Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ4033 YER ALTI JEOLOJİSİ 2+0+0 ECTS:3
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliSeçmeli
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Reyhan KARA GÜLBAY
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYRD. DOÇ. DR. FATMA HOŞ ÇEBİ,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
yeraltındaki jeolojik olayları üç boyutlu olarak düşünmeyi, yorumlamayı ve problemleri çözmeyi hedefler. Ayrıca, kuyu logları yardımıyla kuyuların çeşitli özelliklerinin tanımlanması ve petrol aramalarına uygulanması için gerekli bilgiler verilir ve uygulamalar yapılır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

kuyu jeolojisi ile ilgili bilgileri kavramalı ve anlamalı

2,11,14

1,3,4

ÖÇ - 2 :

kuyu jeoloğunun görevlerini anlamalı ve algılayabilmeli

2,5,11

1,3,4

ÖÇ - 3 :

yeraltı jeolojisine ilişkin laboratuar yöntemlerini tanımalı ve verileri yorumlayabilmeli

1,2,8,12

1,3,4

ÖÇ - 4 :

korelasyon yapabilmeli ve yorumlayabilmeli

1,3,11,12

1,3,4

ÖÇ - 5 :

yeraltı harita ve kesitlerini çizebilmeli ve yorumlayabilmeli

2,3,11,14

1,3,4

ÖÇ - 6 :

kuyu loglarını tanımlayabilmeli, açıklayabilmeli ve yorumlayabilmeli

1,2,11,12,14

1,3,4

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Kuyu jeolojisi. Kuyu jeoloğunun görevleri. Yeraltı jeolojisi laboratuvar yöntemleri. Korelasyon. Panel diyagramlar. İzopak ve izolit haritaları. Yapı kontur haritaları. Litofasiyes haritaları. Paleocoğrafya ve paleotektonik haritaları. Kuyu logları: SP, Rezistivite, Sonik, Nötron, Gamma Ray logları ve uygulamaları.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş ve genel tanımlamalar, Kuyu jeolojisi ve kuyu jeoloğunun görevleri

 Hafta 2

Yeraltı Jeolojisinde laboratuar çalışmaları.

 Hafta 3

Korelasyon (Deneştirme)ve panel diayagramları.

 Hafta 4

Yeraltı harita ve kesitleri: İzopak ve izokor haritaları ve uygulamaları.

 Hafta 5

Yapı kontur haritaları ve uygulamaları.

 Hafta 6

Fasiyes ve litofasiyes haritaları ve bunların uygulamaları.

 Hafta 7

İzolit haritaları ve uygulamaları.

 Hafta 8

Kuyu logları ve genel tanımlamalar, Kilsiz rezervuarların yorumu.

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

SP logları ve uygulamaları.

 Hafta 11

Özdirenç logları ve uygulamaları.

 Hafta 12

Gama Işını ve uygulamaları.

 Hafta 13

Nötron logları ve uygulamaları.

 Hafta 14

Sonik loglar ve uygulamaları.

 Hafta 15

Yardımcı loglar ve uygulamaları.

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Korkmaz, S. 2008; Yeraltı Jeolojisi Ders Notları, KTÜ Trabzon

 

İlave Kaynak

1Bishop, M.S. 1960; Subsurface Mapping, John Wiley& Sons Inc., 198 p., New York.

2Tearpock, D.J. Bischke R.E., 1991; Applied Subsurface Geological Mapping, PTR Prentice Hall, Inc. 648 p. New Jersey.

3G.B., Gibson, C.R. 1982; Basic Well Log Analysis for Geologist, AAPG Methods in Exploration Series, 214 p. Tulsa.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

1

50

Dönem sonu sınavı

16

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

3

10

30

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

5

1

5

Arasınav

2

1

2

Uygulama

1

10

10

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

3

6

18

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

1

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

15

1

15

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

111