Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ3026 TEMEL HUKUK 2+0+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim Sistemi
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDR. ÖĞR. ÜYESİ Ercan SARICAOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / Üyeleri
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencilerin toplum hayatı ve bu hayatı düzenleyen kuralları bilmesi, hukuk kurallarının oluşum ve gelişimini kavraması, hukuk kurallarını sınıflandırabilmesi, demokratik bir toplumda güvenceye alınmış olan hak ve yükümlülükleri bilmesi, hukuk ve ceza yargı sürecini kavraması ve temel mevzuatı öğrenmesi hedefllenmektedir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Hukuk kurallarını diğer kurallardan ayırabilir

ÖÇ - 2 :

Hukuka ait temel kurum ve kavramları tanır

ÖÇ - 3 :

Kamu hukuku-özel hukuk ayrımını bilir

ÖÇ - 4 :

Türk Hukuk Sistemi yapısını bilir

ÖÇ - 5 :

Yargı teşkilatını bilir

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Hukuk kavramıyla içselleşen hukuk nosyonuyla, temel hak ve özgürlükler, yasal hak arama yol ve yöntemleri, demokratik hukuk devleti yapısı, yargı teşkilatı ve türk hukuk düzenindeki norm sistemi anlatılacaktır.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Toplumsal düzen kuralları

 Hafta 2

Hukukun kaynakları

 Hafta 3

Hukukun kaynakları

 Hafta 4

Hukukun kaynakları

 Hafta 5

Hukukun dalları

 Hafta 6

Hukukun dalları

 Hafta 7

Hukukun dalları

 Hafta 8

Yargı örgütü

 Hafta 9

Yargı örgütü

 Hafta 10

Hukukun uygulanması

 Hafta 11

Hukukun uygulanması

 Hafta 12

Hak kavramı

 Hafta 13

Müeyyide kavramı

 Hafta 14

Kişilik kavramı

 Hafta 15

Kişilik kavramı

 Hafta 16

Sorumluluk kavramı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Gözler, Kemal. 2016; Hukukun Temel Kavramları, Ekin.

 

İlave Kaynak

1Bayraklı, Hasan Hüseyin. 2016; Hukukun Temel Kavramları.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

8

16/04/2017

1

50

Dönem sonu sınavı

16

10/06/2017

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

6

4

24

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

0

0

0

Dönem sonu sınavı

3

1

3

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

60