapılış sırası

 Hafta 2

Hava fotoğrafları hakkında Teknik Bilgi: Hava fotoğraflarının tanımı ve çeşitleri, Hava fotoğraflarının çekiminde kullanılan film çeşitleri, Hava fotoğraflarının boyutları ve ölçekleri

 Hafta 3

Hava Fotoğraflarının geometrisi ve bununla ilgili kavramlar, Hava fotoğraflarındaki başlıca geometrik bozukluklar

 Hafta 4

Hava fotoğraflarını inceleme yöntemleri, steroskopik görüntü elde etmenin koşulları

 Hafta 5

Hava fotoğrafları üzerinde uzunluk ve yükseklik ölçümü ve bunun jeolojide uygulamaları

 Hafta 6

Hava fotoğraflarının jeolojik yorumunda kullanılan başlıca özellikler: Yeryüzü şekilleri, renk tonu farklılıkları

 Hafta 7

Hava fotoğraflarının jeolojik yorumunda kullanılan başlıca özellikler: Bitki örtüsü ve drenaj ağları

 Hafta 8

Hava fotoğraflarının jeolojik yorumunda kullanılan başlıca özellikler: Drenaj ağları ve akarsuların genetik sınıflaması

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Hava fotoğrafları üzerinde petrografik yorum: Tortul kayaçlar

 Hafta 11

Hava fotoğrafları üzerinde petrografik yorum: Mağmatik kayaçlar

 Hafta 12

Hava fotoğrafları üzerinde petrografik yorum: Metamorfik kayaçlar

 Hafta 13

Hava fotoğrafları üzerinde tektonik yorum: Tabaka duruşları ve kırıklı yapılar

 Hafta 14

Hava fotoğrafları üzerinde tektonik yorum: Kıvrımlı yapılar

 Hafta 15

Uzaktan algılama tekniği hakkında genel bilgiler

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Tatar, Y. 1978; Fotojeoloji, KTÜ Yayını, No: 89, Trabzon.

 

İlave Kaynak

1Victor, C. M. 1961; Photogeology, McGraw-Hill Book Company, Inc London

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

2

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

14

1

14

Arasınav

2

1

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

2

1

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

18

1

18

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

122