Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ2020 DAVRANIŞ BİLİMLERİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Salih DURSUN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYok
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
davranış bilimlerinin ve insan psikolojisinin temel özellikleri hakkında bilgilenmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

davranış bilimlerinin, bilimler içindeki yerini ve temel kavramlarını tanımlayabilecekler

1,2,3,4,5

1

ÖÇ - 2 :

davranışsal durumları açıklayabilecekler

1

1

ÖÇ - 3 :

davranışsal olguları birbirleriyle ilişkilendirebilecekler

1

1

ÖÇ - 4 :

davranışsal süreçlerin geleceğine ilişkin çıkarımda bulunabilecekler

1

1

ÖÇ - 5 :

davranışsal olaylardan genel yargılar üretebilecekler

1

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

davranış bilimlerinin alanı ve kapsamı; davranış bilimlerinin diğer bilimlerle ilişkisi ve alt dalları; davranış bilimlerinin farklı akımları; davranış bilimlerinin yöntem ve teknikleri; davranış ve gelişimi; öğrenme ilkeleri ve düşünme; dil ve iletişim; güdü; duyu; algı ve biçimleri; psikolojik testler; kişilik; davranış bozuklukları ve tedavisi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Davranış düzlemi, statü,

 Hafta 2

Sosyal etki, önemi, kaynağı ve sosyal etki türleri,

 Hafta 3

Tutum, önemi,bileşenleri, işlevleri, tutumların yapısal özellikleri,oluşumu,

 Hafta 4

Kişilik,ve kişiliği belirleyen faktörleri,

 Hafta 5

Algılama, algılama süreci ve algılamayı etkileyen faktörler,

 Hafta 6

Öğrenme, işletmeler açısından önemi ve öğrenme kuramları ,

 Hafta 7

İkna, ikna süreci ve ikna teknikleri,

 Hafta 8

Güdüleme, güdüleme süreci, teorileri ve yönetilmesi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Stres, stres faktörleri ve sonuçları ve stres yönetme,

 Hafta 11

İletişim, unsurları ve türleri,

 Hafta 12

Grup, yapısı, gruplardaki davranışları ,

 Hafta 13

Kültür, kültür çeşitleri, özellikleri.

 Hafta 14

Örgüt kültürü.

 Hafta 15

Örgütlerde rol davranışı,

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1BARLI, Önder, 2008, Davranış Bilimleri,Aktif Yayınevi

 

İlave Kaynak

1EROĞLU,Feyzullah, 2000, Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayın

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Arasınav

9

20/04/2013

1

50

Dönem sonu sınavı

16

05/06/2013

1

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

5

10

50

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

1

6

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

90