Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ4045 PLAKA TEKTONİĞİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Mehmet TURAN
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
öğrencilere plaka tektoniği teorisinin temellerini vermek ve litosfer plakalarının hareketlerini ve bu hareketler sonucunda gelişen olaylar ile ilgili bilgiler vererek jeolojik olayların daha güvenilir açıklanmasını sağlamak
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

yeryuvarındaki hareketleri daha iyi kavrayabilecekler

ÖÇ - 2 :

havzaların jeotektonik konumlarını daha iyi açıklayabilecekler

ÖÇ - 3 :

levhaların hareketlerini anlayabilecekler

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Giriş, Litosfer, astenosfer, kabuk, manto, Plaka sınırlarının jeolojik özellikleri, Sismik özelliklerIraksayan plaka sınırları, Okyanus sırtları, ofiyolit ve ofiyolitik karışıklar, kıtasal riftler, pasif kıta kenarlarının jeolojik evrimi. Yakınsayan plaka sınırları, Ada yayları, ada yalarının yapısı ve tipleri, mağmatik yay, volkanik yay, Transform plaka sınırları, transform faylar ve plaka hareketlerinin izleri; Plaka tektoniği ve orojenik kuşaklar, Orojenik kuşakların genel özellikleri; orojenlerin kökeni; çarpışmasız orojenik kuşaklar; çarpışmalı orojenik kuşaklar; tasınmiış alanlar ve dağ oluşumu; dağ oluşumunun hareket mekanizmaları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Plaka tektoniği kavramından önceki başlıca tektonik hipotezler: Genleşme, büzülme ve osilasyon teorileri

 Hafta 2

Konveksiyon akıntıları ve kıtaların kayması teorisi

 Hafta 3

Palaka sınırlarının jeolojik özellikleri: Litosfer, astenosfer, kabuk ve manto

 Hafta 4

Yayılma merkezleri ve genel karakterleri: Yayılma merkezlerinde tektonizma, volkanizma, magmatizma ve metamorfizma

 Hafta 5

Yayılma merkezlerinde sedimantasyon: Aktif okyanus sırtları, pasif sırtlar ve volkanik denizaltı tepeleri üzerinde sedimantasyon

 Hafta 6

Okyanus platoları, okyanus havzaları, ofiyolit

 Hafta 7

Kıtasal riftler: Aktif riftleşme, pasif riftleşme, pasif kıta kenarlarının jeolojik evrimi

 Hafta 8

Transform faylar, transform kenarlar ve doğrultu atımlı faylara bağlı havzalar

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Yaklaşan plaka sınırları: Dalma-batma bölgeleri, dalma-batma bölgelerinde magmatizma, volkanizma ve metamorfizma

 Hafta 11

Dalma batma bölgelerinde sedimantasyon

 Hafta 12

Kıta-kıta çarpışma bölgeleri: Çarpışma alanlarında magmatizma ve metamorfizma

 Hafta 13

Kıta-kıta çarpışma bölgelerinde sedimantasyon

 Hafta 14

Dağ Oluşumu

 Hafta 15

Türkiye'nik aktif tektoniği

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

 

İlave Kaynak

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

1

50

Dönem sonu sınavı

16

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

3

10

30

Arasınav için hazırlık

10

2

20

Dönem sonu sınavı için hazırlık

15

1

15

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Toplam iş yükü

94