Türkçe|English  
  KTU Course Catalogue  
Arama Yapmak İstediğiniz Anahtar Kelimeyi Giriniz :       
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
  Genel Bilgiler
  Yönetim
  Amaç ve Öğrenme Çıktıları
  Akademik Personel
  Ders Programı
     1. Yıl
     2. Yıl
     3. Yıl
     4. Yıl
   Öğrenme Çıktıları Matrisi
 
  Doktora Programları
  Yüksek Lisans Programları
  Lisans Programları
  Meslek Yüksek Okulları
 
  Geri
  Ana Sayfa
  KTÜ Ana Sayfa

JLJ3013 JEOKİMYA 3+1+0 ECTS:5
Yıl / Yarıyıl3. Yıl / Güz Dönemi
Ders DuzeyiLisans
Yazılım ŞekliZorunlu
BolumuJeoloji Mühendisliği Bölümü
Ön KoşulYok
Öğretim SistemiYüz yüze , Grup çalışması, Laboratuar Çalışması
Dersin suresi14 hafta - haftada 3 saat teorik ve 1 saat uygulama
Öğretim ÜyesiDOÇ. DR. Gülten YAYLALI ABANUZ
Diğer Öğretim Üyesi / ÜyeleriYrd. Doç. Dr. Ali Van
Öğretim Dili Türkçe
StajYok
 
Dersin Amacı
öğrencilerin yeryuvarını oluşturan katmanların mineralojik ve kimyasal bileşimi hakkında genel bir bilgi sahibi olmasının sağlanmasını, yeni minerallerin oluşumu sürecinde kimyasal reaksiyonların nasıl oluştuğunu anlayabilmelerini, yeryüzünde gelişen kimyasal işlemlerin anlaşılabilmesi için öğrendikleri bilgileri kullanabilmelerini ve yaşanabilir bir çevrenin sağlanması için yapılması gerekenleri öğrenmelerini amaçlamaktadır.
 

Öğrenme Çıktıları

BPÇK

ÖY

Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler :

ÖÇ - 1 :

Yıldızların oluşumunu özetleyebilir ve yıldızlar ile yeryuvarının oluşumu arasındaki ilişkiyi açıklayabilir

1,2

1

ÖÇ - 2 :

Farklı meteorit çeşitlerini tanımlayabilir ve mineralojik ve kimyasal bileşimlerine göre meteoritleri sınıflandırabilir

1,2,3

1,6

ÖÇ - 3 :

Yeryuvarının tüm katmanlarının mineralojik ve kimyasal bileşimlerini tanımlayabilir

1,2,3

1

ÖÇ - 4 :

Minerallerin oluşum nedenlerini sıralayabilir ve gerekli kimyasal reaksiyonları yazabilir

3,4,5,13

3,4

ÖÇ - 5 :

Su örneklerinin bileşimindeki iyonların etkilerini hesaplayabilir

3,4,5

1,3,4

ÖÇ - 6 :

Verilen herhangi bir mineral parajenezinin duraylılık alanlarını hesaplayabilir, oluşum koşullarını yorumlayabilir ve sonuçları grafiksel olarak sunabilir

1,3,5

1,3,4

ÖÇ - 7 :

Maden yataklarının aranmasına yönelik farklı yöntemleri uygulayabilir

11,12,13

1,3,5,6

ÖÇ - 8 :

Jeokimyasal örnekleme çalışmalarının sonuçlarını değerlendirebilir, maden yatakları açısından uygun olan alanları tanımlayabilir ve bir dinleyici kitlesi önünde bulguları gerekçeleriyle sunabilir

11,12,13

1,5,6

BPÇK : Bölüm program çıktılarına katkı, ÖY : Ölçme ve değerlendirme yöntemi (1: Yazılı Sınav, 2: Sözlü Sınav, 3: Ev Ödevi, 4: Laboratuvar Çalışması/Sınavı, 5: Seminer / Sunum, 6: Dönem Ödevi / Proje), ÖÇ : Öğrenme Çıktısı

 

Dersin İçeriği

Çekirdek sentezleme reaksiyonları: Yıldızların oluşumu, ilkel bir yıldızın bileşimi, büyük patlamaMeteoritler: Sınıflama, çeşitleri, kökenleriYeryuvarının Bileşimi: Çekirdek, manto ve kabuğun mineralojik ve kimyasal bileşimiAsitler-bazlar: Kimyasal reaksiyonlar ve denge, asitlerin çözülmesi, silis ve tuzların çözünürlüğü, hidroliz.Aktivite ve konsantrasyonTermodinamik: Termodinamiğin birinci ve ikinci kanunlarıDuraylılık diyagramları: Eh-pH diyagramları, kısmî basınç diyagramları, konsantrasyona bağlı diyagramlar, bunların jeolojiye aktarılmasıDuraylı izotoplar: İzotop farklılaşmasının prensipleri, oksijen, kükürt, karbon ve hidrojen izotopları, değişik kayaçların ve sıvıların izotopsal bileşimi, mineraller arası izotop farklılaşması, farklılaşmanın sıcaklık hesabında kullanılmasıUygulamalı jeokimya: Birincil ve ikincil dağılım, elementlerin hareketliliği, jeokimyasal anomali, madenlerin prospeksiyonunda toprak, dere kumu ve bitki örneklemesiÇevresel jeokimya: Madenler ve toz, asit maden suları, asit yağmurları, atıkların depolanması, elementlerin çevredeki bolluk derecesi.

 

Haftalık Detaylı Ders İçeriği

 Hafta

Detaylı İçerik

Önerilen Kaynak

 Hafta 1

Jeokimyaya giriş: Tarihçe, konular, kapsam

 Hafta 2

Elementler: Genel bilgiler, peryodik tablo, elementlerin kökeni,yıldızların gelişimi, hidrojen yanması, büyük patlama, elementlerin jeokimyasal sınıflandırılması

 Hafta 3

İyon yarıçapı, kimyasal bağlar, koordinasyon prensibi, iyonik potansiyel, yer değiştirme

 Hafta 4

Meteoritler: Sınıflandırma, kondiritlerin mineralojik ve kimyasal bileşimleri, meteoritlerin kökeni, meteoritlerin yeryuvarının oluşumu ile ilişkileri

 Hafta 5

Yeryuvarının bileşimi: Çekirdek, manto, kıtasal kabuk, okyanusal kabuk, bu farklı ortamların mineralojik ve kimyasal bileşimleri, yavaş ve hızlı açılmalı okyanus ortası sırtlar, mağma oluşumu

 Hafta 6

Yeryuvarının bileşimi (devam): okyanusal kabuk, bu farklı ortamların mineralojik ve kimyasal bileşimleri, yavaş ve hızlı açılmalı okyanus ortası sırtlar, mağma oluşumu

 Hafta 7

Asitler ve bazlar: Reaksiyonlarda denge kavramı, çözünme, asitlerin ve bazların çözünmesi, hidroliz, amorf silisin çözünmesi, tuzların çözünmesi

 Hafta 8

Aktivite ve Konsantrasyon, mineral çökelimi ve çözünmesi, doygunluk indeksi

 Hafta 9

Arasınav

 Hafta 10

Termodinamik; Sistem, termodinamiğin 1. ve 2. yasaları, Gibbs serbest oluşum enerjisi, serbest enerjinin sıcaklık ve basınçla değişimi, denge sabitinin sıcaklıkla değişimi

 Hafta 11

Mineral Duraylılık Diyagramları: Genel bilgiler, doğada Eh-pH değerleri, Eh-pH diyagramlarının hazırlanması

 Hafta 12

Mineral Duraylılık Diyagramları: Eh-pH ve gaz basıncı diyagramları, Fe ve Mn minerallerinin duyarlılık alanları, çözünme ve kısmî basınç diyagramlarının hazırlanması, diyagramların yorumlanması,

 Hafta 13

Uygulamalı Jeokimya: Temel Kavramlar, gösterge ve iz elementler, birincil jeokimyasal dağılım ve örnekleme yöntemleri

 Hafta 14

Uygulamalı Jeokimya: İkincil jeokimyasal dağılım ve örnekleme şekillleri, drenaj jeokimyası, toprak jeokimyası, bitki jeokimyası

 Hafta 15

İstatistiksel testler, anomali değerlerinin tesbiti, regresyon analizi, korelasyon analizi, çok değişkenli istatistilksel uygulamalar

 Hafta 16

Dönem sonu sınavı

 

Ders Kitabı / Malzemesi

1Akçay, M. 2002, Jeokimya: temel kavramlar ve uygulamaya aktarimlari. KTÜ, Trabzon, 506 p.

2http://www.makcay.ktu.edu.tr/dersler

 

İlave Kaynak

1Faure, G. 1994, Principles and Applications of Inorganic Geochemistry. MacMillan Pub., New York, 626 p.

2Rose, A.W., Hawkes, H.E., Webb, J.S., 1979, Geochemistry in Mineral Exploration, 2nd ed., Academic Press, London, 657 p.

 

Ölçme Yöntemi

Yöntem

Hafta

Tarih

Süre (Saat)

Katkı (%)

Yıl içi çalışma

9

13/11/2012

2

50

Dönem sonu sınavı

16

12/01/2013

2,5

50

 

Öğrenci İş Yükü

İşlem adı

Haftalık süre (saat)

Hafta sayısı

Dönem toplamı

Yüz yüze eğitim

3

14

42

Sınıf dışı çalışma

4

14

56

Laboratuar çalışması

0

0

0

Arasınav için hazırlık

12

1

12

Arasınav

2

1

2

Uygulama

1

14

14

Klinik Uygulama

0

0

0

Ödev

4

2

8

Proje

0

0

0

Kısa sınav

0

3

0

Dönem sonu sınavı için hazırlık

15

1

15

Dönem sonu sınavı

0

1

0

Diğer 1

0

0

0

Diğer 2

0

0

0

Toplam iş yükü

149