Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

SEC 404 DENİZ JEOLOJİSİ 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Mehmet Ziya KIRMACI
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, deniz jeolojisindeki gelişmeler, okyanus havzalarının oluşumu, okyanus tabanlarının şekli ve topoğrafyası, taban tortularının dağılım ve tipi, altlayan kayaçların bileşimi ve yapısı ve deniz tabanı ile ilgili jeolojik prosesler hakkında genel bir bilgi vermektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

denizlerin ana yapısal özelliklerini tanıyabilmeli

2,3,5,7,11,13,15

1

ÖÇ - 2 :

güncel denizel ortamları tanıyabilmeli ve yorumlayabilmeli

2,4,5,11,13,15

1

ÖÇ - 3 :

güncel denizel ortamlarla ilgili yapılan jeolojik çalışmaları değerlendirebilmeli

5,7,11,14

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Giriş, Genel özellikler, Deniz jeolojisinde kullanılan yöntemler, Plaka tektoniği, Kıtasal kenarların jeomorfolojisi, Okyanusal havzaların jeomorfolojisi, Kıyısal prosesler, Okyanus akıntıları, Deniz suyunun fiziksel özellikleri, Tortu tipleri ve dağılımları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş, Genel özellikler

 Hafta 2

Deniz Jeolojisinin tarihçesi

 Hafta 3

Deniz jeolojisinde kullanılan yöntemler: Batimetri haritaları, sismik yansıma teknikleri

 Hafta 4

Deniz jeolojisinde kullanılan yöntemler: Taban örnekleme teknikleri

 Hafta 5

Plaka tektoniği: Okyanus yayılma merkezlerinin ana özellikleri Okyanus yitim zonunun ana özellikleri

 Hafta 6

Plaka tektoniği: Pasif kıtasal kenarlar, Aktif kıtasal kenarlar.

 Hafta 7

Kıtasal kenarların jeomorfolojisi

 Hafta 8

Okyanus havzalarının jeomorfolojisi: Okyanus tabanının yapısı ve bileşimi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Kıyısal prosesler,

 Hafta 11

Okyanus akıntıları

 Hafta 12

Deniz suyunun fiziksel özellikleri

 Hafta 13

Deniz suyunun fiziksel özellikleri

 Hafta 14

Tortu tipleri ve dağılımları

 Hafta 15

2. ara sınavı

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Deniz Jeolojisi Ders notları (Basılmamış)

 

İlave Kaynak

1Atalay, İ., 1981; Denizaltı Jeolojisi ve Jeomorfolojisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, No 582, Erzurum.

2Erickson, J., 2003; Marine Geology, Facts on File, Inc.NewYork NY 10001, 333 p.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

15/04/2013

1

50

Dönem sonu sınavı

17

15/06/2013

1,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

13

26

Sınıf dışı çalışma

.5

14

7

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

1

1

1

Ödev

5

1

5

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

1

8

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

53