Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ4041 CEVHER MİKROSKOBİSİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Necati TÜYSÜZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
öğrencilere cevher mikroskopunun yararlarını anlatmak, maden minerallerinini tanıtmak ve incelemektir. Öte yandan cevher mikroskobisinin diğer bilim dallarına olan faydalarını belirtmektir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

cevher minerallerini mikroskopta tanımlayabilir

11,13

1,4

ÖÇ - 2 :

bir maden yatağının parajenez ve süksesyonunu yapabilir

11,13

1,4

ÖÇ - 3 :

maden yatağının kökeni açıklayabilir

11,13

1,4

ÖÇ - 4 :

cevher işlemlerinde tane boyu ölçümü yapabilir

11,13

1,4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Genel tanımlamalar, Cevher mikroskobunun özellikleri ve kısımları, Kesit çeşitleri, Parlak kesitlerin açıklanması, Parlak kesitlerdeki cevher minerallerinin fiziksel özellikleri, Cevher minerallerinin optik özellikleri, Gang minerallerinin parlak kesitlerdeki optik özellikleri, Cevher minerallerinde görülen yaygın dokular ve yapılar, Cevher minerallerinin tayinleri

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Dersin amacı ve genel tanımlamalar.

 Hafta 2

Cevher mikroskobunun tanıtımı, kullanımı.

 Hafta 3

Kesit türleri: basit kesitler, sistematik kesitler, parlatmalı ince kesitler.

 Hafta 4

Parlak kesitlerin hazırlanması. Örnek seçimi, hazırlanması, örneklerin kesilmesi silinmesi ve parlatılması.

 Hafta 5

Parlak kesitte incelenen cevher minerallerinin fiziksel özellikleri: parlatılma nitelikleri, çizgiler, sertlik, yüzey morfolojisi.

 Hafta 6

Cevher minerallerinin optik özellikleri: renk, izotropi-anizotropi birefleksiyon özellikleri.

 Hafta 7

Cevher minerallerinin optik özellikleri: reflektivite, iç yansıma özellikleri, Ganglar ve diğer özellikleri.

 Hafta 8

Cevher minerallerinin mikro yapı özellikleri.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Cevher minerallerinin dokusal özellikleri.

 Hafta 11

Cevher minerallerinin maden yatağı tiplerine göre dokuları.

 Hafta 12

Kısa sınav

 Hafta 13

Parajenez ve süksesyon incemeleri.

 Hafta 14

Parajenez ve süksesyon incemeleri. (devam)

 Hafta 15

Telafi haftası.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Ramdohr, P. 1980; The Ore Minerals and their Intergrowths, Volume I-II, Pergamon Press, Oxford.

 

İlave Kaynak

1Uytenbogaartdt, W. 1971; Tables for Microscopic Identification of Ore Minerals, Elsevier Sci. Publ., Amsterdam.

2Çağatay, A., 1979; maden Mikroskobisi, JMO Yayını No: 2, Ankara.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

13/11/2012

1

50

Dönem sonu sınavı

16

8/01/2013

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

0

4

0

Laboratuar çalışması

1

10

10

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

1

1

1

Uygulama

20

1

20

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

10

1

10

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

86