Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ3022 JEOLOJİDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI 2+2+0 ECTS:2
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik ve 2 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Aykut AKGÜN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. Kadir KARAMAN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
öğrencilerin, jeolojik problemlerin çözümünde ve profesyonel raporların hazırlanmasında bilgisayar kullanabilmelerini sağlamayı amaç edinmiştir. Bu dersin sonunda, öğrencilerin jeolojinin değişik alanlarından elde edilen bilgilerin dijital hale çevrilmesini öğrenmeleri, jeolojik haritalar, jeolojik kesitler ile gül ve kontur diyagramlar gibi yapısal diyagramlar çizebilmeyi öğrenmeleri amaçlanmıştır. Değişik XY ve XYZ türü grafiklerin hazırlanması ve petrografik ve jeokimyasal verilerin yorumlanmasında kullanılmak üzere değişken kalıp grafiklerin oluşturulması da derste öğretilmektedir.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

her türlü jeolojik çizimi bilgisayar ortamında yapabilir

11,12,14,15

3,4

ÖÇ - 2 :

jeolojik uygulamlardan gelen veri setlerini kullanarak mühendislik etkinliklerini grafiksel olaral gösterebilir

11,12,14,15

3,4

ÖÇ - 3 :

farklı amaçlar için iki ve üç boyutlu kontur haritaları oluşturabilir ve bu haritaları yorumlayabiilir

11,12,15

3,4

ÖÇ - 4 :

yapısal jeolojik verileri bilgisayar ortamında değerlendirebilir.

11,12,14,15

3,4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Bilgisayar kullanımına giriş ve temel uygulamlar hakkında genel bilgiler. Kelime işlem: Değişik dökümanların hazırlanması, biçim komutu yardımıyla dökümanın biçimlendirilmesi, denklem editörünün kullanımı, sayfa ve bölüm sonu kullanımı, içindekiler tablosu ve index tablosunun hazırlanması, formal bir dökümanın tamamlanmasıExcel çalışma sayfası: Temel hesaplamalar, İstatistiksel hesaplamalar, X-Y tipi grafikler oluşturma, Histogram çizimi, Bu grafiklerin word?e yapıştırılmasıGrapher: Temel hesaplamalar, X-Y tipi sembol ve çizgisel grafiklerin çizimi, petrolojik veriler için kalıp grafiklerin oluşturulması, üçgen grafiklerin oluşturulması, QAP diyagramının çizilmesi, sütun grafikler, fonksiyon grafikleri, grafiklere ikinci bir X veya Y ekseni ilave etmek, bir sayfa çoklu grafikler oluşturma. Surfer: 2 ve 3 boyutlu kontur haritaları çizimi, blok diyagramlar, istenen bir bölgenin alan ve hacminin hesaplanması, kesit izi çizme, detay alan oluşturma. Freehand: Bir resmin taranması, freehand?de kullanmak üzere tiff, bmp, wmf dosyaların oluşturulması, değişik skeçler, jeolojik haritalar çizme, style komutu ile jeolokik formasyonlar için istenen sürsajlaı oluşturma. Yapısal paket programlar: Stereonet veya benzer programlara veri girişi, gül diyagramlar ile kontur diyagramların çizilmesiRapor yazımı: Bahsedilen bu paket programların kullanımı ile profesyonel görünümlü jeolojik raporların oluşturulması.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Microsoft word: İçindekiler listesi oluşturma, otomatik başlık oluşturma, üst ve alt bilgi ekleme gibi ileri düzey uygulamaların yapılması

 Hafta 2

Microsoft Excel: Veri işleme, sıralama, filtrelemei formüller, grafiksel uygulamalar gibi ileri düzey uygulamaların yapılması

 Hafta 3

Freehand çizim programı: Genel özellikler, menüler ve ilgili uygulamaları

 Hafta 4

Freehand çizim programı: Temel çizim araçları, temel şekillerin çizimi, transform, combine ve arrange komutları

 Hafta 5

Freehand çizim programı: Renkler, katmanlar, stiller ve dolgularla çalışma, jeolojik kolon kesitlerin çizimi

 Hafta 6

Freehand çizim programı: jeolojik kolon kesitlerin çizimi

 Hafta 7

Freehand çizim programı: Jeolojik haritaların çizimi

 Hafta 8

Grapher paket programı: Menüler ve anlamları, genel çizim araçları, veri girişi, basit X-Y türü grafiklerin hazırlanması, grafiklerin biçimlendirilmesi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Grapher paket programı: Çoklu ekseni olan çoklu grafikler çizme, grafiklere farklı veri setlernden veri ekleme ve lejant çizme

 Hafta 11

Grapher paket programı: Histogram ve sütun grafiklerinin çizilmesi, TAS ve QAP gibi özel amaçlı kalıp grafiklerin çizilmesi

 Hafta 12

Surfer paket programı: Menüler, veri girişi, grid hazırlama, kontur haritalarının çizimi, haritaların üst üste yerleştirilmesi

 Hafta 13

Surfer paket programı: Blok diyagramlarının çizimi, çizgisel unsurların sayısallaştırılması ve çizimi, topoğrafik kesitlerin hazırlanması ve çizimi, alan ve hacim hesaplarının yapılması

 Hafta 14

Stereonet: Yapısal jeolojik verilerin girilmesi, gül diyagramlarının hazırlanması, kontur haritalarının çizilmesi

 Hafta 15

Corel Draw: Genel özellikler, temel şekillerin çizimi, harita çizimi

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Bağcı, Ö. 2004; Bilgisayarın B'si. Seçkin, Ankara

 

İlave Kaynak

1Yılmaz, Y.O. 1998; Macromedia Freehand 8Temel Kullanım Klavuzu. Alfa, Basım yayın Dağıtım, İstanbul.

2Golden Software, 2003; Grapher 5: Getting Started Guide.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

29/03/2013

4

50

Dönem sonu sınavı

16

02/06/2013

4

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

4

14

56

Sınıf dışı çalışma

0

0

0

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

6

1

6

Arasınav

4

1

4

Uygulama

4

8

32

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

2

3

6

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

10

1

10

Dönem sonu sınavı

4

1

4

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

118