Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SEC 406 MİKROFASİYES 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Mehmet Ziya KIRMACI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
karbonat kayaçlarının oluşum ve fasiyes kavramlarının ve mikro çökel ortamların kavranması, uygulamada karşılaşılan problemlere optimum yaklaşım yöntemleri, ortamsal kriterlerin kulanılması ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesi
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

temel çökel fasiyes konuları hakkında bilgi sahibi olurlar.

2,3

1,4

ÖÇ - 2 :

çökelme ortamlarını mikroskop altında tanıyabilirler.

2,4

1,4

ÖÇ - 3 :

farklı fasiyesleri birbirinden ayırabilirler.

2,5

1,4

ÖÇ - 4 :

karbonat kayaçlarını dokusal olarak sınıflandırabilir.

2,4

1,4

ÖÇ - 5 :

öğrendiği bilgiyi sunabilir.

2,4

1,4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Tanım, karbonat kayaçların birkim ortamları ve çökelme koşulları, mikrofasiyes kriterleri, mikrosedimanter yapılar, dokusal özellikler, çimento tipleri ve oluşum koşulları, alt fasiyesler ve belirgin ayıraçları, karbonat diyajenezi, Dunham ve Folk sınıflamaları ve uygulama koşulları, platform-havza karbonatları ve geçiş koşulları, kalsitürbiditler ve tektono-sedimanter anlamları

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş ve Tanım

 Hafta 2

Karbonat petrografisi

 Hafta 3

Karbonat petrografisi

 Hafta 4

Carbonate Depolanma ortamları

 Hafta 5

Kireçtaşlarının fasiyes özellikleri

 Hafta 6

Kireçtaşlarının Diyajenezi

 Hafta 7

Fizijsel, kimyasal ve biyolojik taşlaşma

 Hafta 8

Karbonat kayaçlarda porozite

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Dolomite ve dolomitleşme

 Hafta 11

Karbonat kayaçları ve stratigrafi ilkeleri

 Hafta 12

Nodüllü yapılar, kuşgözü yapıları ve fenestral doku

 Hafta 13

Süreksizlikler ve sekans stratigrafisi

 Hafta 14

Sedimantasyon ve tektonik/karbonat platformları

 Hafta 15

Karbonat breşleri ve konglomeraların kökensel anlamı

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Flugel, E. 2004, Microfacies of the Carbonate Rocks, Springer, Berlin.

 

İlave Kaynak

1Tucker, M. E., VVilson, J. L, Crevello, P. D., Sarg, J. R. ve Read, F., 1990, Carbonate plat-forms, facies, sequences and evolution, Blackvvell Scientific Publications, 9,328 p.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

15/04/2013

1

50

Dönem sonu sınavı

16

01/06/2013

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

.5

14

7

Laboratuar çalışması

.5

4

2

Arasınav için hazırlık

1

2

2

Arasınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

5

1

5

Dönem sonu sınavı

5

1

5

Toplam iş yükü

50