Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ2006 STRATİGRAFİ 2+0+0 ECTS:4
Yıl / Yarıyıl2. Yıl / Bahar Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 2 saat teorik
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Şenol ÇAPKINOĞLU
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriPROF. DR. Mehmet Ziya KIRMACI,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Kayaçların, sahip oldukları bazı özellikler (litoloji, fosil içeriği, yaş, manyetik özellik) esas alınarak bölümlenmesini ve bu bölümlerin deneştirilmesini amaçlar
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

stratigrafik açıdan önemli bazı birincil tortul ve kor yapıları tanıyabilir

5

1

ÖÇ - 2 :

stratigrafik kontakları yorumlayabilir

5

1

ÖÇ - 3 :

litostratigrafi birimlerini, özelliklerini kavrar

5

1

ÖÇ - 4 :

biyostratigrafi birimlerini, özelliklerini kavrar

5

1

ÖÇ - 5 :

kronostratigrafi ve jeokronoloji birimlerini, özelliklerini kavrar

5

1

ÖÇ - 6 :

manyetostratigrafi birimlerini ve özelliklerini kavrar

5

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Tortul kayaçların fiziksel özellikleri.Temel jeolojik kurallar.Birincil tortul yapılar.Birincil kor yapılar. Stratigrafik kontaklar: Uyumlu kontaklar (keskin ve geçişli) , uyumsuz kontaklar (diskonformiti, açısal uyumsuzluk, nonkonformiti, diastem) , sahada uyumsuzlukları tanıma. Litostratigrafi: Litostratigrafi birimlerinin özelliği ve sınırları, litostratigrafi birimlerinin mertebeleri, litostratigrafi terminolojisi, litodem birimlerinin özelliği ve sınırları, litodem birimlerinin mertebeleri, litodem terminolojisi. Biyostratigrafi: Tanım, biyozon kavramı, zon fosilleri, biyostratigrafik birim çeşitleri, biyostratigrafi birimlerinin adlandırılması. Kronostratigrafi ve jeokronoloji birimleri: Özellikler ve sınırlar, kronostratigrafi ve jeokronoloji birimlerinin mertebeleri, jeolojik zaman ölçeği. Manyetostratigrafi birimleri: Özellik ve sınırlar, manyetopolarite birimlerinin mertebeleri.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Stratigrafinin tarihsel gelişimi. Stratigrafinin tanımı. Kaya tipleri. Tortul kayaçların genel özellikleri.

 Hafta 2

Tabakalanma ve laminalanma (tabakalanma kavramı ve tabakalanma tipleri).

 Hafta 3

Temel jeolojik kurallar ve kanunlar (aynı biçimlilik, ilksel yataylılık, üst üste gelme, kesme ilişkileri, inklüzyonlar, çok yönlü işleyen hipotezler, Pumpelly, fauna ardışımı)

 Hafta 4

Temel jeolojik kurallar ve kanunlar

 Hafta 5

Stratigrafik kontaklar (uyumlu, uyumsuz, intruzif ve faylı kontakların özellikleri)

 Hafta 6

Birincil tortul yapılar, birincil kor yapılar ve tektonik kriterler yardımıyla bir dizinin gençleşme yönünün tayini

 Hafta 7

Stratigrafik birim kategorileri. Litostratigrafi (doğası ve sınırları, litostratigrafi birimlerinin mertebeleri, litostratigrafi

 Hafta 8

Litodem birimleri (doğası ve sınırları, litodem birimlerinin mertebeleri, litodem nomenklatürü)

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Maçka'da (Trabzon) saha uygulaması

 Hafta 11

Biyostratigrafi (doğası ve sınırları, biyostratigrafi birimlerinin çeşitleri, biyostratigrafi birimlerinin mertebeleri, biyostratigrafi nomenklatürü)

 Hafta 12

Kronostratigrafi ve Jeokronoloji (doğası ve sınırları, kronostratigrafi ve jeokronoloji birimlerinin mertebeleri, ronostratigrafi ve jeokronoloji nomenklatürü)

 Hafta 13

Manyetostratigrafi, Sekans stratigrafisi

 Hafta 14

2. arasınav

 Hafta 15

Uygulamalar

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Çapkınoğlu, Ş., 2004; Stratigrafi Ders Notları, 55 sayfa.

 

İlave Kaynak

1North American Commission on Stratigraphic Nomenclature, 1983, North American Stratigraphic Code: AAPG Bulletin, v. 67, no. 5, p. 841-875.

2Boggs, S. Jr., 1995; Principles of Sedimentology and Stratigraphy, 2nd edition, Prentice Hall, 774 p.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

50

Dönem sonu sınavı

16

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

6

3

18

Arasınav

1

1

1

Uygulama

0

0

0

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

0

0

0

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

0

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

6

3

18

Dönem sonu sınavı

1

1

1

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

122