Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ4005 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ 3+1+0 ECTS:6
Yıl / Yarıyıl4. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiPROF. DR. Aykut AKGÜN
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriDOÇ. DR. Hakan ERSOY,
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
Jeolojik bilgilerin ve verilerin sayısallaştırılarak mühendislik işlerinde kullanılmasını sağlamak, kütle hareketlerini önleme yollarını belirlemek ve baraj yeri çalışmaları nasıl yapıldığını öğretmek.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

mühendislik jeolojisinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olurlar

1,8,9

1

ÖÇ - 2 :

jeoloji ile ilgili mühendislik projelerini yorumlama becerisini kazanırlar

1,4

1

ÖÇ - 3 :

farklı disiplinlerle çalışma becerisini kazanırlar

4

1

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Giriş (tanımlar, mühendislik jeolojisinin gelişimi) Kayaçların mühendislik amaçları için sınıflandırılması Kütle hareketleri (sınıflamaları, sebepleri, önleme yöntemleri) Baraj jeolojisi (sınıflandırma, baraj tipi ve yeri seçimi, baraj yeri araştırmalarında yapılan mühendislik çalışmaları) Tünel jeolojisi (tanımlar, tünel açarken karşılaşılan problemler, tünel açma yöntemler

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Tanımlar, Mühendislik jeolojisinin tanımı ve gelişimi

 Hafta 2

Mühendislik jeolojisinde uygulanan araştırma yöntemleri

 Hafta 3

Kayaçlarda Ayrışma (Fiziksel ayrışma , kimyasal ayrışma), Kayaçların mühendislik amaçları için sınıflaması (Yapısal özelliklere göre)

 Hafta 4

Kayaçların mühendislik amaçları için sınıflaması (Ayrışmaya, jeomekanik özelliklere göre)

 Hafta 5

Kayaçların mühendislik amaçları için sınıflaması (Fiziksel, mekanik ve elastik özelliklere göre)

 Hafta 6

Kütle hareketleri Kütle Hareketlerinin sınıflaması başlıca kütle hareketleri (Düşme, Akma, Kayma)

 Hafta 7

Başlıca kütle hareketleri (Devrilme, çökme ve oturmalar), Heyelanlarda kayma dairesinin belirlenmesi

 Hafta 8

Yamaç ve şevlerin duraylılığı (zemin şevleri ve kaya şevleri)

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Kütle hareketlerinin nedenleri ve önlenmesi

 Hafta 11

Baraj jeolojisi, sınıflandırma, kullanılan terimler, baraj çeşitleri, baraj yeri ve tipi seçimini etkileyen faktörler

 Hafta 12

Dolu savaklar, siltlenme, Kayaçların baraj yeri olma durumları

 Hafta 13

Tünel Jeolojisi (Kullanım amaçları, açılırken karşılaşılan olaylar, jeolojik yapının tünel açılmasına etkisi)

 Hafta 14

Tünel açma yöntemleri, tünellerde ilerleme yöntemleri

 Hafta 15

Zemin ve kayaların iyileştirilmesi (ankraj, enjeksiyon, jeosentetikler)

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Tarhan, F, 1989, Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, KTÜ Yayınları, No: 145, Trabzon,

 

İlave Kaynak

1Erguvanlı, K , 1982, Mühendislik Jeolojisi, İTÜ Yayını, İstanbul

2Ulusay, R, 1994, UygulamalıJeoteknik Bilgiler, JMO yayınları, 38, Ankara

3Gültekin, F, 2003, Jeofizik Mühendisleri İçin Mühendislik Jeolojisi (Hazırlanmış Ders Notu)

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

30/03/2013

1

50

Dönem sonu sınavı

16

03/06/2013

1,25

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

2

14

28

Sınıf dışı çalışma

3

14

42

Arasınav için hazırlık

4

1

4

Arasınav

1

1

1

Uygulama

1

14

14

Kısa sınav

.5

2

1

Dönem sonu sınavı için hazırlık

8

1

8

Dönem sonu sınavı

2

1

2

Toplam iş yükü

100