Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ2010 MUKAVEMET 3+0+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. İsa ÇÖMEZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. ÜMİT UZMAN,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Öğrencinin mukavemetin temel prensiplerini kavramasını sağlamak
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

cisimlerin mukavemeti ile ilgili temel kavramları anlayacaklardır.

1

1

ÖÇ - 2 :

bir, iki ve üç eksenli gerilme hallerinde öğrenciler asal normal gerilmeler ile en büyük ve en küçük kayma gerilmelerinin değerlerini belirleyebilecek ve doğrultularını bulabileceklerdir.

1,3

1

ÖÇ - 3 :

kesit tesir diyagramlarını çizebileceklerdir.

1,2,3

1

ÖÇ - 4 :

normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma momentinin bir yapı elemanına ait kesitte meydana getireceği gerilme ve şekildeğiştirmeleri belirleyebileceklerdir.

1,2,3

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Giriş, Temel ilkeler ve sınıflandırma, Mukavemetin dayandığı temeller, İç kuvvet, Kesit tesiri diyagramları, Gerilme, Şekil değiştirme, Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları, Şekil değiştirme enerjisi, Katı cisimlerin mekanik özellikleri, Kırılma teorileri, Atalet momenti, Basit mukavemet halleri (Eksenel normal kuvvet, Kesme, Burulma, Düz ve eğik eğilme)

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Giriş, Temel ilkeler ve sınıflandırma, Mukavemetin dayandığı temeller

 Hafta 2

İç kuvvet, Kesit tesiri diyagramları

 Hafta 3

İç kuvvet, Kesit tesiri diyagramları

 Hafta 4

Gerilme

 Hafta 5

Şekil değiştirme

 Hafta 6

Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları

 Hafta 7

Şekil değiştirme enerjisi, Katı cisimlerin mekanik özellikleri, Kırılma teorileri

 Hafta 8

Atalet momenti

 Hafta 9

Mid-term exam

 Hafta 10

Eksenel normal kuvvet

 Hafta 11

Kesme kuvveti

 Hafta 12

Burulma

 Hafta 13

Kısa sınav

 Hafta 14

Düz ve eğik eğilme

 Hafta 15

Düz ve eğik eğilme

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Bakioğlu, M. 2001; Cisimlerin Mukavemeti, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul

2Omurtag, M.H. 2007; Mukavemet Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul

3Omurtag, M.H. 2007; Mukavemet Çözümlü Problemler Cilt 1, Birsen Yayınevi, İstanbul

 

İlave Kaynak

1Bakioğlu, M. 2009; Cisimlerin Mukavemeti Cilt 1, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul

2Bakioğlu, M. 2009; Cisimlerin Mukavemeti Problem Kitabı Cilt 1, Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ., İstanbul

3Kayan, İ. 1992; Cisimlerin Mukavemeti, İTÜ Matbaası, İstanbul

4Shames, I.H., Pitaressi, J.M. 2000; Introduction to Solid Mechanics, Prentice Hall, NJ

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

20/04/2013

2

50

Dönem sonu sınavı

16

05/06/2013

2

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

6

14

84

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

2

2

4

Arasınav

1

2

2

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

1

2

2

Dönem sonu sınavı için hazırlık

2

2

4

Dönem sonu sınavı

1

2

2

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

140